تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

شارژر همراه هوکو Power Bank Hoco

به فروشگاه اینترنتی شارژر همراه هوکو رایانه آنلاین خوش آمدید

شارژر همراه هوکو مدل BW1 با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شارژر همراه هوکو مدل BW1 با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل BW1 با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
تماس بگیرید
شارژر همراه هوکو مدل B12F کد002 ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شارژر همراه هوکو مدل B12F کد002 ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B12F کد002 ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تماس بگیرید
شارژر همراه هوکو مدل J4 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شارژر همراه هوکو مدل J4 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل J4 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
شارژر همراه هوکو مدل B20A ظرفیت 20000میلی آمپر ساعت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شارژر همراه هوکو مدل B20A ظرفیت 20000میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B20A ظرفیت 20000میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
تماس بگیرید
شارژر همراه هوکو مدل B13 ظرفیت 5000 میلی امپر ساعت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شارژر همراه هوکو مدل B13 ظرفیت 5000 میلی امپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B13 ظرفیت 5000 میلی امپر ساعت
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تماس بگیرید
Hoco B30 8000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco B30 8000mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل B30 ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B30 ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Hoco B25 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco B25 10000mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل B25 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B25 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تماس بگیرید
Hoco B13 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco B13 5000mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل B13 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B13 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Hoco B12C 13000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco B12C 13000mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل B12C ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B12C ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Hoco B20A 13000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco B20A 13000mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل B12A ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B12A ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
شارژر همراه هوکو مدل B19 ظرفیت10000 میلی آمپر ساعت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شارژر همراه هوکو مدل B19 ظرفیت10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B19 ظرفیت10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
hoco B23A 15000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

hoco B23A 15000mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل B23A با ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B23A با ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Hoco b18 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco b18 20000mAh Power Bank

شارژ همراه هوکو مدل B18 ظرفیت 20000mAh

مدلشارژ همراه هوکو مدل B18 ظرفیت 20000mAh
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر 2.1 آمپر
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Hoco MIGE 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco MIGE 20000mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل MIGE ظرفیت 20000mAh

مدلشارژر همراه هوکو مدل MIGE ظرفیت 20000mAh
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Hoco B29A 15000 mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco B29A 15000 mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل B29A با ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B29A با ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
تماس بگیرید
Hoco B29 10000 mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco B29 10000 mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل B29 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B29 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Hoco B12B 13000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco B12B 13000mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل B12B ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B12B ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Hoco JP.11 13000 mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco JP.11 13000 mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل JP.11 با ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل JP.11 با ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Hoco B28 10000 mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco B28 10000 mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل B28 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B28 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Hoco B23B 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco B23B 20000mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل B23B ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B23B ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
تماس بگیرید
Hoco B20 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco B20 10000mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل B20 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B20 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تماس بگیرید
Hoco B24 30000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco B24 30000mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل B24 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B24 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی3 عدد
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Hoco B26 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco B26 10000mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل B26 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B26 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Hoco B11 8000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hoco B11 8000mAh Power Bank

شارژر همراه هوکو مدل B11 ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه هوکو مدل B11 ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
تماس بگیرید
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن