تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

شارژر همراه روموس Power Bank Romoss

به فروشگاه اینترنتی شارژر همراه روموس رایانه آنلاین خوش آمدید

شارژر وایرلس همراه روموس مدل ProTop ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شارژر وایرلس همراه روموس مدل ProTop ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر وایرلس همراه روموس مدل ProTop ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Romoss Horus 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss Horus 20000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل Horus ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل Horus ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Romoss Knight10 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss Knight10 10000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل Knight10 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل Knight10 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تماس بگیرید
Romoss Knight20 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss Knight20 20000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل Knight20 ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل Knight20 ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Romoss PIE-20 PRO 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss PIE-20 PRO 20000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل PIE-20 PRO ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل PIE-20 PRO ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.5 آمپر 2.0 آمپر 2.1 آمپر
تماس بگیرید
Romoss Sense 4P-HP50 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss Sense 4P-HP50 10000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل Sense 4plus-HP50 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل Sense 4plus-HP50 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.5 آمپر 2.0 آمپر
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Romoss RT10 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss RT10 10000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل RT10 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل RT10 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Romoss GT Pro 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss GT Pro 10000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل GT Pro ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل GT Pro ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.5 آمپر 2.0 آمپر 3.0 آمپر
تماس بگیرید
Romoss Crystal CT01 3350mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss Crystal CT01 3350mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل Crystal CT01 ظرفیت 3350 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل Crystal CT01 ظرفیت 3350 میلی آمپرساعت
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تماس بگیرید
Romoss Sense 9 25000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss Sense 9 25000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل Sense 9 با ظرفیت 25000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل Sense 9 با ظرفیت 25000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
تماس بگیرید
Romoss DP10 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss DP10 10000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل DP10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل DP10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Romoss DM10 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss DM10 10000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل DM10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل DM10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Romoss U Power 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss U Power 10000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل U Power با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل U Power با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
تماس بگیرید
Romoss Sense 15 15000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss Sense 15 15000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل Sense 15 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل Sense 15 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Romoss Sense 10 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss Sense 10 10000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل Sense 10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل Sense 10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Romoss ACE 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss ACE 10000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل ACE با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل ACE با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Romoss U-Style 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss U-Style 10000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل U-Style با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل U-Style با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Romoss Sense 4 LED 10400mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss Sense 4 LED 10400mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل Sense 4 LED با ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل Sense 4 LED با ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Romoss Sense 4P 10400mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss Sense 4P 10400mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل Sense 4P با ظرفیت 10400 میلی‌آمپرساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل Sense 4P با ظرفیت 10400 میلی‌آمپرساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
تماس بگیرید
Romoss Freemos5 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss Freemos5 5000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل Freemos5 با ظرفیت 5000 میلی‌آمپرساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل Freemos5 با ظرفیت 5000 میلی‌آمپرساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Romoss Sense Mini 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss Sense Mini 5000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل Sense Mini با ظرفیت 5000 میلی‌آمپرساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل Sense Mini با ظرفیت 5000 میلی‌آمپرساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
تعداد درگاه خروجی1 عدد
تماس بگیرید
Romoss GT3 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss GT3 5000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل GT3 ظرفیت 5000 میلی‌آمپر ساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل GT3 ظرفیت 5000 میلی‌آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Romoss Sense 6LED 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss Sense 6LED 20000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل Sense 6LED ظرفیت 20000 میلی‌آمپر ساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل Sense 6LED ظرفیت 20000 میلی‌آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
تماس بگیرید
Romoss Lovely ELF 6000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Romoss Lovely ELF 6000mAh Power Bank

شارژر همراه روموس مدل Lovely ELF با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه روموس مدل Lovely ELF با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تماس بگیرید
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن