تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

فلش مموری تیم گروپ Usb Flash Memory Team Group

به فروشگاه اینترنتی فلش مموری تیم گروپ رایانه آنلاین خوش آمدید

Team Group C151 Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group C151 Flash Memory - 16GB

فلش مموری تیم گروپ مدل C151 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل C151 ظرفیت 16 گیگابایت
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت16 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 2.0
تماس بگیرید
Team Group C12G Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group C12G Flash Memory - 32GB

فلش مموری تیم گروپ مدل C12G ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل C12G ظرفیت 32 گیگابایت
رابطUSB 2.0
ظرفیت32 گیگابایت
ضد خش
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
تماس بگیرید
Team Group S112 Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group S112 Flash Memory - 32GB

فلش مموری تیم گروپ مدل S112 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل S112 ظرفیت 32 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر ضربه
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 3.0 USB 2.0
ضد خش
ظرفیت32 گیگابایت
موجود نیست
Team Group C152 Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group C152 Flash Memory - 64GB

فلش مموری تیم گروپ مدل C152 ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل C152 ظرفیت 64 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
ضد خش
ظرفیت64 گیگابایت
رابطUSB 3.0 USB 2.0
موجود نیست
Team Group C152 Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group C152 Flash Memory - 32GB

فلش مموری تیم گروپ مدل C152 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل C152 ظرفیت 32 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 3.0 USB 2.0
ضد آب
ضد خش
ظرفیت32 گیگابایت
موجود نیست
Team Group C152 Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group C152 Flash Memory - 16GB

فلش مموری تیم گروپ مدل C152 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل C152 ظرفیت 16 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 3.0 USB 2.0
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت16 گیگابایت
موجود نیست
Team Group C152 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group C152 Flash Memory - 8GB

فلش مموری تیم گروپ مدل C152 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل C152 ظرفیت 8 گیگابایت
ظرفیت8 گیگابایت
رابطUSB 3.0 USB 2.0
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
Team Group S112 Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group S112 Flash Memory - 16GB

فلش مموری تیم گروپ مدل S112 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل S112 ظرفیت 16 گیگابایت
ضد خش
ظرفیت16 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 3.0 USB 2.0
ضد آب
موجود نیست
Team Group C143 Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group C143 Flash Memory - 32GB

فلش مموری تیم گروپ مدل C143 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل C143 ظرفیت 32 گیگابایت
ضد آب
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ظرفیت32 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Team Group C143 Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group C143 Flash Memory - 16GB

فلش مموری تیم گروپ مدل C143 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل C143 ظرفیت 16 گیگابایت
ضد آب
رابطUSB 3.0 USB 2.0
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ظرفیت16 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Team Group F108 Turn Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group F108 Turn Flash Memory - 32GB

فلش مموری تیم گروپ مدل F108 ترن ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل F108 ترن ظرفیت 32 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
ظرفیت32 گیگابایت
رابطUSB 2.0
موجود نیست
Team Group C151 Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group C151 Flash Memory - 64GB

فلش مموری تیم گروپ مدل C151 ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل C151 ظرفیت 64 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت64 گیگابایت
ضد آب
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 2.0
موجود نیست
Team Group C151 Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group C151 Flash Memory - 32GB

فلش مموری تیم گروپ مدل C151 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل C151 ظرفیت 32 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت32 گیگابایت
رابطUSB 2.0
ضد آب
ضد خش
موجود نیست
Team Group C151 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group C151 Flash Memory - 8GB

فلش مموری تیم گروپ مدل C151 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل C151 ظرفیت 8 گیگابایت
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 2.0
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت8 گیگابایت
ضد آب
موجود نیست
Team Group F108 Turn Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group F108 Turn Flash Memory - 16GB

فلش مموری تیم گروپ مدل F108 ترن ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل F108 ترن ظرفیت 16 گیگابایت
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 2.0
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ظرفیت16 گیگابایت
موجود نیست
Team Group F108 Turn Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group F108 Turn Flash Memory - 8GB

فلش مموری تیم گروپ مدل F108 ترن ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل F108 ترن ظرفیت 8 گیگابایت
ظرفیت8 گیگابایت
رابطUSB 2.0
مقاومت در برابر ضربه
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
ضد خش
موجود نیست
Team Group Color Turn E902 USB 2.0 Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group Color Turn E902 USB 2.0 Flash Memory - 32GB

فلش مموری تیم گروپ مدل کالر ترن E902 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل کالر ترن E902 ظرفیت 32 گیگابایت
ظرفیت32 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
رابطUSB 2.0
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
Team Group Color Turn E902 USB 2.0 Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group Color Turn E902 USB 2.0 Flash Memory - 16GB

فلش مموری تیم گروپ مدل کالر ترن E902 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل کالر ترن E902 ظرفیت 16 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 2.0
ضد آب
ظرفیت16 گیگابایت
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
Team Group Color Turn E902 USB 2.0 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group Color Turn E902 USB 2.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری تیم گروپ مدل کالر ترن E902 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل کالر ترن E902 ظرفیت 8 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
ظرفیت8 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 2.0
موجود نیست
Team Group C118 Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group C118 Flash Memory - 8GB

فلش مموری تیم گروپ مدل C118 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل C118 ظرفیت 8 گیگابایت
ضد خش
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 2.0
ظرفیت8 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Team Group C12G Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group C12G Flash Memory - 16GB

فلش مموری تیم گروپ مدل C12G ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل C12G ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
ضد آب
رابطUSB 2.0
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Team Group C12G Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group C12G Flash Memory - 8GB

فلش مموری تیم گروپ مدل C12G ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری تیم گروپ مدل C12G ظرفیت 8 گیگابایت
رابطUSB 2.0
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت8 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
ضد آب
موجود نیست
Team Group M131 OTG Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group M131 OTG Flash Memory - 32GB

فلش مموری OTG تیم گروپ مدل M131 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری OTG تیم گروپ مدل M131 ظرفیت 32 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 2.0
ظرفیت32 گیگابایت
ضد خش
موجود نیست
Team Group M131 OTG Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Team Group M131 OTG Flash Memory - 16GB

فلش مموری OTG تیم گروپ مدل M131 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری OTG تیم گروپ مدل M131 ظرفیت 16 گیگابایت
رابطUSB 2.0
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ظرفیت16 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن