تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

کیس های اسمبل شده لنوو Assembled Cases Lenovo

به فروشگاه اینترنتی کیس های اسمبل شده لنوو رایانه آنلاین خوش آمدید

Lenovo V520 Tower - X Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo V520 Tower - X Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower - X

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower - X
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مدل حافظه داخلیSSD
حافظه رم16 گیگابایت
موجود نیست
Lenovo V520 Tower-N Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo V520 Tower-N Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-N

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-N
حافظه رم16 گیگابایت
مدل حافظه داخلیSSD
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
موجود نیست
Lenovo V520 Tower-M Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo V520 Tower-M Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-M

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-M
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
حافظه رم16 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مدل حافظه داخلیSSD
موجود نیست
Lenovo V520 Tower-L Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo V520 Tower-L Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-L

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-L
مدل حافظه داخلیهارددیسک
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
حافظه رم16 گیگابایت
موجود نیست
Lenovo V520 Tower-K Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo V520 Tower-K Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-K

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-K
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم16 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
موجود نیست
Lenovo V520 Tower-J Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo V520 Tower-J Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-J

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-J
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
حافظه رم8 گیگابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
موجود نیست
Lenovo V520 Tower-I Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo V520 Tower-I Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-I

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-I
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
حافظه رم8 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مدل حافظه داخلیهارددیسک
موجود نیست
Lenovo V520 Tower-H Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo V520 Tower-H Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-H

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-H
مقدار حافظه داخلی256 گیگابایت
حافظه رم8 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مدل حافظه داخلیSSD
موجود نیست
Lenovo V520 Tower-G Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo V520 Tower-G Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-G

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-G
مقدار حافظه داخلی256 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
حافظه رم8 گیگابایت
مدل حافظه داخلیSSD
موجود نیست
Lenovo V520 Tower-F Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo V520 Tower-F Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-F

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-F
سازنده پردازنده مرکزیIntel
حافظه رم8 گیگابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
موجود نیست
Lenovo V520 Tower-E Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo V520 Tower-E Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-E

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-E
مدل حافظه داخلیهارددیسک
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
حافظه رم8 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
موجود نیست
Lenovo V520 Tower-D Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo V520 Tower-D Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-D

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-D
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم4 گیگابایت
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
موجود نیست
Lenovo V520 Tower-C Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo V520 Tower-C Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-C

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-C
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم8 گیگابایت
موجود نیست
Lenovo V520 Tower-B Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo V520 Tower-B Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-B

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-B
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم8 گیگابایت
موجود نیست
Lenovo V520 Tower-A Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo V520 Tower-A Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-A

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-A
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
حافظه رم4 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مدل حافظه داخلیهارددیسک
موجود نیست
Lenovo ThinkCentre E73-S581 Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo ThinkCentre E73-S581 Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-S581

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-S581
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم8 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
موجود نیست
Lenovo ThinkCentre E73-S545 Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo ThinkCentre E73-S545 Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-S545

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-S545
سازنده پردازنده مرکزیIntel
حافظه رم4 گیگابایت
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
موجود نیست
Lenovo ThinkCentre E73-545G Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo ThinkCentre E73-545G Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-545G

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-545G
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم4 گیگابایت
موجود نیست
Lenovo ThinkCentre E73-545 Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo ThinkCentre E73-545 Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-545

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-545
سازنده پردازنده مرکزیIntel
حافظه رم4 گیگابایت
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
موجود نیست
Lenovo ThinkCentre E73-345 Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo ThinkCentre E73-345 Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-345

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-345
مدل حافظه داخلیهارددیسک
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
حافظه رم4 گیگابایت
موجود نیست
Lenovo ThinkCentre E73-325 Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo ThinkCentre E73-325 Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-325

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-325
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم2 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
موجود نیست
Lenovo ThinkCentre E73-D45 Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo ThinkCentre E73-D45 Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-D45

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-D45
حافظه رم4 گیگابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
موجود نیست
Lenovo ThinkCentre E73-D25 Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lenovo ThinkCentre E73-D25 Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-D25

مدلکامپیوتر دسکتاپ لنوو سری تینک سنتر مدل E73-D25
مدل حافظه داخلیهارددیسک
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
حافظه رم2 گیگابایت
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن