تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

شارژر همراه آکی Power Bank Aukey

به فروشگاه اینترنتی شارژر همراه آکی رایانه آنلاین خوش آمدید

AUKEY PB-BY10 10050mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AUKEY PB-BY10 10050mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-BY10 ظرفیت 10500 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-BY10 ظرفیت 10500 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
تماس بگیرید
AUKEY PB-Y12 10050mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AUKEY PB-Y12 10050mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-Y12 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-Y12 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی1 عدد
تماس بگیرید
AUKEY PB-AT20 20100 mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AUKEY PB-AT20 20100 mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-AT20 ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-AT20 ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
AUKEY PB-BY20 20100mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AUKEY PB-BY20 20100mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-BY20 ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-BY20 ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
AUKEY PB-AT1 10400mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AUKEY PB-AT1 10400mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-AT1 ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-AT1 ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
تماس بگیرید
AUKEY PB-AT10 10050mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AUKEY PB-AT10 10050mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-AT10 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-AT10 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Aukey PB-T15 10050mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-T15 10050mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-T15 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-T15 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی1 عدد
تماس بگیرید
Aukey PB-N42 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-N42 10000mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-N42 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-N42 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Aukey PB-N41 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-N41 5000mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-N41 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-N41 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
تماس بگیرید
Aukey PB-N37 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-N37 5000mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-N37 با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-N37 با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
تماس بگیرید
AUKEY PB-N15 20000 mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AUKEY PB-N15 20000 mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-N15 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-N15 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Aukey PB-T12 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-T12 5000mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-T12 ظرفیت 5000 میلی‌ آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-T12 ظرفیت 5000 میلی‌ آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
Aukey PB-P23 16000mAh Quick Charge 3.0 Solar Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-P23 16000mAh Quick Charge 3.0 Solar Power Bank

شارژر همراه خورشیدی آکی مدل PB-P23 ظرفیت 16000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه خورشیدی آکی مدل PB-P23 ظرفیت 16000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
AUKEY PB-Y3 30000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AUKEY PB-Y3 30000mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-Y3 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-Y3 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Aukey PB-P8 Solar 12000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-P8 Solar 12000mAh Power Bank

شارژر همراه خورشیدی آکی مدل PB-P8 ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه خورشیدی آکی مدل PB-P8 ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.4 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Aukey PB-C10 12000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-C10 12000mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-C10 با ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-C10 با ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Aukey PB-T11 30000mAh Quick Charge 3.0 Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-T11 30000mAh Quick Charge 3.0 Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-T11 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-T11 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Aukey PB-T1 10400mAh Quick Charge 2.0 Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-T1 10400mAh Quick Charge 2.0 Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-T1 با ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-T1 با ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Aukey PB-T9 16000mAh Quick Charge 3.0 Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-T9 16000mAh Quick Charge 3.0 Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-T9 با ظرفیت 16000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-T9 با ظرفیت 16000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Aukey PB-T10 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-T10 20000mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-T10 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-T10 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
موجود نیست
Aukey PB-N36 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-N36 20000mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-N36 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-N36 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.4 آمپر
موجود نیست
Aukey PB-T3 16000mAh Quick Charge 2.0 Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-T3 16000mAh Quick Charge 2.0 Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-T3 با ظرفیت 16000 میلی آمپر ساعت

موجود نیست
Aukey PB-N28 12000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-N28 12000mAh Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-N28 با ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت

موجود نیست
Aukey PB-T4 10000mAh Quick Charge 2.0 Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aukey PB-T4 10000mAh Quick Charge 2.0 Power Bank

شارژر همراه آکی مدل PB-T4 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آکی مدل PB-T4 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن