تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

تلسکوپ Telescope

به فروشگاه اینترنتی تلسکوپ رایانه آنلاین خوش آمدید

National Geographic114/500 mm Compact Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

National Geographic114/500 mm Compact Telescope

تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Compact 114/500 mm

مدلتلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Compact 114/500 mm
جستجوی خودکار
موتور
مدل اپتیکنیوتونی
مدل مقردابسونی
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
محدوده فاصله کانونیتا 600 میلی متر
تماس بگیرید
National Geographic 76/350 mm Compact Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

National Geographic 76/350 mm Compact Telescope

تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Compact 76/350 mm

مدلتلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Compact 76/350 mm
محدوده فاصله کانونیتا 600 میلی متر
محدوده قطر دهانهتا 80 میلی متر
مدل اپتیکنیوتونی
موتور
جستجوی خودکار
مدل مقردابسونی
تماس بگیرید
Bresser Pollux 150/1400 mm Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Pollux 150/1400 mm Telescope

تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm

مدلتلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm
محدوده فاصله کانونیبین 1200 تا 1500 میلی متر
جستجوی خودکار
مدل مقراستوایی
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
موتور
مدل اپتیکبازتابی-نیوتونی
تماس بگیرید
Bresser Messier 150/750 mm Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Messier 150/750 mm Telescope

تلسکوپ برسر مدل Messier 150/750 mm

مدلتلسکوپ برسر مدل Messier 150/750 mm
مدل مقردابسونی
جستجوی خودکار
موتور
مدل اپتیکنیوتونی
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
تماس بگیرید
Bresser Messier 130/650 Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bresser Messier 130/650 Telescope

تلسکوپ برسر مدل Messier 130/650 mm

مدلتلسکوپ برسر مدل Messier 130/650 mm
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
مدل اپتیکنیوتونی
موتور
جستجوی خودکار
مدل مقردابسونی
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
تماس بگیرید
Telescope derisco F700127EQ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Telescope derisco F700127EQ

تلسکوپ دریسکو مدل F700127EQ

مدلتلسکوپ دریسکو مدل F700127EQ
موتور
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
جستجوی خودکار
مدل مقرسمتی-ارتفاعی-استوایی
تماس بگیرید
تلسکوپ دریسکو مدل CF50090
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلسکوپ دریسکو مدل CF50090

مدلتلسکوپ دریسکو مدل CF50090
جستجوی خودکار
مدل مقرسمتی ارتفاعی
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
موتور
تماس بگیرید
Telescope derisco CF50080
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Telescope derisco CF50080

تلسکوپ دریسکو مدلCF50080

مدلتلسکوپ دریسکو مدلCF50080
موتور
جستجوی خودکار
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
مدل مقرسمتی ارتفاعی
تماس بگیرید
Telescope derisco F76700
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Telescope derisco F76700

تلسکوپ دریسکو مدل F76700

مدلتلسکوپ دریسکو مدل F76700
مدل اپتیکبازتابی-نیوتونی
جستجوی خودکار
موتور
مدل مقرسمتی ارتفاعی
تماس بگیرید
Telescope derisco F60700
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Telescope derisco F60700

تلسکوپ دریسکو مدل F60700

مدلتلسکوپ دریسکو مدل F60700
موتور
جستجوی خودکار
مدل مقرسمتی ارتفاعی
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
تماس بگیرید
Telescope derisco F36050
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Telescope derisco F36050

تلسکوپ دریسکو مدل F36050

مدلتلسکوپ دریسکو مدل F36050
موتور
مدل مقرسمتی ارتفاعی
جستجوی خودکار
تماس بگیرید
Meade Polaris 130 mm EQ Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Meade Polaris 130 mm EQ Telescope

تلسکوپ مید مدل Polaris 130 mm EQ

مدلتلسکوپ مید مدل Polaris 130 mm EQ
جستجوی خودکار
مدل اپتیکبازتابی-نیوتونی
موتور
مدل مقراستوایی
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
تماس بگیرید
Meade Polaris 127 mm EQ Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Meade Polaris 127 mm EQ Telescope

تلسکوپ مید مدل Polaris 127 mm EQ

مدلتلسکوپ مید مدل Polaris 127 mm EQ
مدل اپتیکبازتابی-نیوتونی
موتور
جستجوی خودکار
مدل مقراستوایی
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
تماس بگیرید
Meade Polaris 114 mm EQ Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Meade Polaris 114 mm EQ Telescope

تلسکوپ مید مدل Polaris 114 mm EQ

مدلتلسکوپ مید مدل Polaris 114 mm EQ
مدل اپتیکبازتابی-نیوتونی
جستجوی خودکار
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
مدل مقراستوایی
موتور
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
تماس بگیرید
Meade Polaris 90 mm EQ Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Meade Polaris 90 mm EQ Telescope

تلسکوپ مید مدل Polaris 90 mm EQ

مدلتلسکوپ مید مدل Polaris 90 mm EQ
موتور
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
جستجوی خودکار
مدل مقراستوایی
تماس بگیرید
Meade Polaris 80 mm EQ Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Meade Polaris 80 mm EQ Telescope

تلسکوپ مید مدل Polaris 80 mm EQ

مدلتلسکوپ مید مدل Polaris 80 mm EQ
جستجوی خودکار
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
مدل مقراستوایی
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
موتور
تماس بگیرید
Meade Polaris 70 mm EQ Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Meade Polaris 70 mm EQ Telescope

تلسکوپ مید مدل Polaris 70 mm EQ

مدلتلسکوپ مید مدل Polaris 70 mm EQ
محدوده قطر دهانهتا 80 میلی متر
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
موتور
جستجوی خودکار
مدل مقراستوایی
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
تماس بگیرید
تلسکوپ مدیک مدل F70060
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلسکوپ مدیک مدل F70060

مدلتلسکوپ مدیک مدل F70060
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
مدل مقرسمتی ارتفاعی
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
جستجوی خودکار
موتور
تماس بگیرید
Levenhuk LabZZ MTB3 Science Kit
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Levenhuk LabZZ MTB3 Science Kit

بسته علمی لونهوک مدل LabZZ MTB3

مدلبسته علمی لونهوک مدل LabZZ MTB3
مدل مقرسمتی ارتفاعی
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
تماس بگیرید
Medic F70060TX Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Medic F70060TX Telescope

تلسکوپ مدیک مدل F70060TX

مدلتلسکوپ مدیک مدل F70060TX
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
جستجوی خودکار
مدل مقرسمتی ارتفاعی
موتور
تماس بگیرید
Medic F60050 Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Medic F60050 Telescope

تلسکوپ مدیک مدل F60050

مدلتلسکوپ مدیک مدل F60050
جستجوی خودکار
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
موتور
مدل مقرسمتی ارتفاعی
تماس بگیرید
Celestron PowerSeeker 60AZ Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron PowerSeeker 60AZ Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 60AZ

مدلتلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 60AZ
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
مدل مقرسمتی ارتفاعی
محدوده قطر دهانهتا 80 میلی متر
تماس بگیرید
Vixen A70LF mini porta Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vixen A70LF mini porta Telescope

تلسکوپ ویکسن مدل A70LF mini porta

مدلتلسکوپ ویکسن مدل A70LF mini porta
مدل مقرسمتی ارتفاعی
محدوده قطر دهانهتا 80 میلی متر
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
تماس بگیرید
Celestron AstroMaster 90EQ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron AstroMaster 90EQ

تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ

مدلتلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ
جستجوی خودکار
مدل مقراستوایی
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
موتور
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
تماس بگیرید
صفحه 1 از 6
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن