تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

نرم افزارهای حسابداری متفرقه Accounting Software Other

به فروشگاه اینترنتی نرم افزارهای حسابداری متفرقه رایانه آنلاین خوش آمدید

نرم افزار مدیریت رستوران حامی نسخه فروش حسابداری انبار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار مدیریت رستوران حامی نسخه فروش حسابداری انبار

مدلنرم افزار مدیریت رستوران حامی نسخه فروش حسابداری انبار
مدل کسب و کاراصناف و فروشگاه ها
امکانات قابل سفارشحسابداری دریافت و پرداخت فروش ردیابی انتقال بین انبار مدیریت پیام کاربر اضافه
مدل دیسکDVD
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7
تعداد کاربرتک کاربره
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
Hami Restaurant Software
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hami Restaurant Software

نرم افزار مدیریت رستوران حامی نسخه فروش و حسابداری

مدلنرم افزار مدیریت رستوران حامی نسخه فروش و حسابداری
امکانات قابل سفارشحسابداری دریافت و پرداخت فروش ردیابی انتقال بین انبار مدیریت پیام کاربر اضافه
تعداد کاربرتک کاربره
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7
مدل کسب و کاراصناف و فروشگاه ها
مدل دیسکDVD
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
Asan Software Accounting Base Version
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Asan Software Accounting Base Version

نرم افزار حسابداری آسان نسخه پیشرفته

مدلنرم افزار حسابداری آسان نسخه پیشرفته
مدل کسب و کارخدماتی
قابلیت نصب بر رویویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
تعداد دیسکیک عدد
تعداد کاربرتک کاربره
امکانات قابل سفارشدریافت و پرداخت فروش انبار تولیدی حقوق تولید دو واحدی خرده فروش زیر سیستم ارزی انتقال بین انبار مدیریت پیام کاربر اضافه توزین آنلاین چند انباری انبارگردانی
مدل دیسکCD
تماس بگیرید
نرم افزار اطلاع رسانی مناقصات مزایدات استعلامات ایران تندر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار اطلاع رسانی مناقصات مزایدات استعلامات ایران تندر

مدلنرم افزار اطلاع رسانی مناقصات مزایدات استعلامات ایران تندر
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
تعداد کاربر2 کاربره
مدل کسب و کارخدماتی
تعداد دیسکیک عدد
امکانات قابل سفارشپیمانکاری
مدل دیسکCD
تماس بگیرید
Asan Software Accounting Base Version
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Asan Software Accounting Base Version

نرم افزار حسابداری آسان نسخه پایه

مدلنرم افزار حسابداری آسان نسخه پایه
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
مدل کسب و کاراصناف و فروشگاه ها
تعداد کاربرتک کاربره
امکانات قابل سفارشدریافت و پرداخت فروش خرده فروش تک کاربره چند انباری
تعداد دیسکیک عدد
مدل دیسکCD
تماس بگیرید
نرم افزار حسابداری فراسامان نسخه فروشگاهی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار حسابداری فراسامان نسخه فروشگاهی

مدلنرم افزار حسابداری فراسامان نسخه فروشگاهی
تعداد دیسکیک عدد
تعداد کاربرتک کاربره
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
مدل دیسکDVD
امکانات قابل سفارشحسابداری دریافت و پرداخت فروش انبار تولیدی انبار بازرگانی حقوق پیمانکاری تولید ردیابی دو واحدی خرده فروش زیر سیستم ارزی انتقال بین انبار تک کاربره مدیریت پیام کاربر اضافه چند واحدی توزین آنلاین چند انباری انبارگردانی
مدل کسب و کاراصناف و فروشگاه ها
تماس بگیرید
Tadarok Accounting Software Advanced Version
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tadarok Accounting Software Advanced Version

نرم افزار حسابداری تدارک نسخه پیشرفته

مدلنرم افزار حسابداری تدارک نسخه پیشرفته
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
مدل دیسکCD
تعداد کاربرتک کاربره
تعداد دیسکیک عدد
مدل کسب و کاربازرگانی
امکانات قابل سفارشتولید کاربر اضافه
تماس بگیرید
Shiva POS System Sales and Accounting Software
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shiva POS System Sales and Accounting Software

نرم افزار فروش و حسابداری شیوا نسخه صندوق فروشگاهی مکانیزه

مدلنرم افزار فروش و حسابداری شیوا نسخه صندوق فروشگاهی مکانیزه
مدل کسب و کارعمومی
تعداد کاربرتک کاربره
امکانات قابل سفارشحسابداری کاربر اضافه پیمانکاری دریافت و پرداخت خرده فروش فروش تک کاربره انبارگردانی
تعداد دیسکیک عدد
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 2000 ویندوز 7 ویندوز 8 ویندوز 8.1 ویندوز ویستا ویندوز XP
مدل دیسکCD
تماس بگیرید
Tadarok Accounting Software
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tadarok Accounting Software

نرم افزار حسابداری تدارک نسخه پایه

مدلنرم افزار حسابداری تدارک نسخه پایه
تعداد دیسکیک عدد
تعداد کاربرتک کاربره
مدل کسب و کاربازرگانی
مدل دیسکCD
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
تماس بگیرید
نرم افزار حسابداری شیوا نسخه پایه
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار حسابداری شیوا نسخه پایه

مدلنرم افزار حسابداری شیوا نسخه پایه
تعداد دیسکیک عدد
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
مدل کسب و کارعمومی
امکانات قابل سفارشحسابداری فروش انبار تولیدی انبار بازرگانی حقوق پیمانکاری تولید انتقال بین انبار کاربر اضافه چند انباری انبارگردانی
مدل دیسکCD
تعداد کاربرتک کاربره
تماس بگیرید
Marjan Accounting Software Advanced Store Version
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Marjan Accounting Software Advanced Store Version

نرم افزار حسابداری مرجان نسخه فروشگاهی پیشرفته

مدلنرم افزار حسابداری مرجان نسخه فروشگاهی پیشرفته
تعداد کاربرنامحدود
مدل کسب و کاراصناف و فروشگاه ها
امکانات قابل سفارشکاربر اضافه چند انباری توزین آنلاین دریافت و پرداخت خرده فروش فروش تک کاربره انبار بازرگانی انتقال بین انبار انبارگردانی
مدل دیسکDVD
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 7 ویندوز 8 ویندوز 8.1 ویندوز ویستا
تماس بگیرید
Marjan Accounting Software Middleware Version
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Marjan Accounting Software Middleware Version

نرم افزار حسابداری مرجان نسخه فروشگاهی متوسط

مدلنرم افزار حسابداری مرجان نسخه فروشگاهی متوسط
امکانات قابل سفارشحسابداری چند انباری توزین آنلاین دریافت و پرداخت خرده فروش فروش تک کاربره انتقال بین انبار انبارگردانی انبار تولیدی
مدل کسب و کاراصناف و فروشگاه ها
تعداد کاربرنامحدود
تعداد دیسکیک عدد
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 7 ویندوز 8 ویندوز 8.1 ویندوز ویستا
مدل دیسکDVD
تماس بگیرید
Marjan Accounting Software Simple Shopping
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Marjan Accounting Software Simple Shopping

نرم افزار حسابداری مرجان نسخه فروشگاهی ساده

مدلنرم افزار حسابداری مرجان نسخه فروشگاهی ساده
تعداد دیسکیک عدد
مدل دیسکDVD
امکانات قابل سفارشکاربر اضافه دریافت و پرداخت خرده فروش فروش تک کاربره
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 7 ویندوز 8 ویندوز 8.1 ویندوز ویستا
تماس بگیرید
Pars Fast Food And Restaurant Software
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Fast Food And Restaurant Software

نرم افزار حسابداری پارس نسخه رستوران و فست فود متوسط

مدلنرم افزار حسابداری پارس نسخه رستوران و فست فود متوسط
مدل کسب و کارعمومی
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
مدل دیسکCD
تعداد دیسکیک عدد
امکانات قابل سفارشدریافت و پرداخت فروش انبار تولیدی تولید خرده فروش زیر سیستم زبان دوم انتقال بین انبار تک کاربره کاربر اضافه انبارگردانی
تعداد کاربرنامحدود
تماس بگیرید
Pars Fast Food and Restaurant Software
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Fast Food and Restaurant Software

نرم افزار حسابداری پارس نسخه رستوران و فست فود ساده

مدلنرم افزار حسابداری پارس نسخه رستوران و فست فود ساده
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
مدل دیسکCD
امکانات قابل سفارشدریافت و پرداخت تولید انتقال بین انبار کاربر اضافه انبارگردانی
تعداد کاربرنامحدود
تماس بگیرید
Ghyas Plus Shopping Mall Accounting Software light Version
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ghyas Plus Shopping Mall Accounting Software light Version

نرم افزار حسابداری فروشگاهی قیاس پلاس نسخه لایت

مدلنرم افزار حسابداری فروشگاهی قیاس پلاس نسخه لایت
مدل دیسکDVD
مدل کسب و کاراصناف و فروشگاه ها
تعداد کاربرتک کاربره
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 7 ویندوز 8 ویندوز ویستا ویندوز XP
تعداد دیسکدو عدد
تماس بگیرید
Ghyas Plus Company Accounting Software Commerce Version
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ghyas Plus Company Accounting Software Commerce Version

نرم افزار حسابداری شرکتی قیاس پلاس نسخه بازرگانی

مدلنرم افزار حسابداری شرکتی قیاس پلاس نسخه بازرگانی
مدل کسب و کاراصناف و فروشگاه ها
تعداد کاربرتک کاربره
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 7 ویندوز 8 ویندوز ویستا ویندوز XP
مدل دیسکDVD
تعداد دیسکدو عدد
امکانات قابل سفارشکاربر اضافه چند انباری
تماس بگیرید
Ghyas Plus Shopping Mall Accounting Software
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ghyas Plus Shopping Mall Accounting Software

نرم افزار حسابداری فروشگاهی قیاس پلاس

مدلنرم افزار حسابداری فروشگاهی قیاس پلاس
امکانات قابل سفارشکاربر اضافه چند واحدی چند انباری انبار بازرگانی
تعداد دیسکدو عدد
مدل دیسکDVD
تعداد کاربرتک کاربره
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 7 ویندوز 8 ویندوز ویستا ویندوز XP
مدل کسب و کاراصناف و فروشگاه ها
تماس بگیرید
نرم افزار یکپارچه مالی حسابداری هوشمند نوین بسته خدماتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار یکپارچه مالی حسابداری هوشمند نوین بسته خدماتی

مدلنرم افزار یکپارچه مالی حسابداری هوشمند نوین بسته خدماتی
امکانات قابل سفارشحسابداری دریافت و پرداخت فروش انبار تولیدی انبار بازرگانی حقوق پیمانکاری تولید دو واحدی خرده فروش زیر سیستم ارزی زیر سیستم زبان دوم انتقال بین انبار تک کاربره مدیریت پیام کاربر اضافه چند واحدی چند انباری انبارگردانی
مدل کسب و کارخدماتی
تعداد دیسکیک عدد
تعداد کاربرتک کاربره
مدل دیسکDVD
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
موجود نیست
نرم افزار یکپارچه مالی حسابداری هوشمند نوین بسته پیمانکاری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار یکپارچه مالی حسابداری هوشمند نوین بسته پیمانکاری

مدلنرم افزار یکپارچه مالی حسابداری هوشمند نوین بسته پیمانکاری
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
تعداد کاربرتک کاربره
مدل کسب و کارپیمانکاری
امکانات قابل سفارشحسابداری دریافت و پرداخت فروش انبار تولیدی انبار بازرگانی حقوق پیمانکاری تولید دو واحدی خرده فروش زیر سیستم ارزی زیر سیستم زبان دوم انتقال بین انبار تک کاربره مدیریت پیام کاربر اضافه چند واحدی چند انباری انبارگردانی
تعداد دیسکیک عدد
مدل دیسکDVD
موجود نیست
نرم افزار یکپارچه مالی حسابداری هوشمند نوین بسته بازرگانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار یکپارچه مالی حسابداری هوشمند نوین بسته بازرگانی

مدلنرم افزار یکپارچه مالی حسابداری هوشمند نوین بسته بازرگانی
مدل کسب و کاربازرگانی
تعداد کاربرتک کاربره
مدل دیسکDVD
امکانات قابل سفارشحسابداری دریافت و پرداخت فروش انبار تولیدی انبار بازرگانی حقوق پیمانکاری تولید دو واحدی خرده فروش زیر سیستم ارزی زیر سیستم زبان دوم انتقال بین انبار تک کاربره مدیریت پیام کاربر اضافه چند واحدی چند انباری انبارگردانی
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
تعداد دیسکیک عدد
موجود نیست
hooshmand novin integrated financial accounting software
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

hooshmand novin integrated financial accounting software

نرم افزار یکپارچه مالی حسابداری هوشمند نوین بسته تولیدی

مدلنرم افزار یکپارچه مالی حسابداری هوشمند نوین بسته تولیدی
امکانات قابل سفارشحسابداری دریافت و پرداخت فروش انبار تولیدی انبار بازرگانی حقوق پیمانکاری تولید دو واحدی خرده فروش زیر سیستم ارزی زیر سیستم زبان دوم انتقال بین انبار تک کاربره مدیریت پیام کاربر اضافه چند واحدی توزین آنلاین چند انباری انبارگردانی
تعداد دیسکیک عدد
مدل کسب و کارتولیدی
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
تعداد کاربرتک کاربره
مدل دیسکDVD
موجود نیست
نرم افزار حسابداری فروشگاهی نسخه نقره ای ملیکا.نشر شاملو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار حسابداری فروشگاهی نسخه نقره ای ملیکا.نشر شاملو

مدلنرم افزار حسابداری فروشگاهی نسخه نقره ای ملیکا.نشر شاملو
مدل دیسکDVD
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا
مدل کسب و کاراصناف و فروشگاه ها
تعداد کاربرتک کاربره
تعداد دیسکیک عدد
امکانات قابل سفارشحسابداری دریافت و پرداخت فروش انبار تولیدی انبار بازرگانی خرده فروش تک کاربره انبارگردانی
موجود نیست
TAKSAN SYSTEM Restaurant ONE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

TAKSAN SYSTEM Restaurant ONE

نرم افزار مدیریت رستوران و فست فود تکسان نسخه پایه

مدلنرم افزار مدیریت رستوران و فست فود تکسان نسخه پایه
تعداد دیسکیک عدد
قابلیت نصب بر رویویندوز 10 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز XP
تعداد کاربرتک کاربره
امکانات قابل سفارشحقوق تولید کاربر اضافه
مدل کسب و کارعمومی
مدل دیسکCD
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن