تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

فلش مموری لکسار Usb Flash Memory Lexar

به فروشگاه اینترنتی فلش مموری لکسار رایانه آنلاین خوش آمدید

Lexar JumpDrive V30 Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive V30 Flash Memory - 64GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive V30 ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive V30 ظرفیت 64 گیگابایت
ظرفیت64 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
ضد آب
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 2.0
تماس بگیرید
Lexar JumpDrive V30 Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive V30 Flash Memory - 32GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive V30 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive V30 ظرفیت 32 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت32 گیگابایت
رابطUSB 1.1 USB 2.0
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
تماس بگیرید
Lexar JumpDrive V10 Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive V10 Flash Memory - 64GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive V10 ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive V10 ظرفیت 64 گیگابایت
ضد خش
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 1.1 USB 2.0
ظرفیت64 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر ضربه
تماس بگیرید
Lexar JumpDrive V10 Flash Memory 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive V10 Flash Memory 32GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive V10 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive V10 ظرفیت 32 گیگابایت
ظرفیت32 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 1.1 USB 2.0
ضد خش
تماس بگیرید
Lexar JumpDrive c20i Flash Memory - 128GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive c20i Flash Memory - 128GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive c20i ظرفیت 128 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive c20i ظرفیت 128 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
ضد آب
ظرفیت128 گیگابایت
رابطUSB 3.0 Lightning
موجود نیست
Lexar JumpDrive c20i Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive c20i Flash Memory - 64GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive c20i ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive c20i ظرفیت 64 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت64 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
ضد خش
رابطUSB 3.0 Lightning
موجود نیست
Lexar JumpDrive c20i Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive c20i Flash Memory - 32GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive c20i ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive c20i ظرفیت 32 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت32 گیگابایت
ضد آب
ضد خش
رابطUSB 3.0 Lightning
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
Lexar JumpDrive c20i Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive c20i Flash Memory - 16GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive c20i ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive c20i ظرفیت 16 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
ضد آب
ظرفیت16 گیگابایت
رابطUSB 3.0 Lightning
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
Lexar JumpDrive S45 Flash Memory 128GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive S45 Flash Memory 128GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive S45 ظرفیت 128 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive S45 ظرفیت 128 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
ضد خش
رابطUSB 3.0
ظرفیت128 گیگابایت
موجود نیست
Lexar JumpDrive S45 Flash Memory 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive S45 Flash Memory 32GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive S45 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive S45 ظرفیت 32 گیگابایت
ظرفیت32 گیگابایت
رابطUSB 3.0
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
Lexar JumpDrive S45 Flash Memory 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive S45 Flash Memory 64GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive S45 ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive S45 ظرفیت 64 گیگابایت
رابطUSB 3.0
ظرفیت64 گیگابایت
ضد خش
ضد آب
مقاومت در برابر ضربه
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
Lexar JumpDrive S45 Flash Memory 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive S45 Flash Memory 16GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive S45 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive S45 ظرفیت 16 گیگابایت
ضد آب
رابطUSB 3.0
ظرفیت16 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Lexar JumpDrive M20i OTG Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive M20i OTG Flash Memory - 64GB

فلش مموری OTG لکسار مدل JumpDrive M20i ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری OTG لکسار مدل JumpDrive M20i ظرفیت 64 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ظرفیت64 گیگابایت
رابطUSB 3.0 Lightning
ضد آب
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Lexar JumpDrive M20i OTG Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive M20i OTG Flash Memory - 32GB

فلش مموری OTG لکسار مدل JumpDrive M20i ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری OTG لکسار مدل JumpDrive M20i ظرفیت 32 گیگابایت
ضد خش
رابطUSB 3.0 Lightning
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
ظرفیت32 گیگابایت
موجود نیست
Lexar JumpDrive M20i OTG Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive M20i OTG Flash Memory - 16GB

فلش مموری OTG لکسار مدل JumpDrive M20i ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری OTG لکسار مدل JumpDrive M20i ظرفیت 16 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
ضد خش
رابطLightning USB 3.0
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت16 گیگابایت
موجود نیست
Lexar JumpDrive M20 OTG Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive M20 OTG Flash Memory - 64GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive M20 ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive M20 ظرفیت 64 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 3.0 USB 2.0
ظرفیت64 گیگابایت
موجود نیست
Lexar JumpDrive M20 OTG Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive M20 OTG Flash Memory - 32GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive M20 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive M20 ظرفیت 32 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 3.0 USB 2.0
ضد آب
ضد خش
ظرفیت32 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
موجود نیست
Lexar JumpDrive M20 OTG Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive M20 OTG Flash Memory - 16GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive M20 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive M20 ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
رابطUSB 3.0 USB 2.0
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
موجود نیست
Lexar JumpDrive P20 Flash Memory - 128GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive P20 Flash Memory - 128GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive P20 ظرفیت 128 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive P20 ظرفیت 128 گیگابایت
ضد آب
ظرفیت128 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 3.0 USB 2.0
ضد خش
موجود نیست
Lexar JumpDrive P20 Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive P20 Flash Memory - 64GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive P20 ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive P20 ظرفیت 64 گیگابایت
ظرفیت64 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
رابطUSB 3.0 USB 2.0
ضد آب
موجود نیست
Lexar JumpDrive P20 Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive P20 Flash Memory - 32GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive P20 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive P20 ظرفیت 32 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 3.0 USB 2.0
ظرفیت32 گیگابایت
ضد خش
ضد آب
موجود نیست
Lexar JumpDrive S25 Flash Memory - 128GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive S25 Flash Memory - 128GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive S25 ظرفیت 128 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive S25 ظرفیت 128 گیگابایت
ظرفیت128 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
رابطUSB 3.0 USB 2.0
ضد خش
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Lexar JumpDrive S25 Flash Memory - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive S25 Flash Memory - 64GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive S25 ظرفیت 64 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive S25 ظرفیت 64 گیگابایت
مقاومت در برابر شوک و لرزش
رابطUSB 3.0 USB 2.0
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
ضد خش
ظرفیت64 گیگابایت
موجود نیست
Lexar JumpDrive S25 Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar JumpDrive S25 Flash Memory - 32GB

فلش مموری لکسار مدل JumpDrive S25 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری لکسار مدل JumpDrive S25 ظرفیت 32 گیگابایت
رابطUSB 3.0 USB 2.0
مقاومت در برابر شوک و لرزش
ضد آب
ظرفیت32 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ضد خش
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن