تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

منبع تغذیه گرین Power Green

به فروشگاه اینترنتی منبع تغذیه گرین رایانه آنلاین خوش آمدید

Green GP1050B-OCDG Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP1050B-OCDG Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP1050B-OCDG

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP1050B-OCDG
گواهینامه 80PLUSPlatinum
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-Eهشت عدد
مدل پاورکاملا ماژولار
کانکتور 15 پین SATAدوازده عدد
تماس بگیرید
Green GP1200B-OCDG Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP1200B-OCDG Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP1200B-OCDG

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP1200B-OCDG
کانکتور 2+6 پین PCI-Eده عدد
مدل پاورکاملا ماژولار
کانکتور 15 پین SATAدوازده عدد
قابلیت Active PFC
گواهینامه 80PLUSPlatinum
تماس بگیرید
Green GP430A-EU-PLUS Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP430A-EU-PLUS Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP430A-EU-PLUS

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP430A-EU-PLUS
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
مدل پاورغیر ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
تماس بگیرید
Green GP480A-EUD Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP480A-EUD Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP480A-EUD

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP480A-EUD
قابلیت Active PFC
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
تماس بگیرید
Green GP530A-ESD Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP530A-ESD Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP530A-ESD

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP530A-ESD
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
تماس بگیرید
Green GP430A-ESD Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP430A-ESD Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP430A-ESD

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP430A-ESD
مدل پاورغیر ماژولار
گواهینامه 80PLUSBronze
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
تماس بگیرید
Green GP380A-ESD Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP380A-ESD Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP380A-ESD

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP380A-ESD
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
مدل پاورغیر ماژولار
گواهینامه 80PLUSBronze
کانکتور 2+6 پین PCI-E
قابلیت Active PFC
تماس بگیرید
Green GP330A-ESD Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP330A-ESD Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-ESD

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-ESD
قابلیت Active PFC
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 2+6 پین PCI-E
کانکتور 15 پین SATAسه عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
تماس بگیرید
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-SP-PLUS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-SP-PLUS

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-SP-PLUS
گواهینامه 80PLUSBronze
مدل پاورغیر ماژولار
قابلیت Active PFC
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 15 پین SATAسه عدد
تماس بگیرید
Green 700B-HP Plus Semi Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green 700B-HP Plus Semi Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر نیمه ماژولار گرین مدل 700B-HP Plus

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر نیمه ماژولار گرین مدل 700B-HP Plus
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
کانکتور 15 پین SATA
مدل پاورنیمه ماژولار
گواهینامه 80PLUSGold
قابلیت Active PFC
تماس بگیرید
Green 600b-hp-Plus Semi Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green 600b-hp-Plus Semi Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه نیمه ماژولار گرین مدل 600b-hp Plus

مدلمنبع تغذیه نیمه ماژولار گرین مدل 600b-hp Plus
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
گواهینامه 80PLUSGold
مدل پاورنیمه ماژولار
کانکتور 15 پین SATA
تماس بگیرید
Green 500b-hp Plus Semi Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green 500b-hp Plus Semi Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه نیمه ماژولار گرین مدل 500b-hp Plus

مدلمنبع تغذیه نیمه ماژولار گرین مدل 500b-hp Plus
قابلیت Active PFC
گواهینامه 80PLUSGold
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
مدل پاورنیمه ماژولار
کانکتور 15 پین SATA
تماس بگیرید
Green GP650B-OCPT Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP650B-OCPT Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP650B-OCPT

مدلمنبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP650B-OCPT
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
مدل پاورکاملا ماژولار
قابلیت Active PFC
کانکتور 15 پین SATAسه عدد
گواهینامه 80PLUSPlatinum
تماس بگیرید
Green GP750B-OCPT Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP750B-OCPT Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP750B-OCPT

مدلمنبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP750B-OCPT
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 15 پین SATAسه عدد
گواهینامه 80PLUSPlatinum
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
مدل پاورکاملا ماژولار
قابلیت Active PFC
تماس بگیرید
Green GP850B-OCPT Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP850B-OCPT Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP850B-OCPT

مدلمنبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP850B-OCPT
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
گواهینامه 80PLUSPlatinum
کانکتور 2+6 پین PCI-Eسه عدد
مدل پاورکاملا ماژولار
کانکتور 15 پین SATAسه عدد
قابلیت Active PFC
تماس بگیرید
Green GP330A-EU-PLUS Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP330A-EU-PLUS Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-EU-PLUS

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-EU-PLUS
کانکتور 15 پین SATAسه عدد
قابلیت Active PFC
گواهینامه 80PLUSBronze
مدل پاورغیر ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
تماس بگیرید
Green GP580A-ES Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP580A-ES Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP580A-ES

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP580A-ES
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
قابلیت Active PFC
گواهینامه 80PLUSBronze
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
تماس بگیرید
Green GP530A-ES Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP530A-ES Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP530A-ES

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP530A-ES
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
مدل پاورغیر ماژولار
گواهینامه 80PLUSBronze
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
تماس بگیرید
Green GP480A-ES Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP480A-ES Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP480A-ES

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP480A-ES
گواهینامه 80PLUSBronze
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
قابلیت Active PFC
تماس بگیرید
Green GP430A-ES Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP430A-ES Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP430A-ES

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP430A-ES
مدل پاورغیر ماژولار
قابلیت Active PFC
گواهینامه 80PLUSBronze
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
تماس بگیرید
Green GP380A-ES Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP380A-ES Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP380A-ES

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP380A-ES
مدل پاورغیر ماژولار
قابلیت Active PFC
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
تماس بگیرید
Green GP330A-ES Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP330A-ES Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-ES

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-ES
کانکتور 15 پین SATAسه عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
قابلیت Active PFC
مدل پاورغیر ماژولار
تماس بگیرید
Green GP480A-EU Plus Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP480A-EU Plus Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP480A-EU Plus

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP480A-EU Plus
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
مدل پاورغیر ماژولار
تعداد ریل 12 ولتدو عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
قابلیت Active PFC
گواهینامه 80PLUSBronze
تماس بگیرید
Green GP450A-UK Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green GP450A-UK Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP450A-UK

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP450A-UK
گواهینامه 80PLUSGold
قابلیت Active PFC
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
تماس بگیرید
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن