تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

منبع تغذیه ترمالتیک Power

به فروشگاه اینترنتی منبع تغذیه ترمالتیک رایانه آنلاین خوش آمدید

Thermaltake Toughpower Grand 850W Platinum (Fully Modular) Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Toughpower Grand 850W Platinum (Fully Modular) Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower Grand 850W Platinum (Fully Modular)

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower Grand 850W Platinum (Fully Modular)
کانکتور 2+6 پین PCI-Eشش عدد
گواهینامه 80PLUSPlatinum
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 15 پین SATAدوازده عدد
مدل پاورکاملا ماژولار
قابلیت Active PFC
موجود نیست
Thermaltake Smart Pro RGB 650W Bronze Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Smart Pro RGB 650W Bronze Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart Pro RGB 650W Bronze

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart Pro RGB 650W Bronze
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
قابلیت Active PFC
مدل پاورکاملا ماژولار
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
گواهینامه 80PLUSBronze
موجود نیست
Thermaltake Smart Pro RGB 750W Bronze Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Smart Pro RGB 750W Bronze Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart Pro RGB 750W Bronze

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart Pro RGB 750W Bronze
گواهینامه 80PLUSBronze
مدل پاورکاملا ماژولار
کانکتور 15 پین SATAنه عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
قابلیت Active PFC
موجود نیست
Thermaltake Smart Pro RGB 850W Bronze Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Smart Pro RGB 850W Bronze Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart Pro RGB 850W Bronze

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart Pro RGB 850W Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
مدل پاورکاملا ماژولار
کانکتور 15 پین SATAنه عدد
قابلیت Active PFC
گواهینامه 80PLUSBronze
موجود نیست
Thermaltake TR2 600W Gold Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake TR2 600W Gold Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل TR2 600W Gold

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل TR2 600W Gold
مدل پاورغیر ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
قابلیت Active PFC
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
گواهینامه 80PLUSGold
موجود نیست
Thermaltake TR2 700W Gold Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake TR2 700W Gold Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل TR2 700W Gold

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل TR2 700W Gold
گواهینامه 80PLUSGold
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
مدل پاورغیر ماژولار
موجود نیست
Thermaltake TR2 S 550W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake TR2 S 550W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل TR2 S 550W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل TR2 S 550W
گواهینامه 80PLUSپایه
مدل پاورغیر ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 15 پین SATAپنج عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
قابلیت Active PFC
موجود نیست
Thermaltake TR2 450W Bronze Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake TR2 450W Bronze Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل TR2 450W Bronze

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل TR2 450W Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
قابلیت Active PFC
گواهینامه 80PLUSBronze
مدل پاورغیر ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
موجود نیست
Thermaltake Toughpower Grand 1050W Semi-Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Toughpower Grand 1050W Semi-Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه نیمه ماژولار ترمالتیک مدل Toughpower Grand 1050W

مدلمنبع تغذیه نیمه ماژولار ترمالتیک مدل Toughpower Grand 1050W
کانکتور 2+6 پین PCI-Eهشت عدد
مدل پاورنیمه ماژولار
تعداد ریل 12 ولتدو عدد
قابلیت Active PFC
گواهینامه 80PLUSGold
کانکتور 15 پین SATAدوازده عدد
موجود نیست
Thermaltake Toughpower Grand 1200W Semi-Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Toughpower Grand 1200W Semi-Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه نیمه ماژولار ترمالتیک مدل Toughpower Grand 1200W

مدلمنبع تغذیه نیمه ماژولار ترمالتیک مدل Toughpower Grand 1200W
قابلیت Active PFC
تعداد ریل 12 ولتدو عدد
گواهینامه 80PLUSGold
کانکتور 15 پین SATAدوازده عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eهشت عدد
مدل پاورنیمه ماژولار
موجود نیست
Thermaltake Toughpower XT Gold 1275W Semi-Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Toughpower XT Gold 1275W Semi-Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه نیمه ماژولار ترمالتیک مدل Toughpower XT Gold 1275W

مدلمنبع تغذیه نیمه ماژولار ترمالتیک مدل Toughpower XT Gold 1275W
تعداد ریل 12 ولتدو عدد
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-Eشش عدد
گواهینامه 80PLUSGold
کانکتور 15 پین SATAشانزده عدد
مدل پاورنیمه ماژولار
موجود نیست
Thermaltake Toughpower XT Gold 1375W Semi-Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Toughpower XT Gold 1375W Semi-Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه نیمه ماژولار ترمالتیک مدل Toughpower XT Gold 1375W

مدلمنبع تغذیه نیمه ماژولار ترمالتیک مدل Toughpower XT Gold 1375W
کانکتور 2+6 پین PCI-Eشش عدد
تعداد ریل 12 ولتدو عدد
کانکتور 15 پین SATAشانزده عدد
مدل پاورنیمه ماژولار
قابلیت Active PFC
گواهینامه 80PLUSGold
موجود نیست
Thermaltake Toughpower XT Gold 1475W Semi-Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Toughpower XT Gold 1475W Semi-Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه نیمه ماژولار کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower XT Gold 1475W

مدلمنبع تغذیه نیمه ماژولار کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower XT Gold 1475W
قابلیت Active PFC
مدل پاورنیمه ماژولار
گواهینامه 80PLUSGold
کانکتور 2+6 پین PCI-Eشش عدد
کانکتور 15 پین SATAشانزده عدد
تعداد ریل 12 ولتدو عدد
موجود نیست
Thermaltake Toughpower Grand 750W Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Toughpower Grand 750W Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه ماژولار کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower Grand 750W

مدلمنبع تغذیه ماژولار کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower Grand 750W
کانکتور 15 پین SATAهشت عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
مدل پاورکاملا ماژولار
گواهینامه 80PLUSGold
موجود نیست
Thermaltake Toughpower 650W Semi-Modular Gold Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Toughpower 650W Semi-Modular Gold Computer Power Supply

منبع تغذیه نیمه ماژولار کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower 650W Gold

مدلمنبع تغذیه نیمه ماژولار کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower 650W Gold
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
گواهینامه 80PLUSGold
مدل پاورنیمه ماژولار
موجود نیست
Thermaltake Toughpower 750W Semi-Modular Gold Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Toughpower 750W Semi-Modular Gold Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه نیمه ماژولار کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower 750W Gold

مدلمنبع تغذیه نیمه ماژولار کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower 750W Gold
کانکتور 15 پین SATAدوازده عدد
مدل پاورنیمه ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
گواهینامه 80PLUSGold
کانکتور 2+6 پین PCI-Eچهار عدد
موجود نیست
Thermaltake Smart SE 530W Semi-Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Smart SE 530W Semi-Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه نیمه ماژولار ترمالتیک مدل Smart SE 530W

مدلمنبع تغذیه نیمه ماژولار ترمالتیک مدل Smart SE 530W
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
مدل پاورنیمه ماژولار
گواهینامه 80PLUSGold
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
موجود نیست
Thermaltake Smart SE 630W Semi-Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Smart SE 630W Semi-Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه نیمه ماژولار کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart SE 630W

مدلمنبع تغذیه نیمه ماژولار کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart SE 630W
مدل پاورنیمه ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
کانکتور 15 پین SATAسه عدد
قابلیت Active PFC
موجود نیست
Thermaltake Smart SE 730W Semi-Modular Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Smart SE 730W Semi-Modular Computer Power Supply

منبع تغذیه نیمه ماژولار کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart SE 730W

مدلمنبع تغذیه نیمه ماژولار کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart SE 730W
مدل پاورنیمه ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
موجود نیست
Thermaltake TR2 500W Bronze Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake TR2 500W Bronze Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل TR2 500W Bronze

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل TR2 500W Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
مدل پاورغیر ماژولار
موجود نیست
Thermaltake TR2 600W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake TR2 600W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل TR2 600W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل TR2 600W
کانکتور 2+6 پین PCI-Eیک عدد
کانکتور 15 پین SATAشش عدد
مدل پاورغیر ماژولار
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
موجود نیست
Thermaltake Litepower 650W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Litepower 650W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Litepower 650W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Litepower 650W
کانکتور 15 پین SATAپنج عدد
قابلیت Active PFC
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
موجود نیست
Thermaltake Litepower 550W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Litepower 550W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Litepower 550W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Litepower 550W
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 2+6 پین PCI-Eدو عدد
کانکتور 15 پین SATAپنج عدد
موجود نیست
Thermaltake Litepower 450W Computer Power Supply
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Thermaltake Litepower 450W Computer Power Supply

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Litepower 450W

مدلمنبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Litepower 450W
مدل پاورغیر ماژولار
کانکتور 15 پین SATAچهار عدد
قابلیت Active PFC
کانکتور 2+6 پین PCI-Eپنج عدد
تعداد ریل 12 ولتیک عدد
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن