تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

کارت حافظه امتک Memory Cards Emtec

به فروشگاه اینترنتی کارت حافظه امتک رایانه آنلاین خوش آمدید

Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X microSDXC With Adapter - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X microSDXC With Adapter - 64GB

کارت حافظه microSDXC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X به همراه آداپتور SD ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDXC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X به همراه آداپتور SD ظرفیت 64 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت64 گیگابایت
تماس بگیرید
Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X microSDXC With Adapter - 128GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X microSDXC With Adapter - 128GB

کارت حافظه microSDXC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X همراه با آداپتور SD ظرفیت 128 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDXC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X همراه با آداپتور SD ظرفیت 128 گیگابایت
ظرفیت128 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرضربه
تماس بگیرید
Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDXC - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDXC - 64GB

کارت حافظه SDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X ظرفیت 64 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت64 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
تماس بگیرید
Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDHC - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDHC - 16GB

کارت حافظه SDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X ظرفیت 16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت16 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
تماس بگیرید
Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X microSDHC With Adapter - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X microSDHC With Adapter - 16GB

کارت حافظه microSDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت16 گیگابایت
تماس بگیرید
Emtec Kodak UHS-I U3 Class 10 95MBps 650X SDXC - 128GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec Kodak UHS-I U3 Class 10 95MBps 650X SDXC - 128GB

کارت حافظه SDXC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps 650X ظرفیت 128 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDXC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps 650X ظرفیت 128 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U3
ظرفیت128 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
موجود نیست
Emtec Kodak UHS-I U3 Class 10 95MBps 650X SDXC - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec Kodak UHS-I U3 Class 10 95MBps 650X SDXC - 64GB

کارت حافظه SDXC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps 650X ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDXC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps 650X ظرفیت 64 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت64 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U3
موجود نیست
Emtec Kodak UHS-I U3 Class 10 95MBps 650X microSDHC With Adapter - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec Kodak UHS-I U3 Class 10 95MBps 650X microSDHC With Adapter - 32GB

کارت حافظه microSDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps 650X به همراه آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps 650X به همراه آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت
ظرفیت32 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U3
موجود نیست
Emtec Kodak UHS-I U3 Class 10 95MBps 650X SDHC - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec Kodak UHS-I U3 Class 10 95MBps 650X SDHC - 32GB

کارت حافظه SDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps 650X ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps 650X ظرفیت 32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U3
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت32 گیگابایت
موجود نیست
Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDHC - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDHC - 8GB

کارت حافظه SDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X ظرفیت 8 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X ظرفیت 8 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت8 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
موجود نیست
Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDHC - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDHC - 32GB

کارت حافظه SDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X ظرفیت 32 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت32 گیگابایت
موجود نیست
Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X microSDHC With Adapter - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X microSDHC With Adapter - 32GB

کارت حافظه microSDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت32 گیگابایت
موجود نیست
Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X microSDHC With Adapter - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X microSDHC With Adapter - 8GB

کارت حافظه microSDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X به همراه آداپتور SD ظرفیت 8 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC امتک کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X به همراه آداپتور SD ظرفیت 8 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت8 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
موجود نیست
EMTEC microSDHC 8GB UHS-I Class10 GOLD MEMORY
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC microSDHC 8GB UHS-I Class10 GOLD MEMORY

کارت حافظه امتک microSDHC 8GB UHS-I Class10 GOLD MEMORY

مدلکارت حافظه امتک microSDHC 8GB UHS-I Class10 GOLD MEMORY
ظرفیت8 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
موجود نیست
EMTEC microSDHC 16GB UHS-I Class10 GOLD MEMORY
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EMTEC microSDHC 16GB UHS-I Class10 GOLD MEMORY

کارت حافظه امتک microSDHC 16GB UHS-I Class10 GOLD MEMORY

مدلکارت حافظه امتک microSDHC 16GB UHS-I Class10 GOLD MEMORY
ظرفیت16 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن