تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

شارژر همراه آی واک Power Bank

به فروشگاه اینترنتی شارژر همراه آی واک رایانه آنلاین خوش آمدید

iWalk Chic5000 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk Chic5000 5000mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل Chic5000 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل Chic5000 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
iWalk DBL3300C 3300 mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk DBL3300C 3300 mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل DBL3300C ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل DBL3300C ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
کلاس وزنیخیلی سبک|کمتر 100 گرم
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
iWalk DBL3300M 3300 mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk DBL3300M 3300 mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل DBL3300M ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل DBL3300M ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.5 آمپر
کلاس وزنیخیلی سبک|کمتر 100 گرم
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
iWalk DBL3300L 3300 mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk DBL3300L 3300 mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل DBL3300L ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل DBL3300L ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.5 آمپر
کلاس وزنیخیلی سبک|کمتر 100 گرم
موجود نیست
iWalk Chevalier U20 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk Chevalier U20 20000mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل Chevalier U20 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل Chevalier U20 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
iWalk DBI001M 2000 mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk DBI001M 2000 mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل DBI001M ظرفیت 2000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل DBI001M ظرفیت 2000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
iWalk DBI001L 2000 mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk DBI001L 2000 mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل DBI001L ظرفیت 2000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل DBI001L ظرفیت 2000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
موجود نیست
iWalk UBT12000X 12000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk UBT12000X 12000mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل UBT12000X ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت

موجود نیست
iWalk UBT8000X 8000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk UBT8000X 8000mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل UBT8000X ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت

موجود نیست
iWalk Watchman 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk Watchman 10000mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل Watchman ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل Watchman ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
iWalk Secretary 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk Secretary 10000mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل Secretary ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل Secretary ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
iWalk Scorpion8000 8000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk Scorpion8000 8000mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل Scorpion8000 ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل Scorpion8000 ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
iWalk CHIC20000Q 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk CHIC20000Q 20000mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل CHIC20000Q ظرفیت 20000 میلی‌آمپرساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل CHIC20000Q ظرفیت 20000 میلی‌آمپرساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
iWalk Duo 3000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk Duo 3000mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل Duo با ظرفیت 3000 میلی‌آمپرساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل Duo با ظرفیت 3000 میلی‌آمپرساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
iWalk Secretary Plus 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk Secretary Plus 10000mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل Secretary Plus با ظرفیت 10000 میلی‌آمپرساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل Secretary Plus با ظرفیت 10000 میلی‌آمپرساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی0.5 آمپر 2.0 آمپر 2.4 آمپر
موجود نیست
iWalk CHIC10000Q 10000mAh Quick Charge 2 Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk CHIC10000Q 10000mAh Quick Charge 2 Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل CHIC10000Q با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل CHIC10000Q با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
iWalk CHIC10000 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk CHIC10000 10000mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل CHIC10000 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل CHIC10000 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
موجود نیست
iWalk UBC5000 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk UBC5000 5000mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل UBC5000 با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل UBC5000 با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
موجود نیست
iWalk UBS10400d 10400mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk UBS10400d 10400mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل UBS10400d با ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل UBS10400d با ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
iWalk UBS13000D 13000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk UBS13000D 13000mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل UBS13000D با ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل UBS13000D با ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
iWalk UBO 10000 10000mAh Power Bank With Lightning And Micro USB Cable
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk UBO 10000 10000mAh Power Bank With Lightning And Micro USB Cable

شارژر همراه آی واک مدل UBO 10000 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل UBO 10000 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
موجود نیست
iWalk UBT13000D Spartan Rugged 13000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

iWalk UBT13000D Spartan Rugged 13000mAh Power Bank

شارژر همراه آی واک مدل UBT13000D با ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه آی واک مدل UBT13000D با ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.4 آمپر
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
Google PlusfacebooktwitterlinkedinInstagramTelegramRSS
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن