تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

فلش مموری ترنسند Usb Flash Memory Transcend

به فروشگاه اینترنتی فلش مموری ترنسند رایانه آنلاین خوش آمدید

Transcend JetFlash 710S Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 710S Flash Memory - 64GB

فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 710S ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetFlash 710S ظرفیت 64 گیگابایت
رابطUSB 3.1 USB 3.0
ضد آب
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت64 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 890S Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 890S Flash Memory - 64GB

فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 890S ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetFlash 890S ظرفیت 64 گیگابایت
ضد خش
ضد آب
مقاومت در برابر ضربه
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 3.1 USB Type-C
ظرفیت64 گیگابایت
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 890S Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 890S Flash Memory - 32GB

فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 890S ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetFlash 890S ظرفیت 32 گیگابایت
رابطUSB 3.1 USB Type-C
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
ظرفیت32 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 890S Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 890S Flash Memory - 16GB

فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 890S ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetFlash 890S ظرفیت 16 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ظرفیت16 گیگابایت
رابطUSB 3.1 USB Type-C
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
تماس بگیرید
Transcend JetDrive Go 500 Flash Memory -32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetDrive Go 500 Flash Memory -32GB

فلش مموری ترنسند مدل JetDrive Go 500 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetDrive Go 500 ظرفیت 32 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطLightning
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
ظرفیت32 گیگابایت
ضد خش
تماس بگیرید
Transcend JetDrive Go 500 Flash Memory -64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetDrive Go 500 Flash Memory -64GB

فلش مموری ترنسند مدل JetDrive Go 500 ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetDrive Go 500 ظرفیت 64 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
ضد آب
رابطLightning USB 3.1
ظرفیت64 گیگابایت
تماس بگیرید
Transcend JetDrive Go 300S Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetDrive Go 300S Flash Memory - 64GB

فلش مموری ترنسند مدل JetDrive Go 300S ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetDrive Go 300S ظرفیت 64 گیگابایت
ضد خش
ضد آب
ظرفیت64 گیگابایت
رابطLightning USB 3.1
مقاومت در برابر ضربه
مقاومت در برابر شوک و لرزش
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 880S OTG Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 880S OTG Flash Memory - 32GB

فلش مموری OTG ترنسند مدل JetFlash 880S ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری OTG ترنسند مدل JetFlash 880S ظرفیت 32 گیگابایت
ضد خش
ضد آب
ظرفیت32 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 3.0 USB 2.0 microUSB
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 350 Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 350 Flash Memory - 32GB

فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 350 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetFlash 350 ظرفیت 32 گیگابایت
ضد خش
ظرفیت32 گیگابایت
ضد آب
رابطUSB 2.0 USB 1.1
مقاومت در برابر ضربه
مقاومت در برابر شوک و لرزش
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 350 Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 350 Flash Memory - 16GB

فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 350 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetFlash 350 ظرفیت 16 گیگابایت
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت16 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 2.0 USB 1.1
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 820G Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 820G Flash Memory - 64GB

فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 820G ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetFlash 820G ظرفیت 64 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 3.0 USB 2.0
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
ضد آب
ظرفیت64 گیگابایت
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 820G Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 820G Flash Memory - 32GB

فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 820G ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetFlash 820G ظرفیت 32 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
ضد خش
رابطUSB 3.0 USB 2.0
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ظرفیت32 گیگابایت
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 700 Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 700 Flash Memory - 64GB

فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 700 ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetFlash 700 ظرفیت 64 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 3.0
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
ظرفیت64 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 700 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 700 Flash Memory - 8GB

فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 700 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetFlash 700 ظرفیت 8 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 3.0 USB 2.0
ظرفیت8 گیگابایت
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 710S Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 710S Flash Memory - 16GB

فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 710S ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetFlash 710S ظرفیت 16 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
ظرفیت16 گیگابایت
رابطUSB 3.0 USB 2.0 USB 3.1
تماس بگیرید
Transcend JetDrive Go 300S Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetDrive Go 300S Flash Memory - 32GB

فلش مموری ترنسند مدل JetDrive Go 300S ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetDrive Go 300S ظرفیت 32 گیگابایت
ضد خش
رابطUSB 3.0 USB 2.0 USB 1.1 Lightning USB 3.1
ظرفیت32 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
تماس بگیرید
Transcend JetDrive Go 300K Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetDrive Go 300K Flash Memory - 32GB

فلش مموری ترنسند مدل JetDrive Go 300K ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetDrive Go 300K ظرفیت 32 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 3.0 USB 2.0 USB 1.1 Lightning USB 3.1
ضد آب
ظرفیت32 گیگابایت
ضد خش
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 880S OTG Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 880S OTG Flash Memory - 16GB

فلش مموری OTG ترنسند مدل JetFlash 880S ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری OTG ترنسند مدل JetFlash 880S ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
رابطUSB 3.0 USB 2.0 microUSB
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 880S OTG Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 880S OTG Flash Memory - 64GB

فلش مموری OTG ترنسند مدل JetFlash 880S ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری OTG ترنسند مدل JetFlash 880S ظرفیت 64 گیگابایت
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
ظرفیت64 گیگابایت
رابطUSB 3.0 USB 2.0 microUSB
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 520S Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 520S Flash Memory - 32GB

فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 520S ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetFlash 520S ظرفیت 32 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ظرفیت32 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ضد آب
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 520S Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 520S Flash Memory - 16GB

فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 520S ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetFlash 520S ظرفیت 16 گیگابایت
ضد خش
رابطUSB 2.0
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ظرفیت16 گیگابایت
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 520S Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 520S Flash Memory - 8GB

فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 520S ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری ترنسند مدل JetFlash 520S ظرفیت 8 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 2.0 USB 1.1
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
ظرفیت8 گیگابایت
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 380S OTG Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 380S OTG Flash Memory - 32GB

فلش مموری OTG ترنسند مدل JetFlash 380S ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری OTG ترنسند مدل JetFlash 380S ظرفیت 32 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت32 گیگابایت
ضد خش
رابطUSB 2.0 USB 1.1 microUSB
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
تماس بگیرید
Transcend JetFlash 380S OTG Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetFlash 380S OTG Flash Memory - 16GB

فلش مموری OTG ترنسند مدل JetFlash 380S ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری OTG ترنسند مدل JetFlash 380S ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
ضد خش
رابطUSB 2.0 USB 1.1 microUSB
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
تماس بگیرید
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن