تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

فلش مموری ری دیتا Usb Flash Memory Ridata

به فروشگاه اینترنتی فلش مموری ری دیتا رایانه آنلاین خوش آمدید

Ridata Light Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Light Flash Memory - 8GB

فلش مموری ری دیتا مدل لایت ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری ری دیتا مدل لایت ظرفیت 8 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت8 گیگابایت
رابطUSB 2.0
تماس بگیرید
Ridata Bright Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Bright Flash Memory - 32GB

فلش مموری ری دیتا مدل Bright ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری ری دیتا مدل Bright ظرفیت 32 گیگابایت
ضد آب
ظرفیت32 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 2.0
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Ridata Bright Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Bright Flash Memory - 16GB

فلش مموری ری دیتا مدل Bright ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری ری دیتا مدل Bright ظرفیت 16 گیگابایت
ضد آب
ضد خش
ظرفیت16 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 2.0
موجود نیست
Ridata Light Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Light Flash Memory - 16GB

فلش مموری ری دیتا مدل لایت ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری ری دیتا مدل لایت ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
ضد آب
رابطUSB 2.0
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Ridata Jewel Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Jewel Flash Memory - 32GB

فلش مموری ری دیتا مدل Jewel ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری ری دیتا مدل Jewel ظرفیت 32 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 2.0
ضد آب
ظرفیت32 گیگابایت
ضد خش
موجود نیست
Ridata Jewel Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Jewel Flash Memory - 16GB

فلش مموری ری دیتا مدل Jewel ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری ری دیتا مدل Jewel ظرفیت 16 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
رابطUSB 2.0
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ظرفیت16 گیگابایت
موجود نیست
Ridata Jewel Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Jewel Flash Memory - 8GB

فلش مموری ری دیتا مدل Jewel ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری ری دیتا مدل Jewel ظرفیت 8 گیگابایت
رابطUSB 2.0
ظرفیت8 گیگابایت
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Ridata Tiny Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Tiny Flash Memory - 16GB

فلش مموری ری دیتا مدل Tiny ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری ری دیتا مدل Tiny ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
ضد آب
رابطUSB 2.0
مقاومت در برابر ضربه
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
موجود نیست
Ridata Bright USB 3.0 Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Bright USB 3.0 Flash Memory - 32GB

فلش مموری USB 3.0 ری دیتا مدل Bright ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری USB 3.0 ری دیتا مدل Bright ظرفیت 32 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
ضد آب
ظرفیت32 گیگابایت
رابطUSB 3.0
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Ridata Shift OTG Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Shift OTG Flash Memory - 32GB

فلش مموری OTG ری دیتا مدل Shift ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری OTG ری دیتا مدل Shift ظرفیت 32 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت32 گیگابایت
ضد خش
رابطUSB 2.0
ضد آب
موجود نیست
Ridata Shift OTG Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Shift OTG Flash Memory - 16GB

فلش مموری OTG ری دیتا مدل Shift ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری OTG ری دیتا مدل Shift ظرفیت 16 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
ظرفیت16 گیگابایت
رابطUSB 2.0
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
Ridata Shift OTG Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Shift OTG Flash Memory - 8GB

فلش مموری OTG ری دیتا مدل Shift ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری OTG ری دیتا مدل Shift ظرفیت 8 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 2.0
ضد آب
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
ظرفیت8 گیگابایت
موجود نیست
Ridata Bright USB 3.0 Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Bright USB 3.0 Flash Memory - 16GB

فلش مموری USB 3.0 ری دیتا مدل Bright ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری USB 3.0 ری دیتا مدل Bright ظرفیت 16 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ظرفیت16 گیگابایت
رابطUSB 3.0
موجود نیست
Ridata Bright USB 3.0 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Bright USB 3.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری USB 3.0 ری دیتا مدل Bright ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری USB 3.0 ری دیتا مدل Bright ظرفیت 8 گیگابایت
ظرفیت8 گیگابایت
ضد آب
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 3.0
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Ridata Bright Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Bright Flash Memory - 8GB

فلش مموری ری دیتا مدل Bright ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری ری دیتا مدل Bright ظرفیت 8 گیگابایت
ظرفیت8 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 2.0
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Ritek Topy Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ritek Topy Flash Memory - 32GB

فلش مموری ریتک مدل Topy ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری ریتک مدل Topy ظرفیت 32 گیگابایت
ضد آب
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 2.0
ظرفیت32 گیگابایت
موجود نیست
Ritek Topy Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ritek Topy Flash Memory - 8GB

فلش مموری ریتک مدل Topy ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری ریتک مدل Topy ظرفیت 8 گیگابایت
ضد خش
ضد آب
ظرفیت8 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 2.0
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Ridata Tiny-S Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Tiny-S Flash Memory - 32GB

فلش مموری ری دیتا مدل Tiny-S ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری ری دیتا مدل Tiny-S ظرفیت 32 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
ظرفیت32 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 2.0
موجود نیست
Ridata Tiny-S Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ridata Tiny-S Flash Memory - 8GB

فلش مموری ری دیتا مدل Tiny-S ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری ری دیتا مدل Tiny-S ظرفیت 8 گیگابایت
ضد خش
ظرفیت8 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 2.0
ضد آب
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن