تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

کامپیوترهای کوچک اینتل Mini Pc Intel

به فروشگاه اینترنتی کامپیوترهای کوچک اینتل رایانه آنلاین خوش آمدید

Intel NUC D54250WYKH Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC D54250WYKH Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC D54250WYKH

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC D54250WYKH
مدل پردازندهCore i5
حافظه داخلی64 گیگابایت
سازنده پردازندهIntel
تماس بگیرید
Intel NUC5CPYH-G Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC5CPYH-G Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC5CPYH-G

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC5CPYH-G
حافظه داخلی128 گیگابایت
مدل پردازندهCeleron
سازنده پردازندهIntel
تماس بگیرید
Intel NUC5CPYH-F Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC5CPYH-F Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC5CPYH-F

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC5CPYH-F
حافظه داخلی128 گیگابایت
مدل پردازندهCeleron
سازنده پردازندهIntel
تماس بگیرید
Intel NUC7I7BNH-N Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC7I7BNH-N Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-N

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-N
حافظه داخلی256 گیگابایت
مدل پردازندهCore i7
سازنده پردازندهIntel
تماس بگیرید
Intel NUC7I7BNH-K Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC7I7BNH-K Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-K

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-K
حافظه داخلی1 ترابایت
سازنده پردازندهIntel
مدل پردازندهCore i7
تماس بگیرید
Intel NUC7I7BNH-J Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC7I7BNH-J Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-J

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-J
حافظه داخلی1 ترابایت
سازنده پردازندهIntel
مدل پردازندهCore i7
تماس بگیرید
Intel NUC7I7BNH-G Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC7I7BNH-G Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-G

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-G
مدل پردازندهCore i7
سازنده پردازندهIntel
حافظه داخلی1 ترابایت
تماس بگیرید
Intel NUC5CPYH Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC5CPYH Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC5CPYH

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC5CPYH
سازنده پردازندهIntel
حافظه داخلی64 گیگابایت
مدل پردازندهCeleron
تماس بگیرید
Intel NUC5CPYH Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC5CPYH Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC5CPYH

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC5CPYH
مدل پردازندهCeleron
حافظه داخلی1 ترابایت
سازنده پردازندهIntel
تماس بگیرید
Intel NUC5CPYH Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC5CPYH Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC5CPYH

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC5CPYH
حافظه داخلی64 گیگابایت
سازنده پردازندهIntel
مدل پردازندهCeleron
تماس بگیرید
Intel NUC7I5BNH/X1-C Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC7I5BNH/X1-C Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I5BNH/X1-C

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I5BNH/X1-C
مدل پردازندهCore i5
حافظه داخلی240 گیگابایت
سازنده پردازندهIntel
تماس بگیرید
Intel NUC7I5BNH/X1-B Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC7I5BNH/X1-B Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I5BNH/X1-B

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I5BNH/X1-B
حافظه داخلی120 گیگابایت
مدل پردازندهCore i5
سازنده پردازندهIntel
تماس بگیرید
Intel NUC7I5BNH/X1-A Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC7I5BNH/X1-A Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I5BNH/X1-A

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I5BNH/X1-A
مدل پردازندهCore i5
سازنده پردازندهIntel
حافظه داخلی1 ترابایت
تماس بگیرید
Intel NUC5CPYH Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC5CPYH Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC5CPYH

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC5CPYH
سازنده پردازندهIntel
مدل پردازندهCeleron
حافظه داخلی1 ترابایت
تماس بگیرید
Intel NUC6CAYH-A Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC6CAYH-A Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6CAYH-A

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6CAYH-A
مدل پردازندهCeleron
حافظه داخلی500 گیگابایت
سازنده پردازندهIntel
تماس بگیرید
Intel NUC6CAYH-C Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC6CAYH-C Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6CAYH-C

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6CAYH-C
سازنده پردازندهIntel
حافظه داخلی120 گیگابایت
مدل پردازندهCeleron
تماس بگیرید
Intel NUC7I5BNH-A Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC7I5BNH-A Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I5BNH-A

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I5BNH-A
مدل پردازندهCore i5
حافظه داخلی1 ترابایت
سازنده پردازندهIntel
تماس بگیرید
Intel NUC7I7BNH-A Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC7I7BNH-A Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-A

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-A
حافظه داخلی1 ترابایت
مدل پردازندهCore i7
سازنده پردازندهIntel
تماس بگیرید
Intel NUC7I7BNH-C Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC7I7BNH-C Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-C

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-C
سازنده پردازندهIntel
مدل پردازندهCore i7
حافظه داخلی240 گیگابایت
تماس بگیرید
Intel NUC7I7BNH-D Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC7I7BNH-D Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-D

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-D
سازنده پردازندهIntel
مدل پردازندهCore i7
تماس بگیرید
Intel NUC NUC5i5RYH - Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC NUC5i5RYH - Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل ان یو سی مدل NUC5i5RYH

مدلکامپیوتر کوچک اینتل ان یو سی مدل NUC5i5RYH
حافظه داخلی120 گیگابایت
سازنده پردازندهIntel
مدل پردازندهCore i5
تماس بگیرید
Inte NUC6i5SYH-B Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Inte NUC6i5SYH-B Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6i5SYH-B

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6i5SYH-B
مدل پردازندهCore i5
سازنده پردازندهIntel
حافظه داخلی120 گیگابایت
تماس بگیرید
Intel NUC6i5SYH-A Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC6i5SYH-A Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6i5SYH-A

مدلکامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6i5SYH-A
حافظه داخلی1 ترابایت
سازنده پردازندهIntel
مدل پردازندهCore i5
تماس بگیرید
Intel NUC NUC5i5RYH - Mini PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Intel NUC NUC5i5RYH - Mini PC

کامپیوتر کوچک اینتل ان یو سی مدل NUC5i5RYH

مدلکامپیوتر کوچک اینتل ان یو سی مدل NUC5i5RYH
مدل پردازندهCore i5
حافظه داخلی1 ترابایت
سازنده پردازندهIntel
تماس بگیرید
صفحه 1 از 5
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن