تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

دوربین عکاسی سامسونگ Digital Camera Samsung

به فروشگاه اینترنتی دوربین عکاسی سامسونگ رایانه آنلاین خوش آمدید

Samsung NX Mini Mirrorless Digital Camera with 9mm Lens
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung NX Mini Mirrorless Digital Camera with 9mm Lens

دوربین دیجیتال بدون آینه سامسونگ مدل NX Mini به همراه لنز 9 میلی‌متر

مدلدوربین دیجیتال بدون آینه سامسونگ مدل NX Mini به همراه لنز 9 میلی‌متر
صفحه نمایش لمسی
رزولوشن فیلمFull HD
قطع حسگرCrop Frame
موقعیت یاب GPS
مدل باتریلیتیوم یونی
مدل حسگرBSI CMOS
محدوده دقت حسگر20.0 مگاپیکسل و بیشتر
تماس بگیرید
Samsung WB350F Digital Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung WB350F Digital Camera

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل WB350F

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ مدل WB350F
مدل حسگرBSI CMOS
مدل باتریلیتیوم یونی
رزولوشن فیلمFull HD
محدوده زوم20 تا 30 برابر بزرگنمایی
قطع حسگرCrop Frame
صفحه نمایش لمسی
موقعیت یاب GPS
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
تماس بگیرید
Samsung ST69 Digital Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung ST69 Digital Camera

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل ST69

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ مدل ST69
محدوده دقت حسگر12.0 تا 15.0 مگاپیکسل
مدل حسگرCCD
صفحه نمایش لمسی
موقعیت یاب GPS
مدل باتریلیتیوم یونی
رزولوشن فیلمHD
قطع حسگرCrop Frame
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
تماس بگیرید
Samsung ES95 Digital Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung ES95 Digital Camera

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل ES95

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ مدل ES95
صفحه نمایش لمسی
مدل باتریلیتیوم یونی
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
موقعیت یاب GPS
قطع حسگرCrop Frame
رزولوشن فیلمHD
مدل حسگرCCD
تماس بگیرید
Samsung WB200F Digital Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung WB200F Digital Camera

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل WB200F

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ مدل WB200F
رزولوشن فیلمHD
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
مدل باتریلیتیوم یونی
مدل حسگرCCD
قطع حسگرCrop Frame
موقعیت یاب GPS
صفحه نمایش لمسی
محدوده زوم15 تا 20 برابر بزرگنمایی
تماس بگیرید
Samsung NX2000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung NX2000

دوربین دیجیتال سامسونگ NX2000

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ NX2000
موقعیت یاب GPS
صفحه نمایش لمسی
مدل حسگرCMOS
محدوده زوموابسته به لنز انتخابی
مدل باتریلیتیوم یونی
رزولوشن فیلمFull HD
محدوده دقت حسگر20.0 مگاپیکسل و بیشتر
قطع حسگرCrop Frame
تماس بگیرید
Samsung WB800F Digital Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung WB800F Digital Camera

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل WB800F

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ مدل WB800F
مدل باتریلیتیوم یونی
قطع حسگرCrop Frame
صفحه نمایش لمسی
محدوده زوم20 تا 30 برابر بزرگنمایی
رزولوشن فیلمFull HD
موقعیت یاب GPS
مدل حسگرBSI CMOS
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
تماس بگیرید
Samsung ST150F Digital Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung ST150F Digital Camera

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل ST150F

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ مدل ST150F
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
قطع حسگرCrop Frame
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
مدل باتریلیتیوم یونی
صفحه نمایش لمسی
تماس بگیرید
Samsung DV150F Digital Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung DV150F Digital Camera

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل DV150F

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ مدل DV150F
موقعیت یاب GPS
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
رزولوشن فیلمHD
صفحه نمایش لمسی
مدل حسگرCCD
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
مدل باتریلیتیوم یونی
قطع حسگرCrop Frame
تماس بگیرید
Samsung DV101 Digital Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung DV101 Digital Camera

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل DV101

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ مدل DV101
صفحه نمایش لمسی
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
مدل باتریلیتیوم یونی
محدوده زوم10 تا 15 برابر بزرگنمایی
مدل حسگرCCD
قطع حسگرCrop Frame
موقعیت یاب GPS
رزولوشن فیلمHD
تماس بگیرید
Samsung WB2100 Digital Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung WB2100 Digital Camera

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل WB2100

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ مدل WB2100
مدل باتریلیتیوم یونی
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
قطع حسگرCrop Frame
رزولوشن فیلمFull HD
صفحه نمایش لمسی
موقعیت یاب GPS
مدل حسگرBSI CMOS
موجود نیست
Samsung WB1100F Digital Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung WB1100F Digital Camera

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل WB1100F

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ مدل WB1100F
رزولوشن فیلمHD
مدل باتریلیتیوم یونی
محدوده زوم30 تا 40 برابر بزرگنمایی
موقعیت یاب GPS
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
مدل حسگرCCD
قطع حسگرCrop Frame
موجود نیست
Samsung Galaxy Camera 2 GC200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Galaxy Camera 2 GC200

دوربین دیجیتال سامسونگ گلکسی کمرا 2C200

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ گلکسی کمرا 2C200
محدوده زوم20 تا 30 برابر بزرگنمایی
قطع حسگرCrop Frame
رزولوشن فیلمFull HD
مدل باتریلیتیوم یونی
مدل حسگرBSI CMOS
موقعیت یاب GPS
صفحه نمایش لمسی
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
موجود نیست
Samsung ST72
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung ST72

دوربین دیجیتال سامسونگ ST72

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ ST72
مدل حسگرCCD
رزولوشن فیلمHD
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
موقعیت یاب GPS
صفحه نمایش لمسی
مدل باتریلیتیوم یونی
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
موجود نیست
Samsung WB250F
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung WB250F

دوربین دیجیتال سامسونگ WB250F

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ WB250F
مدل باتریلیتیوم یونی
محدوده زوم15 تا 20 برابر بزرگنمایی
رزولوشن فیلمFull HD
صفحه نمایش لمسی
موقعیت یاب GPS
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
قطع حسگرCrop Frame
مدل حسگرBSI CMOS
موجود نیست
Samsung WB152F
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung WB152F

دوربین دیجیتال سامسونگ WB152F

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ WB152F
محدوده دقت حسگر12.0 تا 15.0 مگاپیکسل
قطع حسگرCrop Frame
رزولوشن فیلمHD
صفحه نمایش لمسی
موقعیت یاب GPS
مدل حسگرCCD
مدل باتریلیتیوم یونی
محدوده زوم15 تا 20 برابر بزرگنمایی
موجود نیست
Samsung WB855F Digital Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung WB855F Digital Camera

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل WB855F

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ مدل WB855F
صفحه نمایش لمسی
رزولوشن فیلمFull HD
محدوده زوم20 تا 30 برابر بزرگنمایی
مدل باتریلیتیوم یونی
موقعیت یاب GPS
مدل حسگرCMOS
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
قطع حسگرCrop Frame
موجود نیست
Samsung ST89
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung ST89

دوربین دیجیتال سامسونگ ST89

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ ST89
مدل باتریلیتیوم یونی
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
رزولوشن فیلمHD
موقعیت یاب GPS
مدل حسگرCCD
قطع حسگرCrop Frame
محدوده دقت حسگر12.0 تا 15.0 مگاپیکسل
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
Samsung Galaxy NX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Galaxy NX

دوربین دیجیتال سامسونگ Galaxy NX

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ Galaxy NX
مدل حسگرCMOS
رزولوشن فیلمFull HD
محدوده دقت حسگر20.0 مگاپیکسل و بیشتر
قطع حسگرCrop Frame
موقعیت یاب GPS
صفحه نمایش لمسی
مدل باتریلیتیوم یونی
موجود نیست
Samsung NX1100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung NX1100

دوربین دیجیتال سامسونگ NX1100

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ NX1100
مدل حسگرCMOS
قطع حسگرCrop Frame
رزولوشن فیلمFull HD
مدل باتریلیتیوم یونی
محدوده دقت حسگر20.0 مگاپیکسل و بیشتر
موقعیت یاب GPS
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
Samsung WB30F Digital Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung WB30F Digital Camera

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل WB30F

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ مدل WB30F
مدل حسگرCCD
مدل باتریلیتیوم یونی
صفحه نمایش لمسی
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
موقعیت یاب GPS
محدوده زوم10 تا 15 برابر بزرگنمایی
رزولوشن فیلمHD
قطع حسگرCrop Frame
موجود نیست
Samsung NX300 18-55mm Digital Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung NX300 18-55mm Digital Camera

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل NX300 18-55mm

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ مدل NX300 18-55mm
صفحه نمایش لمسی
موقعیت یاب GPS
محدوده زوموابسته به لنز انتخابی
مدل باتریلیتیوم یونی
محدوده دقت حسگر20.0 مگاپیکسل و بیشتر
رزولوشن فیلمFull HD
مدل حسگرCMOS
قطع حسگرCrop Frame
موجود نیست
Samsung WB151F
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung WB151F

دوربین دیجیتال سامسونگ دبلیو بی 151 اف

مدلدوربین دیجیتال سامسونگ دبلیو بی 151 اف
مدل باتریلیتیوم یونی
قطع حسگرCrop Frame
صفحه نمایش لمسی
محدوده زوم10 تا 15 برابر بزرگنمایی
رزولوشن فیلمHD
محدوده دقت حسگر12.0 تا 15.0 مگاپیکسل
مدل حسگرCCD
موقعیت یاب GPS
موجود نیست
Samsung Galaxy Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Galaxy Camera

سامسونگ گالاکسی کمرا

مدلسامسونگ گالاکسی کمرا
محدوده زوم20 تا 30 برابر بزرگنمایی
قطع حسگرCrop Frame
صفحه نمایش لمسی
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
مدل باتریلیتیوم یونی
مدل حسگرBSI CMOS
رزولوشن فیلمFull HD
موقعیت یاب GPS
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن