تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

دیتا-ویدیو پروژکتور بنکیو Data Video Projector Benq

به فروشگاه اینترنتی دیتا-ویدیو پروژکتور بنکیو رایانه آنلاین خوش آمدید

BenQ DX808ST Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ DX808ST Projector

پروژکتور بنکیو مدل DX808ST

مدلپروژکتور بنکیو مدل DX808ST
Wifi
USB
خروجی S-Video
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
وضوح تصویر1024x768|XGA
پورت HDMI
تماس بگیرید
BenQ W11000 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ W11000 Projector

پروژکتور بنکیو مدل W1050

مدلپروژکتور بنکیو مدل W1050
پورت HDMI
خروجی S-Video
وضوح تصویر1920x1080|FHD
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
USB
Wifi
تماس بگیرید
BenQ MX532 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ MX532 Projector

پروژکتور بنکیو مدل MX532

مدلپروژکتور بنکیو مدل MX532
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1024x768|XGA
خروجی S-Video
USB
ورودی شبکه
Wifi
تماس بگیرید
BenQ MS531 Video Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ MS531 Video Projector

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل MS531

مدلویدئو پروژکتور بنکیو مدل MS531
پورت HDMI
ورودی شبکه
وضوح تصویر800x600|SVGA
خروجی S-Video
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
USB
Wifi
تماس بگیرید
BenQ TH683 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ TH683 Projector

پروژکتور بنکیو مدل TH683

مدلپروژکتور بنکیو مدل TH683
ورودی شبکه
USB
پورت HDMI
وضوح تصویر1920x1080|FHD
خروجی S-Video
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
Wifi
تماس بگیرید
BenQ W1090 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ W1090 Projector

پروژکتور بنکیو مدل W1090

مدلپروژکتور بنکیو مدل W1090
Wifi
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
خروجی S-Video
USB
پورت HDMI
ورودی شبکه
وضوح تصویر1920x1080|FHD
تماس بگیرید
BenQ MW855UST Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ MW855UST Projector

پروژکتور بنکیو مدل MW855UST

مدلپروژکتور بنکیو مدل MW855UST
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1280x800|WXGA
خروجی S-Video
Wifi
USB
ورودی شبکه
تماس بگیرید
BenQ GS1 Portable LED Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ GS1 Portable LED Projector

پروژکتور اداری قابل حمل بنکیو مدل GS1

مدلپروژکتور اداری قابل حمل بنکیو مدل GS1
ورودی شبکه
Wifi
خروجی S-Video
پورت HDMI
USB
وضوح تصویر1280x720|HD
تماس بگیرید
BenQ SX920 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ SX920 Projector

پروژکتور بنکیو مدل SX920

مدلپروژکتور بنکیو مدل SX920
وضوح تصویر1024x768|XGA
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
USB
خروجی S-Video
ورودی شبکه
پورت HDMI
Wifi
تماس بگیرید
BenQ W2000 Full HD Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ W2000 Full HD Projector

پروژکتور Full HD بنکیو مدل W2000

مدلپروژکتور Full HD بنکیو مدل W2000
USB
پورت HDMI
خروجی S-Video
وضوح تصویر1920x1080|FHD
ورودی شبکه
تماس بگیرید
BenQ W11000 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ W11000 Projector

پروژکتور بنکیو مدل W11000

مدلپروژکتور بنکیو مدل W11000
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
خروجی S-Video
USB
وضوح تصویر3840x2160|UHD
ورودی شبکه
Wifi
تماس بگیرید
BenQ i500 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ i500 Projector

پروژکتور بنکیو مدل i500

مدلپروژکتور بنکیو مدل i500
وضوح تصویر1280x800|WXGA
Wifi
پورت HDMI
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
خروجی S-Video
تماس بگیرید
BenQ MS527 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ MS527 Projector

پروژکتور بنکیو مدل MS527

مدلپروژکتور بنکیو مدل MS527
پورت HDMI
وضوح تصویر800x600|SVGA
خروجی S-Video
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
USB
ورودی شبکه
Wifi
تماس بگیرید
BenQ MX528 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ MX528 Projector

پروژکتور بنکیو مدل MX528

مدلپروژکتور بنکیو مدل MX528
خروجی S-Video
وضوح تصویر1024x768|XGA
ورودی شبکه
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
Wifi
USB
تماس بگیرید
BenQ MS506 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ MS506 Projector

پروژکتور بنکیو مدل MS506

مدلپروژکتور بنکیو مدل MS506
پورت HDMI
ورودی شبکه
Wifi
خروجی S-Video
وضوح تصویر800x600|SVGA
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
USB
تماس بگیرید
BenQ 9HJFA7713F Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ 9HJFA7713F Projector

پروژکتور بنکیو مدل 9HJFA7713F

مدلپروژکتور بنکیو مدل 9HJFA7713F
خروجی S-Video
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
پورت HDMI
وضوح تصویر1920x1080|FHD
USB
Wifi
ورودی شبکه
موجود نیست
BenQ 9HJA47714F Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ 9HJA47714F Projector

پروژکتور بنکیو مدل 9HJA47714F

مدلپروژکتور بنکیو مدل 9HJA47714F
خروجی S-Video
Wifi
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
وضوح تصویر1024x768|XGA
USB
پورت HDMI
موجود نیست
Benq MX611 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benq MX611 Projector

پروژکتور بنکیو مدل MX611

مدلپروژکتور بنکیو مدل MX611
وضوح تصویر1920x1200|WUXGA
Wifi
USB
خروجی S-Video
ورودی شبکه
پورت HDMI
موجود نیست
Benq X12000 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benq X12000 Projector

پروژکتور بنکیو مدل X12000

مدلپروژکتور بنکیو مدل X12000
پورت HDMI
وضوح تصویر3840x2160|UHD
USB
خروجی S-Video
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
Wifi
ورودی شبکه
موجود نیست
Benq TK800 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benq TK800 Projector

پروژکتور بنکیو مدل TK800

مدلپروژکتور بنکیو مدل TK800
خروجی S-Video
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر3840x2160|UHD
ورودی شبکه
پورت HDMI
Wifi
موجود نیست
BenQ MW529 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ MW529 Projector

پروژکتور بنکیو مدل MW529

مدلپروژکتور بنکیو مدل MW529
USB
Wifi
خروجی S-Video
ورودی شبکه
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1280x800|WXGA
موجود نیست
BenQ MW727 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ MW727 Projector

پروژکتور بنکیو مدل MW727

مدلپروژکتور بنکیو مدل MW727
خروجی S-Video
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
وضوح تصویر1280x800|WXGA
پورت HDMI
Wifi
USB
موجود نیست
BenQ TH670 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ TH670 Projector

پروژکتور بنکیو مدل TH670

مدلپروژکتور بنکیو مدل TH670
ورودی شبکه
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1920x1080|FHD
خروجی S-Video
Wifi
پورت HDMI
USB
موجود نیست
BenQ W1210ST Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BenQ W1210ST Projector

پروژکتور بنکیو مدل W1210ST

مدلپروژکتور بنکیو مدل W1210ST
Wifi
پورت HDMI
ورودی شبکه
وضوح تصویر1920x1080|FHD
خروجی S-Video
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن