تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

دوربین‌های تحت شبکه جی وی سی Network Cam Jvc

به فروشگاه اینترنتی دوربین‌های تحت شبکه جی وی سی رایانه آنلاین خوش آمدید

JVC VN-V685U Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC VN-V685U Network Camera

دوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-V685U

مدلدوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-V685U
مدل دوربینتحت شبکه
دید در شب
مدل اتصالباسیم (LAN)
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت چرخش Pan
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت ضبط صدا
تماس بگیرید
JVC VN-V686U Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC VN-V686U Network Camera

دوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-V686U

مدلدوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-V686U
قابلیت چرخش Pan
دید در شب
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
مدل اتصالباسیم (LAN)
قابلیت ضبط صدا
مدل دوربینتحت شبکه
قابلیت چرخش Tilt
تماس بگیرید
JVC Network Camera VN-X35U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC Network Camera VN-X35U

دوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-X35U

مدلدوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-X35U
قابلیت چرخش Tilt
مدل اتصالباسیم (LAN)
قابلیت چرخش Pan
قابلیت ضبط صدا
مدل دوربینتحت شبکه
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
دید در شب
تماس بگیرید
JVC Network Camera VN-V26U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC Network Camera VN-V26U

دوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-V26U

مدلدوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-V26U
قابلیت ضبط صدا
قابلیت چرخش Tilt
دید در شب
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت چرخش Pan
مدل اتصالباسیم (LAN)
مدل دوربینتحت شبکه
تماس بگیرید
JVC Network Camera VN-T16U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC Network Camera VN-T16U

دوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-T16U

مدلدوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-T16U
قابلیت چرخش Pan
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
مدل اتصالباسیم (LAN)
قابلیت ضبط صدا
مدل دوربینتحت شبکه
دید در شب
قابلیت چرخش Tilt
تماس بگیرید
JVC Network Camera VN-H37UA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC Network Camera VN-H37UA

دوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-H37UA

مدلدوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-H37UA
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت ضبط صدا
دید در شب
قابلیت چرخش Pan
مدل دوربینتحت شبکه
مدل اتصالباسیم (LAN)
قابلیت چرخش Tilt
تماس بگیرید
JVC Camera TK-C1430E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC Camera TK-C1430E

دوربین مداربسته جی وی سی مدلTK-C1430E

مدلدوربین مداربسته جی وی سی مدلTK-C1430E
مدل دوربینآنالوگ
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت چرخش Tilt
دید در شب
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت ضبط صدا
قابلیت چرخش Pan
تماس بگیرید
JVC Camera TK-C921BEG
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC Camera TK-C921BEG

دوربین مداربسته جی وی سی مدلTK-C921BEG

مدلدوربین مداربسته جی وی سی مدلTK-C921BEG
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت چرخش Pan
قابلیت ضبط صدا
دید در شب
مدل اتصالباسیم (BNC)
مدل دوربینآنالوگ
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
تماس بگیرید
JVC Camera TK-C9200E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC Camera TK-C9200E

دوربین مداربسته جی وی سی مدلTK-C9200E

مدلدوربین مداربسته جی وی سی مدلTK-C9200E
قابلیت چرخش Pan
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت ضبط صدا
مدل اتصالباسیم (BNC)
دید در شب
تماس بگیرید
JVC Camera TK-C9300E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC Camera TK-C9300E

دوربین مداربسته جی وی سی مدلTK-C9300E

مدلدوربین مداربسته جی وی سی مدلTK-C9300E
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت چرخش Pan
دید در شب
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
مدل اتصالباسیم (BNC)
مدل دوربینآنالوگ
قابلیت ضبط صدا
تماس بگیرید
JVC TK-T8100WPRE Analog Cctv Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC TK-T8100WPRE Analog Cctv Camera

دوربین مداربسته آنالوگ جی وی سی مدل TK-T8100WPRE

مدلدوربین مداربسته آنالوگ جی وی سی مدل TK-T8100WPRE
قابلیت ضبط صدا
قابلیت چرخش Pan
مدل دوربینآنالوگ
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt
دید در شب
تماس بگیرید
JVC TK-C8301RE Analog Cctv Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC TK-C8301RE Analog Cctv Camera

دوربین مداربسته آنالوگ جی وی سی مدل TK-C8301RE

مدلدوربین مداربسته آنالوگ جی وی سی مدل TK-C8301RE
قابلیت چرخش Pan
دید در شب
قابلیت چرخش Tilt
مدل دوربینآنالوگ
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت ضبط صدا
تماس بگیرید
JVC TK-C2201E Analog Cctv Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC TK-C2201E Analog Cctv Camera

دوربین مداربسته آنالوگ جی وی سی مدل TK-C2201E

مدلدوربین مداربسته آنالوگ جی وی سی مدل TK-C2201E
مدل اتصالباسیم (BNC)
مدل دوربینآنالوگ
قابلیت چرخش Pan
دید در شب
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
تماس بگیرید
JVC TK-C686E Analog Cctv Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC TK-C686E Analog Cctv Camera

دوربین مداربسته آنالوگ جی وی سی مدل TK-C686E

مدلدوربین مداربسته آنالوگ جی وی سی مدل TK-C686E
قابلیت ضبط صدا
مدل دوربینآنالوگ
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت چرخش Pan
قابلیت چرخش Tilt
دید در شب
تماس بگیرید
JVC VN-H157WPU Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC VN-H157WPU Network Camera

دوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-H157WPU

مدلدوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-H157WPU
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
دید در شب
مدل اتصالباسیم (LAN)
قابلیت چرخش Pan
قابلیت چرخش Tilt
مدل دوربینتحت شبکه
تماس بگیرید
JVC VN-H137BU Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC VN-H137BU Network Camera

دوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-H137BU

مدلدوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-H137BU
مدل دوربینتحت شبکه
قابلیت چرخش Pan
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
مدل اتصالباسیم (LAN)
دید در شب
قابلیت چرخش Tilt
تماس بگیرید
JVC VN-T216U Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC VN-T216U Network Camera

دوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-T216U

مدلدوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-T216U
مدل اتصالباسیم (LAN)
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت چرخش Pan
مدل دوربینتحت شبکه
دید در شب
تماس بگیرید
JVC VN-T216VPRU Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC VN-T216VPRU Network Camera

دوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-T216VPRU

مدلدوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-T216VPRU
مدل دوربینتحت شبکه
مدل اتصالباسیم (LAN)
دید در شب
تماس بگیرید
JVC VN-H237BU Network Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC VN-H237BU Network Camera

دوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-H237BU

مدلدوربین تحت شبکه جی وی سی مدل VN-H237BU
قابلیت چرخش Pan
دید در شب
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
مدل اتصالباسیم (LAN)
مدل دوربینتحت شبکه
تماس بگیرید
JVC Camera TK-WD310E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC Camera TK-WD310E

دوربین مداربسته جی وی سی مدلTK-WD310E

مدلدوربین مداربسته جی وی سی مدلTK-WD310E
قابلیت چرخش Pan
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت ضبط صدا
مدل دوربینآنالوگ
دید در شب
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت چرخش Tilt
موجود نیست
JVC Camera TK-C1431EG
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC Camera TK-C1431EG

دوربین مداربسته جی وی سی مدلTK-C1431EG

مدلدوربین مداربسته جی وی سی مدلTK-C1431EG
دید در شب
مدل دوربینآنالوگ
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت ضبط صدا
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت چرخش Pan
قابلیت چرخش Tilt
موجود نیست
JVC Camera TK-C1480BE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC Camera TK-C1480BE

دوربین مداربسته جی وی سی مدلTK-C1480BE

مدلدوربین مداربسته جی وی سی مدلTK-C1480BE
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت ضبط صدا
دید در شب
مدل دوربینآنالوگ
قابلیت چرخش Pan
قابلیت چرخش Tilt
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
موجود نیست
JVC TK-C2201WPE Analog Cctv Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC TK-C2201WPE Analog Cctv Camera

دوربین مداربسته آنالوگ جی وی سی مدل TK-C2201WPE

مدلدوربین مداربسته آنالوگ جی وی سی مدل TK-C2201WPE
دید در شب
مدل دوربینآنالوگ
قابلیت ضبط صدا
مدل اتصالباسیم (BNC)
موجود نیست
JVC TK-C215VP4E Analog Cctv Camera
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

JVC TK-C215VP4E Analog Cctv Camera

دوربین مداربسته آنالوگ جی وی سی مدل TK-C215VP4E

مدلدوربین مداربسته آنالوگ جی وی سی مدل TK-C215VP4E
قابلیت چرخش Pan
قابلیت ضبط صدا
دید در شب
مدل دوربینآنالوگ
مدل اتصالباسیم (BNC)
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت چرخش Tilt
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن