تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

روتر و اکسس پوینت لینک سیس Router Accesspoint Linksys

به فروشگاه اینترنتی روتر و اکسس پوینت لینک سیس رایانه آنلاین خوش آمدید

اکسس پوینت دوبانده بی‌سیم N300 لینک سیس مدل WAP300N
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اکسس پوینت دوبانده بی‌سیم N300 لینک سیس مدل WAP300N

مدلاکسس پوینت دوبانده بی‌سیم N300 لینک سیس مدل WAP300N
تعداد پورت شبکه (LAN)یک عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد آنتندو عدد
تماس بگیرید
Linksys WRT3200ACM Wireless ROUTER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys WRT3200ACM Wireless ROUTER

روتر بی سیم لینک سیس مدل WRT3200ACM

مدلروتر بی سیم لینک سیس مدل WRT3200ACM
تعداد پورت USB 3.0یک عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد آنتنچهار عدد
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
تماس بگیرید
Linksys LAPAC2600 Dual-Band Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys LAPAC2600 Dual-Band Access Point

اکسس پوینت دو بانده لینک سیس مدل LAPAC2600

مدلاکسس پوینت دو بانده لینک سیس مدل LAPAC2600
باند فرکانسی2.4 5
تعداد پورت شبکه (LAN)دو عدد
تماس بگیرید
Linksys LRT224 Dual WAN VPN Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys LRT224 Dual WAN VPN Router

روتر Dual WAN VPN لینک سیس مدل LRT224

مدلروتر Dual WAN VPN لینک سیس مدل LRT224
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
باند فرکانسی2.4 5
تماس بگیرید
Linksys LAPAC1750PRO AC1750 Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys LAPAC1750PRO AC1750 Access Point

اکسس پوینت لینک سیس مدل LAPAC1750PRO AC1750

مدلاکسس پوینت لینک سیس مدل LAPAC1750PRO AC1750
تعداد پورت شبکه (LAN)دو عدد
تعداد آنتنشش عدد
تماس بگیرید
Linksys EA9500-EU AC5400 MU-MIMO GIGABIT Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys EA9500-EU AC5400 MU-MIMO GIGABIT Router

روتر بی‌ سیم گیگابایتی AC5400 از نوع MU-MIMO لینک سیس مدل EA9500-EU

مدلروتر بی‌ سیم گیگابایتی AC5400 از نوع MU-MIMO لینک سیس مدل EA9500-EU
تعداد آنتنهشت عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد پورت USB 3.0یک عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)هشت عدد
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
تماس بگیرید
Linksys LAPAC1750-EU AC1750 Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys LAPAC1750-EU AC1750 Access Point

اکسس پوینت AC1750 لینک سیس مدل LAPAC1750-EU

مدلاکسس پوینت AC1750 لینک سیس مدل LAPAC1750-EU
باند فرکانسی2.4 5
تعداد آنتنیک عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)یک عدد
تماس بگیرید
Linksys LAPAC1200-EU AC1200 Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys LAPAC1200-EU AC1200 Access Point

اکسس پوینت AC1200 لینک سیس مدل LAPAC1200-EU

مدلاکسس پوینت AC1200 لینک سیس مدل LAPAC1200-EU
تعداد پورت شبکه (LAN)یک عدد
تعداد آنتنیک عدد
باند فرکانسی2.4 5
تماس بگیرید
Linksys LAPN600-EU N600 Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys LAPN600-EU N600 Access Point

اکسس پوینت N600 لینک سیس مدل LAPN600-EU

مدلاکسس پوینت N600 لینک سیس مدل LAPN600-EU
تعداد آنتنیک عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد پورت شبکه (LAN)یک عدد
تماس بگیرید
Linksys LRT214-EU Gigabit Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys LRT214-EU Gigabit Router

روتر گیگابایتی لینک سیس مدل LRT214-EU

تماس بگیرید
Linksys EA8500-EU AC2600 Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys EA8500-EU AC2600 Wireless Router

روتر بی‌سیم AC2600 لینک سیس مدل EA8500-EU

مدلروتر بی‌سیم AC2600 لینک سیس مدل EA8500-EU
باند فرکانسی2.4 5
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد آنتنپنج عدد
تعداد پورت USB 3.0یک عدد
تماس بگیرید
Linksys EA7500-EU Dual-Band AC1900 Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys EA7500-EU Dual-Band AC1900 Wireless Router

روتر دو بانده بی‌سیم AC1900 لینک سیس مدل EA7500-EU

مدلروتر دو بانده بی‌سیم AC1900 لینک سیس مدل EA7500-EU
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد پورت USB 3.0دو عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد آنتنسه عدد
تماس بگیرید
Linksys WRT1200AC-EU Dual-Band AC1200 Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys WRT1200AC-EU Dual-Band AC1200 Wireless Router

روتر دو بانده بی‌سیم AC1200 لینک سیس مدل WRT1200AC-EU

مدلروتر دو بانده بی‌سیم AC1200 لینک سیس مدل WRT1200AC-EU
تعداد پورت USB 3.0یک عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد آنتندو عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تماس بگیرید
Linksys EA6350 Dual-Band AC1200 Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys EA6350 Dual-Band AC1200 Wireless Router

روتر دو بانده بی‌سیم AC1200 لینک سیس مدل EA6350

مدلروتر دو بانده بی‌سیم AC1200 لینک سیس مدل EA6350
تعداد آنتندو عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد پورت USB 3.0یک عدد
تماس بگیرید
Linksys EA6100 Dual-Band AC1200 Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys EA6100 Dual-Band AC1200 Wireless Router

روتر دو بانده بی‌سیم AC1200 لینک سیس مدل EA6100

مدلروتر دو بانده بی‌سیم AC1200 لینک سیس مدل EA6100
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
تعداد آنتندو عدد
باند فرکانسی2.4 5
تماس بگیرید
Linksys EA2750-EU Dual-Band N600 Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys EA2750-EU Dual-Band N600 Wireless Router

روتر دو بانده بی‌سیم N600 لینک سیس مدل EA2750-EU

مدلروتر دو بانده بی‌سیم N600 لینک سیس مدل EA2750-EU
تعداد آنتندو عدد
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تماس بگیرید
Linksys E1700-EK N300 Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys E1700-EK N300 Wireless Router

روتر بی‌سیم N300 لینک سیس مدل E1700-EK

مدلروتر بی‌سیم N300 لینک سیس مدل E1700-EK
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
باند فرکانسی2.4
تعداد آنتندو عدد
تماس بگیرید
Linksys E1200-M2 N300 Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys E1200-M2 N300 Wireless Router

روتر بی‌سیم N300 لینک سیس مدل E1200-M2

مدلروتر بی‌سیم N300 لینک سیس مدل E1200-M2
باند فرکانسی2.4
تعداد آنتندو عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تماس بگیرید
Linksys XAC1200-EK Dual-Band Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys XAC1200-EK Dual-Band Wireless Router

روتر دوبانده بی سیم AC1200 لینک سیس مدل XAC1200-EK

مدلروتر دوبانده بی سیم AC1200 لینک سیس مدل XAC1200-EK
تعداد پورت USB 3.0یک عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
باند فرکانسی2.4 5
تماس بگیرید
Linksys WRT1900ACS-EU Dual-Band Wireless AC1900 Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys WRT1900ACS-EU Dual-Band Wireless AC1900 Router

روتر دوبانده بی‌سیم AC1900 لینک سیس مدل WRT1900ACS-EU

مدلروتر دوبانده بی‌سیم AC1900 لینک سیس مدل WRT1900ACS-EU
تعداد آنتنچهار عدد
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد پورت USB 3.0یک عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تماس بگیرید
Linksys EA6900-EK Dual-Band Wireless AC1900 Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys EA6900-EK Dual-Band Wireless AC1900 Router

روتر دوبانده بی‌سیم AC1900 لینک سیس مدل EA6900-EK

مدلروتر دوبانده بی‌سیم AC1900 لینک سیس مدل EA6900-EK
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد آنتنسه عدد
تعداد پورت USB 3.0یک عدد
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
تماس بگیرید
Linksys LAPN300-EU N300 Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys LAPN300-EU N300 Access Point

اکسس پوینت N300 لینک سیس مدل LAPN300-EU

مدلاکسس پوینت N300 لینک سیس مدل LAPN300-EU
تعداد پورت شبکه (LAN)یک عدد
باند فرکانسی2.4 5
موجود نیست
Linksys E900 N300 Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys E900 N300 Wireless Router

روتر بی‌سیم N300 لینک سیس مدل E900

مدلروتر بی‌سیم N300 لینک سیس مدل E900
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
باند فرکانسی2.4
تعداد آنتندو عدد
موجود نیست
Linksys E8350 Dual-Band Wireless AC2400 Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Linksys E8350 Dual-Band Wireless AC2400 Router

روتر دوبانده بی‌سیم AC2400 لینک سیس مدل E8350

مدلروتر دوبانده بی‌سیم AC2400 لینک سیس مدل E8350
باند فرکانسی2.4 5
تعداد آنتنچهار عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد پورت USB 3.0یک عدد
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن