تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

فلش مموری امتک Usb Flash Memory Emtec

به فروشگاه اینترنتی فلش مموری امتک رایانه آنلاین خوش آمدید

EMTEC iCOBRA USB and Lightning Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC iCOBRA USB and Lightning Flash Memory - 32GB

فلش مموری USB و Lightning امتک مدل iCOBRA ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری USB و Lightning امتک مدل iCOBRA ظرفیت 32 گیگابایت
ضد خش
ظرفیت32 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 3.0 USB 2.0 USB 1.1 Lightning
مقاومت در برابر ضربه
تماس بگیرید
EMTEC AS102 USB2.0 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC AS102 USB2.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری امتک مدل AS102 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل AS102 ظرفیت 8 گیگابایت
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت8 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ضد آب
تماس بگیرید
Emtec HB105 USB 2.0 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec HB105 USB 2.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری امتک مدل HB105 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل HB105 ظرفیت 8 گیگابایت
رابطUSB 2.0
ظرفیت8 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
تماس بگیرید
Emtec C160 Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec C160 Flash Memory - 32GB

فلش مموری امتک مدل C160 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل C160 ظرفیت 32 گیگابایت
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت32 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
رابطUSB 2.0
موجود نیست
Emtec C160 Flash Memory - 4GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec C160 Flash Memory - 4GB

فلش مموری امتک مدل C160 ظرفیت 4 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل C160 ظرفیت 4 گیگابایت
ظرفیت4 گیگابایت
رابطUSB 2.0
مقاومت در برابر ضربه
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
ضد خش
موجود نیست
Emtec S200 Flash Memory - 4GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec S200 Flash Memory - 4GB

فلش مموری امتک مدل S200 ظرفیت 4 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل S200 ظرفیت 4 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت4 گیگابایت
رابطUSB 2.0
موجود نیست
Emtec S200 Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec S200 Flash Memory - 32GB

فلش مموری امتک مدل S200 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل S200 ظرفیت 32 گیگابایت
ضد آب
ظرفیت32 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
رابطUSB 2.0
موجود نیست
Emtec S200 Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec S200 Flash Memory - 16GB

فلش مموری امتک مدل S200 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل S200 ظرفیت 16 گیگابایت
ضد آب
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت16 گیگابایت
رابطUSB 2.0
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
Emtec S200 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec S200 Flash Memory - 8GB

فلش مموری امتک مدل S200 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل S200 ظرفیت 8 گیگابایت
رابطUSB 2.0
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ظرفیت8 گیگابایت
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
EMTEC iCOBRA USB and Lightning Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC iCOBRA USB and Lightning Flash Memory - 64GB

فلش مموری USB و Lightning امتک مدل iCOBRA ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری USB و Lightning امتک مدل iCOBRA ظرفیت 64 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 3.0 USB 2.0 USB 1.1 Lightning
ظرفیت64 گیگابایت
موجود نیست
EMTEC L101 Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC L101 Flash Memory - 16GB

فلش مموری امتک مدل L101 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل L101 ظرفیت 16 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ضد آب
ضد خش
ظرفیت16 گیگابایت
موجود نیست
EMTEC L100 USB2.0 Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC L100 USB2.0 Flash Memory - 16GB

فلش مموری امتک مدل L100 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل L100 ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
ضد خش
رابطUSB 2.0 USB 1.1
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
موجود نیست
EMTEC AS100 USB2.0 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC AS100 USB2.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری امتک مدل AS100 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل AS100 ظرفیت 8 گیگابایت
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ظرفیت8 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
EMTEC HB100 USB 2.0 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC HB100 USB 2.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری امتک مدل HB100 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل HB100 ظرفیت 8 گیگابایت
ضد آب
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ظرفیت8 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
EMTEC HB106 USB 2.0 Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC HB106 USB 2.0 Flash Memory - 16GB

فلش مموری امتک مدل HB106 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل HB106 ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
ضد آب
ضد خش
رابطUSB 2.0 USB 1.1
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
EMTEC HB103 USB 2.0 Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC HB103 USB 2.0 Flash Memory - 16GB

فلش مموری امتک مدل اچ بی 103 - ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل اچ بی 103 - ظرفیت 16 گیگابایت
ضد خش
رابطUSB 2.0 USB 1.1
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ظرفیت16 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
موجود نیست
EMTEC Tom HB102 USB 2.0 Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC Tom HB102 USB 2.0 Flash Memory - 16GB

فلش مموری USB 2.0 ام تک مدل تام HB102 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری USB 2.0 ام تک مدل تام HB102 ظرفیت 16 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ضد خش
ظرفیت16 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
موجود نیست
EMTEC SW107 USB2.0 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC SW107 USB2.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری USB 2.0 امتک مدل SW107 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری USB 2.0 امتک مدل SW107 ظرفیت 8 گیگابایت
ضد آب
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 2.0
ظرفیت8 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
EMTEC SW106 USB2.0 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC SW106 USB2.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری USB 2.0 امتک مدل SW106 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری USB 2.0 امتک مدل SW106 ظرفیت 8 گیگابایت
ظرفیت8 گیگابایت
ضد آب
رابطUSB 2.0
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
EMTEC SW105 USB2.0 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC SW105 USB2.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری USB 2.0 امتک مدل SW105 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری USB 2.0 امتک مدل SW105 ظرفیت 8 گیگابایت
رابطUSB 2.0
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
ظرفیت8 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
EMTEC SW100 USB2.0 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC SW100 USB2.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری USB 2.0 امتک مدل SW100 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری USB 2.0 امتک مدل SW100 ظرفیت 8 گیگابایت
رابطUSB 2.0
ظرفیت8 گیگابایت
ضد خش
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Emtec M334 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec M334 Flash Memory - 8GB

فلش مموری امتک مدل M334 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل M334 ظرفیت 8 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ظرفیت8 گیگابایت
ضد آب
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
Emtec M338 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec M338 Flash Memory - 8GB

فلش مموری امتک مدل M338 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل M338 ظرفیت 8 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ظرفیت8 گیگابایت
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
Emtec M341 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec M341 Flash Memory - 8GB

فلش مموری امتک مدل M341 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری امتک مدل M341 ظرفیت 8 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
ظرفیت8 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن