تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

کارت صدا کریتیو Pc Sound Card Creative

به فروشگاه اینترنتی کارت صدا کریتیو رایانه آنلاین خوش آمدید

Creative Sound Blaster X-Fi HD (Digital Music Premium HD) Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster X-Fi HD (Digital Music Premium HD) Sound Card

کارت صدای کریتیو مدل Sound Blaster X-Fi HD (Digital Music Premium HD)

مدلکارت صدای کریتیو مدل Sound Blaster X-Fi HD (Digital Music Premium HD)
دارای خروجی هدفونیک عدد 6.3 میلی‌متری
مدل کارتخارجی
کانال‌های صوتی2 کاناله
ورودی میکروفونیک عدد 6.3 میلی‌متری
پنل بیرونی
تماس بگیرید
Creative Sound BlasterX G1 Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound BlasterX G1 Sound Card

کارت صدای کریتیو مدل Sound BlasterX G1

مدلکارت صدای کریتیو مدل Sound BlasterX G1
کانال‌های صوتی7.1 کاناله
ورودی میکروفون
دارای خروجی هدفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
مدل کارتخارجی
پنل بیرونی
تماس بگیرید
Creative Sound Blaster Digital Music Premium HD Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster Digital Music Premium HD Sound Card

کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Digital Music Premium HD

مدلکارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Digital Music Premium HD
ورودی میکروفونیک عدد 6.3 میلی‌متری
کانال‌های صوتی2.1 کاناله
دارای خروجی هدفونیک عدد 6.3 میلی‌متری
مدل کارتخارجی
پنل بیرونی
تماس بگیرید
Creative Sound Blaster X7 DAC and Audio Amplifier
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster X7 DAC and Audio Amplifier

دک و آمپلی فایر صوتی کریتیو مدل Sound Blaster X7

مدلدک و آمپلی فایر صوتی کریتیو مدل Sound Blaster X7
مدل کارتخارجی
ورودی میکروفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
کانال‌های صوتی5.1 کاناله
دارای خروجی هدفونیک عدد 3.5 میلی‌متری یک عدد 6.3 میلی‌متری
پنل بیرونی
موجود نیست
Creative Sound Blaster X7 Limited Edition DAC and Audio Amplifier
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster X7 Limited Edition DAC and Audio Amplifier

دک و آمپلی فایر صوتی کریتیو مدل Sound Blaster X7 Limited Edition

مدلدک و آمپلی فایر صوتی کریتیو مدل Sound Blaster X7 Limited Edition
ورودی میکروفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
کانال‌های صوتی5.1 کاناله
پنل بیرونی
دارای خروجی هدفونیک عدد 3.5 میلی‌متری یک عدد 6.3 میلی‌متری
مدل کارتخارجی
موجود نیست
Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro Sound Card

کارت صدای کریتیو مدل Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro

مدلکارت صدای کریتیو مدل Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro
ورودی میکروفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
دارای خروجی هدفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
کانال‌های صوتی5.1 کاناله
مدل کارتخارجی
پنل بیرونی
موجود نیست
Creative Sound Blaster R3 Audio Recording Kit
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster R3 Audio Recording Kit

کیت ضبط صدای کریتیو مدل Sound Blaster R3

مدلکیت ضبط صدای کریتیو مدل Sound Blaster R3
دارای خروجی هدفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
ورودی میکروفوندو عدد 3.5 میلی‌متری
مدل کارتخارجی
پنل بیرونی
کانال‌های صوتی2 کاناله
موجود نیست
Creative Sound Blaster Zx Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster Zx Sound Card

کارت صدای کریتیو مدل Sound Blaster Zx

مدلکارت صدای کریتیو مدل Sound Blaster Zx
ورودی میکروفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
مدل کارتداخلی
دارای خروجی هدفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
پنل بیرونی
کانال‌های صوتی5.1 کاناله
موجود نیست
Creative Sound Blaster X-Fi Go Pro Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster X-Fi Go Pro Sound Card

کارت صدای کریتیو مدل Sound Blaster X-Fi Go Pro

مدلکارت صدای کریتیو مدل Sound Blaster X-Fi Go Pro
دارای خروجی هدفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
پنل بیرونی
کانال‌های صوتی2 کاناله
مدل کارتخارجی
ورودی میکروفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
موجود نیست
Creative Sound BlasterX G5 Sound Card and Headphone Amplifier
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound BlasterX G5 Sound Card and Headphone Amplifier

کارت صدا و آمپلی فایر هدفون کریتیو مدل Sound BlasterX G5

مدلکارت صدا و آمپلی فایر هدفون کریتیو مدل Sound BlasterX G5
پنل بیرونی
کانال‌های صوتی7.1 کاناله
مدل کارتخارجی
دارای خروجی هدفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
ورودی میکروفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
موجود نیست
Creative Sound Blaster E1 Sound Card and Headphone Amplifier
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster E1 Sound Card and Headphone Amplifier

کارت صدا و آمپلی فایر هدفون کریتیو مدل Sound Blaster E1

مدلکارت صدا و آمپلی فایر هدفون کریتیو مدل Sound Blaster E1
کانال‌های صوتی2 کاناله
دارای خروجی هدفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
پنل بیرونی
مدل کارتخارجی
ورودی میکروفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
موجود نیست
Creative Sound Blaster E3 Sound Card and Headphone Amplifier
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster E3 Sound Card and Headphone Amplifier

کارت صدا و آمپلی فایر هدفون کریتیو مدل Sound Blaster E3

مدلکارت صدا و آمپلی فایر هدفون کریتیو مدل Sound Blaster E3
ورودی میکروفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
مدل کارتخارجی
دارای خروجی هدفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
کانال‌های صوتی2 کاناله
پنل بیرونی
موجود نیست
Creative Sound Blaster Recon3D Professional Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster Recon3D Professional Sound Card

کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Sound Blaster Recon3D Professional

مدلکارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Sound Blaster Recon3D Professional
دارای خروجی هدفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
کانال‌های صوتی5.1 کاناله
ورودی میکروفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
پنل بیرونی
مدل کارتداخلی
موجود نیست
Creative Sound Blaster Audigy Rx Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster Audigy Rx Sound Card

کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Audigy Rx

مدلکارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Audigy Rx
ورودی میکروفوندو عدد 3.5 میلی‌متری
پنل بیرونی
کانال‌های صوتی7.1 کاناله
مدل کارتداخلی
دارای خروجی هدفون
موجود نیست
Creative Sound Blaster Audigy Value 7.1 Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster Audigy Value 7.1 Sound Card

کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Audigy Value 7.1

مدلکارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Audigy Value 7.1
مدل کارتداخلی
دارای خروجی هدفون
پنل بیرونی
ورودی میکروفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
کانال‌های صوتی7.1 کاناله
موجود نیست
Creative Sound Blaster Audigy Fx Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster Audigy Fx Sound Card

کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Audigy Fx

مدلکارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Audigy Fx
مدل کارتداخلی
ورودی میکروفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
پنل بیرونی
کانال‌های صوتی5.1 کاناله
دارای خروجی هدفون
موجود نیست
Creative Sound Blaster 5.1VX Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster 5.1VX Sound Card

کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster 5.1VX

مدلکارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster 5.1VX
مدل کارتداخلی
دارای خروجی هدفون
ورودی میکروفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
پنل بیرونی
کانال‌های صوتی5.1 کاناله
موجود نیست
Creative Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Champion Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Champion Sound Card

کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Champion

مدلکارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Champion
کانال‌های صوتی5.1 کاناله
مدل کارتداخلی
پنل بیرونی
ورودی میکروفوندو عدد 3.5 میلی‌متری
دارای خروجی هدفوندو عدد 3.5 میلی‌متری
موجود نیست
Creative Sound Blaster Easy Record Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster Easy Record Sound Card

کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Easy Record

مدلکارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Easy Record
کانال‌های صوتی2 کاناله
پنل بیرونی
دارای خروجی هدفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
مدل کارتخارجی
ورودی میکروفون
موجود نیست
Creative Sound ZxR Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound ZxR Sound Card

کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster ZxR

مدلکارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster ZxR
پنل بیرونی
مدل کارتداخلی
ورودی میکروفونیک عدد 6.3 میلی‌متری
کانال‌های صوتی5.1 کاناله
دارای خروجی هدفونیک عدد 6.3 میلی‌متری
موجود نیست
Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 Sound Card

کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Omni Surround 5.1

مدلکارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Omni Surround 5.1
مدل کارتخارجی
دارای خروجی هدفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
کانال‌های صوتی5.1 کاناله
ورودی میکروفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
پنل بیرونی
موجود نیست
Creative Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Professional Sound Card
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Creative Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Professional Sound Card

کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Professional

مدلکارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Professional
ورودی میکروفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
پنل بیرونی
کانال‌های صوتی5.1 کاناله
دارای خروجی هدفونیک عدد 3.5 میلی‌متری
مدل کارتداخلی
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن