تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

شارژر همراه ارد Power Bank Orod

به فروشگاه اینترنتی شارژر همراه ارد رایانه آنلاین خوش آمدید

Orod OP-52PD 5200mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-52PD 5200mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-52PD با ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-52PD با ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
موجود نیست
Orod OP-52PB 5200mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-52PB 5200mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-52PB با ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-52PB با ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
موجود نیست
Orod OP-52PA 5200mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-52PA 5200mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-52PA با ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-52PA با ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Orod OP-140CP 14000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-140CP 14000mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-140CP با ظرفیت 14000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-140CP با ظرفیت 14000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Orod OP-140P 14000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-140P 14000mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-140P با ظرفیت 14000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-140P با ظرفیت 14000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Orod OP-200M 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-200M 20000mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-200M با ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-200M با ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
Orod OP-190MS 19000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-190MS 19000mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-190MS با ظرفیت 19000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-190MS با ظرفیت 19000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Orod OP-140CP 14000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-140CP 14000mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-140CP با ظرفیت 14000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-140CP با ظرفیت 14000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
موجود نیست
Orod OP-130MS 13000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-130MS 13000mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-130MS با ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-130MS با ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Orod OP-130M 13000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-130M 13000mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-130M با ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-130M با ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Orod OP-100MS 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-100MS 10000mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-100MS با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-100MS با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
موجود نیست
Orod OP-78L 7800mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-78L 7800mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-78L ظرفیت 7800 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-78L ظرفیت 7800 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Orod OP-78CP 7800mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-78CP 7800mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-78CP با ظرفیت 7800 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-78CP با ظرفیت 7800 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Orod OP-54CP 5400mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-54CP 5400mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-54CP با ظرفیت 5400 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-54CP با ظرفیت 5400 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
Orod OP-50M 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-50M 5000mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-50M با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-50M با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
Orod OP-6S 6000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-6S 6000mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-6S با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-6S با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Orod OP-200P White 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-200P White 20000mAh Power Bank

شارژر همراه سفید ارد مدل OP-200P با ظرفیت 20000mAh

مدلشارژر همراه سفید ارد مدل OP-200P با ظرفیت 20000mAh
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
موجود نیست
Orod OP-100P White 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-100P White 10000mAh Power Bank

شارژر همراه سفید ارد مدل OP-100P با ظرفیت 10000mAh

موجود نیست
Orod OP-104P 10400mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-104P 10400mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-104P با ظرفیت 10400mAh

موجود نیست
Orod OP-104M 10400mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-104M 10400mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-104M با ظرفیت 10400mAh

موجود نیست
Orod OP-100P Black 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-100P Black 10000mAh Power Bank

شارژر همراه مشکی ارد مدل OP-100P با ظرفیت 10000mAh

موجود نیست
Orod OP-100MA 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-100MA 10000mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-100MA با ظرفیت 10000mAh

موجود نیست
Orod OP-100MB 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-100MB 10000mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-100MB با ظرفیت 10000mAh

مدلشارژر همراه ارد مدل OP-100MB با ظرفیت 10000mAh
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
موجود نیست
Orod OP-78P 7800mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Orod OP-78P 7800mAh Power Bank

شارژر همراه ارد مدل OP-78P با ظرفیت 7800mAh

موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن