تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

شارژر همراه پرومیت Power Bank Promate

به فروشگاه اینترنتی شارژر همراه پرومیت رایانه آنلاین خوش آمدید

Promate CampMate-1 8800mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate CampMate-1 8800mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل CampMate-1 ظرفیت 8800 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل CampMate-1 ظرفیت 8800 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
موجود نیست
Promate Quantum-20 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Quantum-20 20000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Quantum-20 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Quantum-20 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
موجود نیست
Promate Moxi 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Moxi 5000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Moxi ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Moxi ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
Promate Blazer-6 6000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Blazer-6 6000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Blazer-6 ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Blazer-6 ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
موجود نیست
Promate Armor-10 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Armor-10 10000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Armor-10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Armor-10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
شدت جریان خروجی1.5 آمپر 2.0 آمپر 3.0 آمپر
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
موجود نیست
Promate Energi-6 6000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Energi-6 6000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Energi-6 ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Energi-6 ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
موجود نیست
Promate Buddy-52 5200mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Buddy-52 5200mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Buddy-52 ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Buddy-52 ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
موجود نیست
Promate Provolta-30 30000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Provolta-30 30000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Provolta-30 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Provolta-30 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی4 عدد
موجود نیست
Promate Energi-3 3000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Energi-3 3000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Energi-3 ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Energi-3 ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Promate Mighty Heavy-Duty Emergency Power Station 60000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Mighty Heavy-Duty Emergency Power Station 60000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Mighty Heavy-Duty Emergency Power Station ظرفیت 60000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Mighty Heavy-Duty Emergency Power Station ظرفیت 60000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Promate Zenith-10 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Zenith-10 10000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Zenith-10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Zenith-10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
موجود نیست
Promate BoltQC 9000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate BoltQC 9000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل BoltQC ظرفیت 9000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل BoltQC ظرفیت 9000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Promate Cloy-12 12000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Cloy-12 12000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Cloy-12 ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Cloy-12 ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
موجود نیست
Promate Cloy-8 8000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Cloy-8 8000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Cloy-8 ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Cloy-8 ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Promate volTag-10 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate volTag-10 10000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل volTag-10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل volTag-10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
موجود نیست
Promate Card-10 10050mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Card-10 10050mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Card-10 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Card-10 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
موجود نیست
Promate proVolta-21 20800mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate proVolta-21 20800mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل proVolta-21 ظرفیت 20800 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل proVolta-21 ظرفیت 20800 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Promate Tag-15 15000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Tag-15 15000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Tag-15 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Tag-15 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Promate Energize-25 Car Jump Starter And Power Bank 25200mAh
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Energize-25 Car Jump Starter And Power Bank 25200mAh

شارژر همراه و استارتر خودرو پرومیت مدل Energize-25 ظرفیت 25200 میلی‌آمپرساعت

مدلشارژر همراه و استارتر خودرو پرومیت مدل Energize-25 ظرفیت 25200 میلی‌آمپرساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Promate Tag-9 9000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Tag-9 9000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Tag-9 ظرفیت 9000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Tag-9 ظرفیت 9000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Promate aidBar-5 5200mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate aidBar-5 5200mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل aidBar-5 ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل aidBar-5 ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Promate Patrol 2 Car Jump Starter And Power Bank 11100mAh
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Patrol 2 Car Jump Starter And Power Bank 11100mAh

شارژر همراه و استارتر خودرو پرومیت مدل Patrol 2 ظرفیت 11100 میلی‌آمپرساعت

مدلشارژر همراه و استارتر خودرو پرومیت مدل Patrol 2 ظرفیت 11100 میلی‌آمپرساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Promate Cloy 16 16000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Cloy 16 16000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Cloy 16 ظرفیت 16000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Cloy 16 ظرفیت 16000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Promate Polymax UNI 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Polymax UNI 10000mAh Power Bank

شارژر همراه پرومیت مدل Polymax UNI ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پرومیت مدل Polymax UNI ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن