تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

دوربین‌های تحت شبکه هایک ویژن Network Cam Hikvision

به فروشگاه اینترنتی دوربین‌های تحت شبکه هایک ویژن رایانه آنلاین خوش آمدید

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D7T-IT3Z
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D7T-IT3Z

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D7T-IT3Z
قابلیت چرخش Tilt
دید در شب
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت چرخش Pan
قابلیت ضبط صدا
مدل دوربینآنالوگ
تماس بگیرید
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C2T-VFIR3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C2T-VFIR3

مدلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C2T-VFIR3
دید در شب
مدل دوربینآنالوگ
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت ضبط صدا
قابلیت چرخش Pan
مدل اتصالباسیم (BNC)
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CD2T42WD-I8 Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CD2T42WD-I8 Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2T42WD-I8

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2T42WD-I8
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت چرخش Pan
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
مدل اتصالباسیم (LAN)
دید در شب
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CD2T42WD-I3 Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CD2T42WD-I3 Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2T42WD-I3

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2T42WD-I3
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
دید در شب
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت چرخش Pan
مدل اتصالباسیم (LAN)
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CD2142FWD-IS Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CD2142FWD-IS Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدلDS-2CD2142FWD-IS

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدلDS-2CD2142FWD-IS
قابلیت ضبط صدا
قابلیت چرخش Pan
مدل اتصالباسیم (LAN)
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
دید در شب
قابلیت چرخش Tilt
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CD2042WD-I Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CD2042WD-I Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2042WD-I

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2042WD-I
دید در شب
قابلیت چرخش Pan
قابلیت ضبط صدا
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت چرخش Tilt
مدل اتصالباسیم (LAN)
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CE56D0T-IRMM Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CE56D0T-IRMM Camera

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRMM

مدلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRMM
قابلیت چرخش Pan
مدل اتصالباسیم (BNC)
دید در شب
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت ضبط صدا
قابلیت چرخش Tilt
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CE56D7T-IT1 Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CE56D7T-IT1 Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D7T-IT1

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D7T-IT1
قابلیت ضبط صدا
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
دید در شب
قابلیت چرخش Pan
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CE56D0T-IT3 Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CE56D0T-IT3 Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT3

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT3
دید در شب
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت ضبط صدا
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت چرخش Pan
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CE56D0T-IT1 Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CE56D0T-IT1 Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT1

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT1
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت ضبط صدا
دید در شب
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت چرخش Pan
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CE16D0T-IT5 Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CE16D0T-IT5 Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT5

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT5
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت ضبط صدا
قابلیت چرخش Tilt
دید در شب
قابلیت چرخش Pan
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT3

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT3
دید در شب
قابلیت چرخش Pan
قابلیت چرخش Tilt
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت ضبط صدا
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CE16D0T-IT1 Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CE16D0T-IT1 Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT1

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT1
قابلیت ضبط صدا
قابلیت چرخش Pan
مدل اتصالباسیم (BNC)
دید در شب
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت چرخش Tilt
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CE56D0T-IRM Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CE56D0T-IRM Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRM

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRM
دید در شب
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت چرخش Pan
قابلیت ضبط صدا
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CE16D0T-IR Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CE16D0T-IR Camera

دوربین نظارتی هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IR

مدلدوربین نظارتی هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IR
قابلیت ضبط صدا
قابلیت چرخش Tilt
دید در شب
قابلیت چرخش Pan
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
مدل اتصالباسیم (BNC)
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CE56D0T-IR Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CE56D0T-IR Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IR

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IR
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
دید در شب
قابلیت چرخش Pan
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت ضبط صدا
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56F7T-IT3Z

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56F7T-IT3Z
قابلیت ضبط صدا
قابلیت چرخش Tilt
مدل اتصالباسیم (BNC)
دید در شب
قابلیت چرخش Pan
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CD2720F-I Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CD2720F-I Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2720F-I

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2720F-I
مدل دوربینتحت شبکه
قابلیت چرخش Pan
دید در شب
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت ضبط صدا
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
مدل اتصالباسیم (LAN)
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CD2D14WD Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CD2D14WD Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2D14WD

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2D14WD
قابلیت ضبط صدا
قابلیت چرخش Pan
مدل اتصالباسیم (LAN)
دید در شب
مدل دوربینتحت شبکه
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت چرخش Tilt
تماس بگیرید
Hikvision DS-2DE2202-DE3/W Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2DE2202-DE3/W Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2DE2202-DE3/W

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2DE2202-DE3/W
مدل دوربینتحت شبکه
قابلیت چرخش Pan
مدل اتصالباسیم (LAN) بی‌سیم (Wi-Fi)
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت ضبط صدا
دید در شب
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CD2620F-I Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CD2620F-I Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2620F-I

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2620F-I
قابلیت چرخش Tilt
مدل اتصالباسیم (LAN)
قابلیت ضبط صدا
دید در شب
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
مدل دوربینتحت شبکه
قابلیت چرخش Pan
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CD2120F-I Fixed Dome Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CD2120F-I Fixed Dome Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2120F-I

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2120F-I
قابلیت ضبط صدا
مدل اتصالباسیم (LAN)
دید در شب
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت چرخش Pan
مدل دوربینتحت شبکه
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CD2020-I Mini Bullet Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CD2020-I Mini Bullet Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2020-I

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2020-I
قابلیت ضبط صدا
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
دید در شب
مدل دوربینتحت شبکه
مدل اتصالباسیم (LAN)
تماس بگیرید
Hikvision DS-2CE56D7T-IT3 Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hikvision DS-2CE56D7T-IT3 Network Camera

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D7T-IT3

مدلدوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D7T-IT3
قابلیت چرخش Tilt
دید در شب
قابلیت ضبط صدا
قابلیت چرخش Pan
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
مدل اتصالباسیم (BNC)
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن