تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

شارژر همراه تسکو Power Bank Tsco

به فروشگاه اینترنتی شارژر همراه تسکو رایانه آنلاین خوش آمدید

شارژر همراه تسکو مدل TP 856 WL ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شارژر همراه تسکو مدل TP 856 WL ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 856 WL ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.4 آمپر
تماس بگیرید
Tsco TP 855L 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tsco TP 855L 10000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 855L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 855L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.4 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Tsco TP 848 L 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tsco TP 848 L 10000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 848 L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 848 L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Tsco TP 854 N 12000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tsco TP 854 N 12000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 854 N ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 854 N ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Tsco TP 843L N 12000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tsco TP 843L N 12000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 843L N ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 843L N ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
تماس بگیرید
Tsco TP 838 N 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tsco TP 838 N 10000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 838 N ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 838 N ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Tsco TP 872 L 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tsco TP 872 L 20000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 872 L ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 872 L ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
TSCO TP 848 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 848 10000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 848 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 848 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
TSCO TP 851 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 851 10000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 851 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 851 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.2 آمپر
تماس بگیرید
TSCO TP 850 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 850 10000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 850 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 850 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تماس بگیرید
TSCO TP 802 2600mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 802 2600mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 802 با ظرفیت 2600 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 802 با ظرفیت 2600 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Tsco TP 849 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tsco TP 849 10000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 849 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 849 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
TSCO TP 830 7500mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 830 7500mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 830 ظرفیت 7500 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 830 ظرفیت 7500 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
TSCO TP 846 10400mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 846 10400mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 846 ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 846 ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.4 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
موجود نیست
TSCO TP 853 120000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 853 120000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 853 ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 853 ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
موجود نیست
TSCO TP 839 9000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 839 9000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 839 ظرفیت 9000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 839 ظرفیت 9000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
موجود نیست
TSCO TP 843L 10500mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 843L 10500mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 843L با ظرفیت 10500 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 843L با ظرفیت 10500 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
موجود نیست
TSCO TP 828N 6100mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 828N 6100mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 828N ظرفیت 6100 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 828N ظرفیت 6100 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
موجود نیست
TSCO TP 854 12000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 854 12000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 854 با ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 854 با ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
موجود نیست
TSCO TP 840 N 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 840 N 10000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 840 N ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 840 N ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
موجود نیست
TSCO TP 843 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 843 10000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 843 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 843 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
TSCO TP 838 8000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 838 8000mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 838 با ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 838 با ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
موجود نیست
TSCO TP 819 5000mAh Powerbank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 819 5000mAh Powerbank

شارژر همراه تسکو مدل TP 819 با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 819 با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
TSCO TP 842N 10400mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TSCO TP 842N 10400mAh Power Bank

شارژر همراه تسکو مدل TP 842N با ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه تسکو مدل TP 842N با ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن