تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

کیس های اسمبل شده دل Assembled Cases Dell

به فروشگاه اینترنتی کیس های اسمبل شده دل رایانه آنلاین خوش آمدید

Dell Desktop Computer 7050 MT plus
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell Desktop Computer 7050 MT plus

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050 MT Plus

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050 MT Plus
حافظه رم4 گیگابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
موجود نیست
Dell Vostro Desktop 3667 Besktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell Vostro Desktop 3667 Besktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Vostro Desktop 3667

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل Vostro Desktop 3667
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
حافظه رم4 گیگابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
سازنده پردازنده مرکزیIntel
موجود نیست
Dell Precision T3610esktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell Precision T3610esktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Precision T3610

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل Precision T3610
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم16 گیگابایت
موجود نیست
Dell OptiPlex 3050 Mini Tower BTXesktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell OptiPlex 3050 Mini Tower BTXesktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 3050 Mini Tower BTX

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 3050 Mini Tower BTX
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مدل حافظه داخلیهارددیسک
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
حافظه رم4 گیگابایت
موجود نیست
Dell Optiplex 7050 MT Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell Optiplex 7050 MT Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050 MT

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050 MT
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم4 گیگابایت
موجود نیست
Dell OptiPlex 3050 Mini Tower BTX- Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell OptiPlex 3050 Mini Tower BTX- Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مد- OptiPlex 3050 Mini Tower BTX

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مد- OptiPlex 3050 Mini Tower BTX
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم4 گیگابایت
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
موجود نیست
Dell Vostro Desktop 3667esktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell Vostro Desktop 3667esktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Vostro Desktop 3667

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل Vostro Desktop 3667
سازنده پردازنده مرکزیIntel
حافظه رم4 گیگابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
موجود نیست
Dell XP24 Complete Computer Set
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell XP24 Complete Computer Set

کامپیوتر کامل دل مدل XP24

مدلکامپیوتر کامل دل مدل XP24
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مدل حافظه داخلیهارددیسک
مقدار حافظه داخلیدو ترابایت
حافظه رم16 گیگابایت
موجود نیست
Dell OM 3519 Complete Computer Set
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell OM 3519 Complete Computer Set

کامپیوتر کامل دل مدل OM 3519

مدلکامپیوتر کامل دل مدل OM 3519
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم4 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
موجود نیست
Dell OM VM 3619 Complete Computer Set
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell OM VM 3619 Complete Computer Set

کامپیوتر کامل دل مدل VM 3619

مدلکامپیوتر کامل دل مدل VM 3619
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
حافظه رم4 گیگابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
موجود نیست
Dell Optiplex 7050-781G Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell Optiplex 7050-781G Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050-781G

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050-781G
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم8 گیگابایت
موجود نیست
Dell Optiplex 7050-741G Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell Optiplex 7050-741G Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050-741G

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050-741G
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم4 گیگابایت
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
موجود نیست
Dell Optiplex 7050-741 Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell Optiplex 7050-741 Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050-741

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050-741
سازنده پردازنده مرکزیIntel
حافظه رم4 گیگابایت
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
موجود نیست
Dell Optiplex 7050-581G Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell Optiplex 7050-581G Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050-581G

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050-581G
مدل حافظه داخلیهارددیسک
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
حافظه رم8 گیگابایت
موجود نیست
Dell Optiplex 7050-545G Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell Optiplex 7050-545G Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050-545G

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050-545G
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم4 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
موجود نیست
Dell Optiplex 7050-545 Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell Optiplex 7050-545 Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050-545

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050-545
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
سازنده پردازنده مرکزیIntel
حافظه رم4 گیگابایت
موجود نیست
Dell Optiplex 3050 - 381G Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell Optiplex 3050 - 381G Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 3050 - 381G

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 3050 - 381G
مدل حافظه داخلیهارددیسک
مقدار حافظه داخلییک ترابایت
حافظه رم8 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
موجود نیست
Dell Optiplex 3050 - 345G Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell Optiplex 3050 - 345G Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 3050 - 345G

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 3050 - 345G
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم4 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
موجود نیست
Dell Optiplex 3050 - 345 Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell Optiplex 3050 - 345 Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 3050 - 345

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 3050 - 345
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
حافظه رم4 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مدل حافظه داخلیهارددیسک
موجود نیست
Dell Vostro Desktop 3667esktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell Vostro Desktop 3667esktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Vostro Desktop 3667

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل Vostro Desktop 3667
حافظه رم4 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
موجود نیست
Dell OptiPlex 3050 Mini Tower BTXesktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell OptiPlex 3050 Mini Tower BTXesktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 3050 Mini Tower BTX

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 3050 Mini Tower BTX
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
حافظه رم4 گیگابایت
مدل حافظه داخلیهارددیسک
موجود نیست
Dell XPS - 8920 Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell XPS - 8920 Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ دل مدل XPS - 8920

مدلکامپیوتر دسکتاپ دل مدل XPS - 8920
مقدار حافظه داخلیدو ترابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم16 گیگابایت
موجود نیست
Alienware Aurora R6 Desktop Computer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alienware Aurora R6 Desktop Computer

کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل Aurora R6

مدلکامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل Aurora R6
مقدار حافظه داخلیدو ترابایت
حافظه رم32 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مدل حافظه داخلیهارددیسک
موجود نیست
Dell OM 3020omplete Computer Set
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dell OM 3020omplete Computer Set

کامپیوتر کامل دل مدل - OM 3020

مدلکامپیوتر کامل دل مدل - OM 3020
مقدار حافظه داخلی500 گیگابایت
سازنده پردازنده مرکزیIntel
مدل حافظه داخلیهارددیسک
حافظه رم4 گیگابایت
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن