تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

شارژر همراه پایزن Power Bank Pisen

به فروشگاه اینترنتی شارژر همراه پایزن رایانه آنلاین خوش آمدید

Pisen K1 10000mAh Powerbank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen K1 10000mAh Powerbank

شارژر همراه پایزن مدل K1 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل K1 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
تماس بگیرید
Pisen Moon Box TS-D094 3000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen Moon Box TS-D094 3000mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل Moon Box TS-D094 ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل Moon Box TS-D094 ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
کلاس وزنیخیلی سبک|کمتر 100 گرم
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Pisen TS-D192 2500mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TS-D192 2500mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TS-D192 ظرفیت 2500 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TS-D192 ظرفیت 2500 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
کلاس وزنیخیلی سبک|کمتر 100 گرم
تماس بگیرید
Pisen Easy Power II 7500mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen Easy Power II 7500mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل Easy Power II با ظرفیت 7500 میلی‌ آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل Easy Power II با ظرفیت 7500 میلی‌ آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تماس بگیرید
Pisen Easy Power IV 7500mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen Easy Power IV 7500mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل Easy Power IV با ظرفیت 7500 میلی‌آمپرساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل Easy Power IV با ظرفیت 7500 میلی‌آمپرساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تماس بگیرید
Pisen TS-UC032 2500mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TS-UC032 2500mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TS-UC032 با ظرفیت 2500 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TS-UC032 با ظرفیت 2500 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تماس بگیرید
Pisen TS-D074 7500mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TS-D074 7500mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TS-D074 با ظرفیت 7500 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TS-D074 با ظرفیت 7500 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تماس بگیرید
Pisen TS-D066 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TS-D066 5000mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TS-D066 با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TS-D066 با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Pisen LCD Power Station 7500mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen LCD Power Station 7500mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل LCD Power Station با ظرفیت 7500 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل LCD Power Station با ظرفیت 7500 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.4 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Pisen TS-D147 Color Power 5600mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TS-D147 Color Power 5600mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TS-D147 Color Power با ظرفیت 5600 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TS-D147 Color Power با ظرفیت 5600 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Pisen TS-D095 MoonBox 6000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TS-D095 MoonBox 6000mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TS-D095 MoonBox با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TS-D095 MoonBox با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
PISEN TS-D182 Portable Power 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

PISEN TS-D182 Portable Power 10000mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TS-D182 Portable Power با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TS-D182 Portable Power با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
تماس بگیرید
Pisen TSD-D151 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TSD-D151 10000mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TSD-D151 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TSD-D151 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
Pisen TSD-D091 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TSD-D091 5000mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TSD-D091 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TSD-D091 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Pisen TS-D202 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TS-D202 10000mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TS-D202 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TS-D202 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
Pisen TSD-D205 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TSD-D205 10000mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TSD-D205 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TSD-D205 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Pisen TS-D199 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TS-D199 20000mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TS-D199 ظرفیت 20000 میلی‌ آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TS-D199 ظرفیت 20000 میلی‌ آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Pisen Easy Power III 7500mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen Easy Power III 7500mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل Easy Power III با ظرفیت 7500 میلی‌ آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل Easy Power III با ظرفیت 7500 میلی‌ آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Pisen TS-D159 2500mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TS-D159 2500mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TS-D159 با ظرفیت 2500 میلی‌آمپرساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TS-D159 با ظرفیت 2500 میلی‌آمپرساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Pisen TS-D187 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TS-D187 10000mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TS-D187 با ظرفیت 10000 میلی‌آمپرساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TS-D187 با ظرفیت 10000 میلی‌آمپرساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Pisen TS-D188 Portable Power 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TS-D188 Portable Power 10000mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TS-D188 Portable Power ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TS-D188 Portable Power ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
Pisen TS-D075 LCD Power Station 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TS-D075 LCD Power Station 5000mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TS-D075 LCD Power Station با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TS-D075 LCD Power Station با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Pisen TS-D186 LCD Power Station 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pisen TS-D186 LCD Power Station 10000mAh Power Bank

شارژر همراه پایزن مدل TS-D186 LCD Power Station با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه پایزن مدل TS-D186 LCD Power Station با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن