تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

دوربین عکاسی پنتاکس Digital Camera Pentax

به فروشگاه اینترنتی دوربین عکاسی پنتاکس رایانه آنلاین خوش آمدید

Pentax Q7
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax Q7

دوربین دیجیتال پنتاکس Q7

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس Q7
محدوده دقت حسگر12.0 تا 15.0 مگاپیکسل
مدل باتریلیتیوم یونی
صفحه نمایش لمسی
رزولوشن فیلمFull HD
قطع حسگرCrop Frame
موقعیت یاب GPS
مدل حسگرBSI CMOS
موجود نیست
Pentax K-500
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax K-500

دوربین دیجیتال پنتاکس K-500

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس K-500
مدل باتریقلمی آلکالاین سایز AA (قابلیت استفاده از باتری قابل شارژ)
قطع حسگرCrop Frame
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
مدل حسگرCMOS
صفحه نمایش لمسی
رزولوشن فیلمFull HD
موقعیت یاب GPS
موجود نیست
Pentax K-50
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax K-50

دوربین دیجیتال پنتاکس K-50

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس K-50
موقعیت یاب GPS
صفحه نمایش لمسی
مدل باتریلیتیوم یونی
مدل حسگرCMOS
قطع حسگرCrop Frame
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
رزولوشن فیلمFull HD
موجود نیست
Pentax Optio WG-3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax Optio WG-3

دوربین دیجیتال پنتاکس اپتیو WG-3

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس اپتیو WG-3
مدل حسگرBSI CMOS
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
موقعیت یاب GPS
رزولوشن فیلمFull HD
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
صفحه نمایش لمسی
قطع حسگرCrop Frame
مدل باتریلیتیوم یونی
موجود نیست
Pentax Optio WG-3 GPS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax Optio WG-3 GPS

دوربین دیجیتال پنتاکس اپتیو WG-3 GPS

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس اپتیو WG-3 GPS
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
صفحه نمایش لمسی
رزولوشن فیلمFull HD
قطع حسگرCrop Frame
مدل باتریلیتیوم یونی
مدل حسگرBSI CMOS
موقعیت یاب GPS
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
موجود نیست
Pentax Optio WG-10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax Optio WG-10

دوربین دیجیتال پنتاکس اپتیو WG-10

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس اپتیو WG-10
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
قطع حسگرCrop Frame
رزولوشن فیلمHD
مدل حسگرCCD
صفحه نمایش لمسی
محدوده دقت حسگر12.0 تا 15.0 مگاپیکسل
مدل باتریلیتیوم یونی
موقعیت یاب GPS
موجود نیست
Pentax MX1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax MX1

دوربین دیجیتال پنتاکس MX1

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس MX1
رزولوشن فیلمFull HD
صفحه نمایش لمسی
موقعیت یاب GPS
قطع حسگرCrop Frame
محدوده دقت حسگر12.0 تا 15.0 مگاپیکسل
مدل حسگرCMOS
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
مدل باتریلیتیوم یونی
موجود نیست
Pentax Q10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax Q10

پنتاکس Q10

مدلپنتاکس Q10
موقعیت یاب GPS
قطع حسگرCrop Frame
محدوده زوموابسته به لنز انتخابی
صفحه نمایش لمسی
محدوده دقت حسگر12.0 تا 15.0 مگاپیکسل
مدل باتریلیتیوم یونی
رزولوشن فیلمFull HD
مدل حسگرBSI CMOS
موجود نیست
Pentax K-5 II
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax K-5 II

دوربین دیجیتال پنتاکس کا 5 II

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس کا 5 II
قطع حسگرCrop Frame
رزولوشن فیلمFull HD
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
موقعیت یاب GPS
محدوده زوموابسته به لنز انتخابی
مدل باتریلیتیوم یونی
مدل حسگرCMOS
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
Pentax X-5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax X-5

دوربین دیجیتال پنتاکس ایکس 5

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس ایکس 5
قطع حسگرCrop Frame
رزولوشن فیلمFull HD
صفحه نمایش لمسی
موقعیت یاب GPS
مدل باتریقلمی آلکالاین سایز AA (قابلیت استفاده از باتری قابل شارژ)
محدوده زوم20 تا 30 برابر بزرگنمایی
مدل حسگرBSI CMOS
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
موجود نیست
Pentax Optio LS465
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax Optio LS465

دوربین دیجیتال پنتاکس اپتیو ال اس 465

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس اپتیو ال اس 465
مدل حسگرCCD
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
رزولوشن فیلمHD
قطع حسگرCrop Frame
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
موقعیت یاب GPS
مدل باتریلیتیوم یونی
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
Pentax K-30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax K-30

دوربین دیجیتال پنتاکس کی-30

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس کی-30
رزولوشن فیلمFull HD
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
مدل حسگرCMOS
صفحه نمایش لمسی
مدل باتریلیتیوم یونی
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
قطع حسگرCrop Frame
موقعیت یاب GPS
موجود نیست
Pentax Optio WG-2 GPS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax Optio WG-2 GPS

دوربین دیجیتال پنتاکس اپتیو دبلیو جی-2 جی پی اس

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس اپتیو دبلیو جی-2 جی پی اس
صفحه نمایش لمسی
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
رزولوشن فیلمFull HD
موقعیت یاب GPS
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
مدل حسگرCMOS
مدل باتریلیتیوم یونی
قطع حسگرCrop Frame
موجود نیست
Pentax Optio WG-2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax Optio WG-2

دوربین دیجیتال پنتاکس اپتیو دبلیو جی-2

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس اپتیو دبلیو جی-2
رزولوشن فیلمFull HD
صفحه نمایش لمسی
موقعیت یاب GPS
مدل حسگرCMOS
مدل باتریلیتیوم یونی
قطع حسگرCrop Frame
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
موجود نیست
Pentax Optio VS20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax Optio VS20

دوربین دیجیتال پنتاکس اپتیو وی اس 20

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس اپتیو وی اس 20
مدل حسگرCCD
مدل باتریلیتیوم یونی
قطع حسگرCrop Frame
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
محدوده زوم20 تا 30 برابر بزرگنمایی
موقعیت یاب GPS
صفحه نمایش لمسی
رزولوشن فیلمHD
موجود نیست
Pentax K-01
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax K-01

دوربین دیجیتال پنتاکس کی-01

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس کی-01
رزولوشن فیلمFull HD
مدل باتریلیتیوم یونی
محدوده زوموابسته به لنز انتخابی
مدل حسگرCMOS
قطع حسگرCrop Frame
صفحه نمایش لمسی
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
موقعیت یاب GPS
موجود نیست
Pentax Optio S1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax Optio S1

دوربین دیجیتال پنتاکس آپتیو اس 1

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس آپتیو اس 1
صفحه نمایش لمسی
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
موقعیت یاب GPS
قطع حسگرCrop Frame
مدل حسگرCCD
مدل باتریلیتیوم یونی
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
رزولوشن فیلمHD
موجود نیست
Pentax Optio WG-1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax Optio WG-1

دوربین دیجیتال پنتاکس آپتیو دبلیو جی 1

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس آپتیو دبلیو جی 1
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
موقعیت یاب GPS
مدل باتریلیتیوم یونی
مدل حسگرCCD
رزولوشن فیلمHD
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
قطع حسگرCrop Frame
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
Pentax Optio WG-1 GPS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax Optio WG-1 GPS

دوربین دیجیتال پنتاکس آپتیو دبلیو جی 1 - جی پی اس

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس آپتیو دبلیو جی 1 - جی پی اس
مدل حسگرCCD
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
رزولوشن فیلمHD
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
موقعیت یاب GPS
قطع حسگرCrop Frame
مدل باتریلیتیوم یونی
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
Pentax K-7
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax K-7

دوربین دیجیتال پنتاکس کی-7

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس کی-7
رزولوشن فیلمHD
مدل حسگرCMOS
موقعیت یاب GPS
محدوده زوموابسته به لنز انتخابی
مدل باتریلیتیوم یونی
قطع حسگرCrop Frame
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
موجود نیست
Pentax RZ18
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax RZ18

دوربین دیجیتال پنتاکس آر زد 18

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس آر زد 18
قطع حسگرCrop Frame
مدل باتریلیتیوم یونی
محدوده دقت حسگر15.0 تا 20.0 مگاپیکسل
موقعیت یاب GPS
مدل حسگرCCD
محدوده زوم15 تا 20 برابر بزرگنمایی
صفحه نمایش لمسی
رزولوشن فیلمFull HD
موجود نیست
Pentax Q
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax Q

دوربین دیجیتال پنتاکس کیو

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس کیو
مدل باتریلیتیوم یونی
موقعیت یاب GPS
محدوده زوموابسته به لنز انتخابی
رزولوشن فیلمFull HD
مدل حسگرCMOS
محدوده دقت حسگر12.0 تا 15.0 مگاپیکسل
قطع حسگرCrop Frame
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
Pentax Optio RS1500
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pentax Optio RS1500

دوربین دیجیتال پنتاکس اوپتیو آر اس 1500

مدلدوربین دیجیتال پنتاکس اوپتیو آر اس 1500
قطع حسگرCrop Frame
رزولوشن فیلمHD
محدوده دقت حسگر12.0 تا 15.0 مگاپیکسل
موقعیت یاب GPS
مدل باتریلیتیوم یونی
محدوده زوم3 تا 6 برابر بزرگنمایی
مدل حسگرCCD
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن