تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

شارژر همراه انکر Power Bank Anker

به فروشگاه اینترنتی شارژر همراه انکر رایانه آنلاین خوش آمدید

Anker Astro E1 6700mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker Astro E1 6700mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل Astro E1 ظرفیت 6700 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل Astro E1 ظرفیت 6700 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
تعداد درگاه خروجی1 عدد
تماس بگیرید
Anker Power House 120000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker Power House 120000mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل Power House با ظرفیت 120000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل Power House با ظرفیت 120000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
تعداد درگاه خروجی3 عدد
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Anker A1220 PowerCore II 6700mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker A1220 PowerCore II 6700mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل A1220 PowerCore II با ظرفیت 6700 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل A1220 PowerCore II با ظرفیت 6700 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Anker A1261 PowerCore II Slim 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker A1261 PowerCore II Slim 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل A1261 PowerCore II Slim با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل A1261 PowerCore II Slim با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی1.5 آمپر 2.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Anker A1260 PowerCore II 20000 mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker A1260 PowerCore II 20000 mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل A1260 PowerCore II با ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل A1260 PowerCore II با ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.5 آمپر 2.0 آمپر 2.4 آمپر
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Anker A1374 PowerCore Plus 26800mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker A1374 PowerCore Plus 26800mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل A1374 PowerCore Plus با ظرفیت 26800 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل A1374 PowerCore Plus با ظرفیت 26800 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
تماس بگیرید
Anker A1311 10050mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker A1311 10050mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل A1311 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل A1311 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی1.5 آمپر 2.0 آمپر
تماس بگیرید
Anker B1374111 PowerCore Plus PowerPort Plus 26800mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker B1374111 PowerCore Plus PowerPort Plus 26800mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل B1374111 PowerCore Plus PowerPort Plus با ظرفیت 26800 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل B1374111 PowerCore Plus PowerPort Plus با ظرفیت 26800 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
تماس بگیرید
Anker A1316 PowerCore Plus A1316 With Quick Charge 3.0 13400mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker A1316 PowerCore Plus A1316 With Quick Charge 3.0 13400mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل A1316 PowerCore Plus With Quick Charge 3.0 با ظرفیت 13400 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل A1316 PowerCore Plus With Quick Charge 3.0 با ظرفیت 13400 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی1.5 آمپر
تماس بگیرید
Anker A1263 PowerCore 10000mAh Portable Charger Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker A1263 PowerCore 10000mAh Portable Charger Power Bank

شارژر همراه انکر مدل A1263 PowerCore با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

تماس بگیرید
Anker A1271 PowerCore 20100mAh Portable Charger Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker A1271 PowerCore 20100mAh Portable Charger Power Bank

شارژر همراه انکر مدل A1272 PowerCore با ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت

تماس بگیرید
Anker A1371 PowerCore Plus 20100mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker A1371 PowerCore Plus 20100mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل A1371 PowerCore Plus ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل A1371 PowerCore Plus ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
تعداد درگاه خروجی3 عدد
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
تماس بگیرید
Anker A1215 Powercore 13000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker A1215 Powercore 13000mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل A1215 Powercore ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل A1215 Powercore ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی3.0 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Anker A1211 Astro E1 5200mAh Portable Charger Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker A1211 Astro E1 5200mAh Portable Charger Power Bank

شارژر همراه انکر مدل A1211 Astro E1 با ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل A1211 Astro E1 با ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
تماس بگیرید
Anker A1214 PowerCore 10400mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker A1214 PowerCore 10400mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل A1214 PowerCore ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل A1214 PowerCore ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی3.0 آمپر
تماس بگیرید
Anker A1271 PowerCore 20100mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker A1271 PowerCore 20100mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل A1271 PowerCore ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل A1271 PowerCore ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
تماس بگیرید
شارژر همراه انکر مدل A1370 PowerCore Plus با ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شارژر همراه انکر مدل A1370 PowerCore Plus با ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل A1370 PowerCore Plus با ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی3.0 آمپر
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Anker Astro E1 6700mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker Astro E1 6700mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل Astro E1 ظرفیت 6700 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل Astro E1 ظرفیت 6700 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
شارژر همراه انکر مدل Astro E6 ظرفیت 20800 میلی آمپر ساعت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شارژر همراه انکر مدل Astro E6 ظرفیت 20800 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل Astro E6 ظرفیت 20800 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی3 عدد
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Anker B1372 26800mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker B1372 26800mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل B1372 ظرفیت 26800 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل B1372 ظرفیت 26800 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
شدت جریان خروجی1.5 آمپر 2.0 آمپر 2.4 آمپر
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Anker A1372 PowerCore Plus 26800mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker A1372 PowerCore Plus 26800mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل A1372 PowerCore Plus با ظرفیت 26800 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل A1372 PowerCore Plus با ظرفیت 26800 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
شدت جریان خروجی1.5 آمپر 2.0 آمپر 2.4 آمپر
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
موجود نیست
Anker A1405 2850mAh Extended Battery Cover For Apple iPhone 6/6s
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker A1405 2850mAh Extended Battery Cover For Apple iPhone 6/6s

کاور شارژ انکر مدل A1405 با ظرفیت 2850 میلی آمپر ساعت مناسب برای گوشی آیفون 6/6S

مدلکاور شارژ انکر مدل A1405 با ظرفیت 2850 میلی آمپر ساعت مناسب برای گوشی آیفون 6/6S
کلاس وزنیخیلی سبک|کمتر 100 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Anker B1372 26800mAh Power Bank With Wall Charger
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker B1372 26800mAh Power Bank With Wall Charger

شارژر همراه انکر مدل B1372 ظرفیت 26800 میلی آمپر ساعت همراه با شارژر دیواری

مدلشارژر همراه انکر مدل B1372 ظرفیت 26800 میلی آمپر ساعت همراه با شارژر دیواری
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
شدت جریان خروجی1.5 آمپر 2.0 آمپر 2.4 آمپر
موجود نیست
Anker Astro E3 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Anker Astro E3 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انکر مدل Astro E3 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انکر مدل Astro E3 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی3.0 آمپر
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن