تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

روتر و اکسس پوینت دی-لینک Router Accesspoint D Link

به فروشگاه اینترنتی روتر و اکسس پوینت دی-لینک رایانه آنلاین خوش آمدید

D-Link DIR-869 Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-869 Wireless Router

روتر بی‌ سیم دی-لینک مدل DIR-869

مدلروتر بی‌ سیم دی-لینک مدل DIR-869
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد آنتنچهار عدد
باند فرکانسی2.4 5
تماس بگیرید
D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 Router

روتر دوبانده بی سیم AC1200 دی-لینک مدل DIR-822

مدلروتر دوبانده بی سیم AC1200 دی-لینک مدل DIR-822
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد آنتنچهار عدد
باند فرکانسی2.4
تماس بگیرید
D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless AC750 Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless AC750 Router

روتر دوبانده بی سیم AC750 دی-لینک مدل DIR-816

مدلروتر دوبانده بی سیم AC750 دی-لینک مدل DIR-816
باند فرکانسی2.4 5
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد آنتنسه عدد
تماس بگیرید
D-Link DIR-626L N300 Cloud Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-626L N300 Cloud Router

روتر بی‌سیم N300 دی-لینک مدل DIR-626L

مدلروتر بی‌سیم N300 دی-لینک مدل DIR-626L
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
باند فرکانسی2.4
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
تماس بگیرید
D-Link DIR-605L Wireless N300 Cloud Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-605L Wireless N300 Cloud Router

روتر بی‌سیم N300 دی-لینک مدل DIR-605L

مدلروتر بی‌سیم N300 دی-لینک مدل DIR-605L
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد آنتندو عدد
باند فرکانسی2.4
تماس بگیرید
D-Link DAP-1360 Wireless Access Point/Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DAP-1360 Wireless Access Point/Router

روتر اکسس پوینت بی‌سیم دی-لینک مدل DAP-1360

مدلروتر اکسس پوینت بی‌سیم دی-لینک مدل DAP-1360
تعداد آنتندو عدد
باند فرکانسی2.4
تماس بگیرید
D-Link DCH-G020 Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DCH-G020 Access Point

اکسس پوینت دی-لینک مدل DCH-G020

مدلاکسس پوینت دی-لینک مدل DCH-G020
تعداد پورت شبکه (LAN)دو عدد
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
باند فرکانسی2.4
موجود نیست
D-Link DIR-600 Wireless N150 Router With DSL-2520U ADSL Wired Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-600 Wireless N150 Router With DSL-2520U ADSL Wired Modem Router

روتر بی‌سیم دی-لینک مدل DIR-600 به‌همراه مودم روتر ADSL دی-لینک مدل DSL-2520U

مدلروتر بی‌سیم دی-لینک مدل DIR-600 به‌همراه مودم روتر ADSL دی-لینک مدل DSL-2520U
باند فرکانسی2.4
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد آنتنیک عدد
موجود نیست
D-Link DIR-879 AC1900 Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-879 AC1900 Router

روتر AC1900 دی-لینک مدل DIR-879

مدلروتر AC1900 دی-لینک مدل DIR-879
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد آنتنچهار عدد
باند فرکانسی2.4 5
موجود نیست
D-Link DIR-859 Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-859 Wireless Router

روتر بی‌ سیم دی-لینک مدل DIR-859

مدلروتر بی‌ سیم دی-لینک مدل DIR-859
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد آنتنسه عدد
باند فرکانسی2.4 5
موجود نیست
D-Link DIR-885L Dual-Band AC3150 Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-885L Dual-Band AC3150 Wireless Router

روتر بی‌ سیم دو بانده AC3150 دی-لینک مدل DIR-885L

مدلروتر بی‌ سیم دو بانده AC3150 دی-لینک مدل DIR-885L
تعداد پورت USB 3.0یک عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد آنتنچهار عدد
موجود نیست
D-Link DIR-895L Tri-Band AC5300 Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-895L Tri-Band AC5300 Wireless Router

روتر بی‌ سیم سه بانده AC5300 دی-لینک مدل DIR-895L

مدلروتر بی‌ سیم سه بانده AC5300 دی-لینک مدل DIR-895L
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد آنتنهشت عدد
تعداد پورت USB 3.0یک عدد
موجود نیست
D-Link DIR-300_D1 Wireless N150 Home Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-300_D1 Wireless N150 Home Router

روتر خانگی بی سیم N150 دی-لینک مدل DIR-300_D1

مدلروتر خانگی بی سیم N150 دی-لینک مدل DIR-300_D1
باند فرکانسی2.4
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
موجود نیست
D-Link DIR-808L Dual-Band Wireless AC600 Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-808L Dual-Band Wireless AC600 Router

روتر دوبانده بی سیم AC600 دی-لینک مدل DIR-808L

موجود نیست
D-Link DIR-890L/R Ultra Tri-Band AC3200 Wi-Fi Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-890L/R Ultra Tri-Band AC3200 Wi-Fi Router

روتر بی‌سیم و سه بانده دی-لینک سری AC3200 مدل DIR-890L/R

مدلروتر بی‌سیم و سه بانده دی-لینک سری AC3200 مدل DIR-890L/R
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد پورت USB 3.0یک عدد
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد آنتنشش عدد
موجود نیست
D-Link DIR-600M Wireless N 150 Home Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-600M Wireless N 150 Home Router

روتر بی‌سیم N 150 دی-لینک مدل DIR-600M

مدلروتر بی‌سیم N 150 دی-لینک مدل DIR-600M
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
باند فرکانسی2.4
تعداد آنتنیک عدد
موجود نیست
D-Link DIR-880L Wireless AC1900 Dual-Band Gigabit Cloud Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-880L Wireless AC1900 Dual-Band Gigabit Cloud Router

روتر بی‌سیم دو بانده دی-لینک مدل DIR-880L

مدلروتر بی‌سیم دو بانده دی-لینک مدل DIR-880L
باند فرکانسی2.4
تعداد آنتنسه عدد
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد پورت USB 3.0یک عدد
موجود نیست
D-Link DIR-816L Dual-Band Wireless AC750 Cloud Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-816L Dual-Band Wireless AC750 Cloud Router

روتر ابری دو بانده بی‌سیم AC750 دی-لینک مدل DIR-816L

مدلروتر ابری دو بانده بی‌سیم AC750 دی-لینک مدل DIR-816L
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تعداد آنتندو عدد
موجود نیست
D-Link DIR-810L Wireless AC750 Dual-Band Cloud Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-810L Wireless AC750 Dual-Band Cloud Router

روتر بی‌سیم و دوباند دی-لینک مدل DIR-810L

مدلروتر بی‌سیم و دوباند دی-لینک مدل DIR-810L
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد آنتنیک عدد
موجود نیست
D-Link DIR-803 Wireless AC750 Dual Band Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-803 Wireless AC750 Dual Band Router

روتر بی‌سیم و دوباند دی-لینک مدل DIR-803

مدلروتر بی‌سیم و دوباند دی-لینک مدل DIR-803
تعداد آنتندو عدد
باند فرکانسی2.4
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
موجود نیست
D-Link DIR-626L N300+ Cloud Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-626L N300+ Cloud Router

روتر بی‌سیم +N300 دی-لینک مدل DIR-626L

مدلروتر بی‌سیم +N300 دی-لینک مدل DIR-626L
باند فرکانسی2.4
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
موجود نیست
D-Link DIR-510L Wi-Fi AC750 Portable Router and Charger
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-510L Wi-Fi AC750 Portable Router and Charger

روتر بی‌سیم و شارژر دی-لینک مدل DIR-510L

مدلروتر بی‌سیم و شارژر دی-لینک مدل DIR-510L
باند فرکانسی5
تعداد آنتندو عدد
تعداد پورت USB 2.0دو عدد
موجود نیست
D-Link DIR-300 WireLess G Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DIR-300 WireLess G Router

روتر بی‌سیم دی-لینک مدل DIR-300

مدلروتر بی‌سیم دی-لینک مدل DIR-300
باند فرکانسی2.4
تعداد آنتنیک عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
موجود نیست
D-Link DAP-3410 Wireless N Exterior Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

D-Link DAP-3410 Wireless N Exterior Access Point

اکسس پوینت بی‌سیم دی-لینک مدل DAP-3410

مدلاکسس پوینت بی‌سیم دی-لینک مدل DAP-3410
تعداد پورت شبکه (LAN)دو عدد
تعداد آنتنیک عدد
باند فرکانسی5
موجود نیست
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن