تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

شارژر همراه ایکس.سل Power Bank Xcell

به فروشگاه اینترنتی شارژر همراه ایکس.سل رایانه آنلاین خوش آمدید

X.Cell PC-11000C 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC-11000C 10000mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC-11000C ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC-11000C ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر 3.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تماس بگیرید
X.Cell PC-16100 16000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC-16100 16000mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC-16100 ظرفیت 16000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC-16100 ظرفیت 16000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تماس بگیرید
X.Cell PC-20100 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC-20100 20000mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC-20100 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC-20100 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
X.Cell PC-13100 13000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC-13100 13000mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC-13100 ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC-13100 ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
تماس بگیرید
X.Cell PC8100 8000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC8100 8000mAh Power Bank

شارژر همراه X.cell مدل PC8100 با ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه X.cell مدل PC8100 با ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
X.Cell PC6100 6000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC6100 6000mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC6100 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC6100 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
تماس بگیرید
X.Cell PC4100 4000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC4100 4000mAh Power Bank

شارژر همراه X.Cell مدل PC4100 با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه X.Cell مدل PC4100 با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
تماس بگیرید
X.Cell PC-13100 13000mAh Power Bank With Laptop Backpack
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC-13100 13000mAh Power Bank With Laptop Backpack

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC-13100 ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت به همراه کوله پشتی لپ تاپ

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC-13100 ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت به همراه کوله پشتی لپ تاپ
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
X.Cell PC-16100T 16000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC-16100T 16000mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC-16100T ظرفیت 16000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC-16100T ظرفیت 16000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
X.Cell PC-13000T 13000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC-13000T 13000mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC-13000T ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC-13000T ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
X.Cell PC-10200 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC-10200 10000mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC-10200 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC-10200 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
X.Cell PC-5200T 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC-5200T 5000mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC-5200T ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC-5200T ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
موجود نیست
X.Cell PC-10900BT 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC-10900BT 10000mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC-10900BT با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC-10900BT با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
X.Cell PC-5300BT 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC-5300BT 5000mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC-5300BT ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC-5300BT ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
X.Cell PC-5100 5200mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC-5100 5200mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC-5100 ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC-5100 ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
موجود نیست
X.Cell PC-4200C 4000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC-4200C 4000mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC-4200C ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC-4200C ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
موجود نیست
X.Cell PC-2200C 2200mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC-2200C 2200mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC-2200C ظرفیت 2200 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC-2200C ظرفیت 2200 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
موجود نیست
X.Cell PC10800T 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC10800T 10000mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC10800T ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC10800T ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
موجود نیست
X.Cell PC20800 20800mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC20800 20800mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC20800 ظرفیت 20800 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC20800 ظرفیت 20800 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 1.5 آمپر 2.4 آمپر
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
X.cell PC7000 7000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.cell PC7000 7000mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC7000 با ظرفیت 7000 میلی‌ آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC7000 با ظرفیت 7000 میلی‌ آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
موجود نیست
X.Cell PC16000 16000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC16000 16000mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC16000 با ظرفیت 16000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC16000 با ظرفیت 16000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 1.5 آمپر 2.4 آمپر
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
موجود نیست
X.Cell PC15000 15000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC15000 15000mAh Power Bank

شارژر همراه X.cell مدل PC15000 با ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

موجود نیست
X.Cell PC10500 10500mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC10500 10500mAh Power Bank

شارژر همراه ایکس.سل مدل PC10500 با ظرفیت 10500 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ایکس.سل مدل PC10500 با ظرفیت 10500 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
موجود نیست
X.Cell PC6000 6000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Cell PC6000 6000mAh Power Bank

شارژر همراه X.cell مدل PC6000 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه X.cell مدل PC6000 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن