تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

ترازوی فروشگاهی توزین صدر Price Computing Scale Tozin Sadr

به فروشگاه اینترنتی ترازوی فروشگاهی توزین صدر رایانه آنلاین خوش آمدید

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل 7003
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل 7003

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل 7003
مدل نمایشگر7-Segment LED
دقت5
مدل لودسلZemic
تماس بگیرید
Tozin Sadr Vista Plus NEW Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr Vista Plus NEW Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Vista Plus NEW

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Vista Plus NEW
قابلیت چاپبارکد تجمیعی بارکد تجمیعی روی رسید رسید بارکد سطر بارکد سطر روی رسید
دقت5
مدل لودسلZemic
پورتLAN USB PS2 سوکت اتصال به صندوق
مدل بارکدخوان قابل اتصالPs2
مدل نمایشگرLCD
تماس بگیرید
Tozin Sadr Sadra Printer Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr Sadra Printer Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Sadra Printer

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Sadra Printer
قابلیت چاپرسید بارکد سطر
مدل نمایشگر7-Segment LED
دقت2
مدل لودسلZemic
تماس بگیرید
Tozin Sadr Azma B Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr Azma B Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Azma B

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Azma B
دقت5
مدل نمایشگر7-Segment LED
مدل لودسلZemic
تماس بگیرید
Tozin Sadr Azma P Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr Azma P Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Azma P

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Azma P
مدل نمایشگر7-Segment LED
قابلیت چاپرسید بارکد سطر
دقت5
مدل لودسلZemic
تماس بگیرید
Tozin Sadr Vista B Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr Vista B Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Vista B

تماس بگیرید
Tozin Sadr Vista Printer Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr Vista Printer Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Vista Printer

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Vista Printer
دقت5
مدل نمایشگرLCD
تماس بگیرید
Tozin Sadr TSG Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr TSG Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل TSG

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل TSG
مدل نمایشگرLCD
پورتLAN USB سوکت اتصال به صندوق
دقت5
تماس بگیرید
Tozin Sadr Sadra Plus Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr Sadra Plus Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Sadra Plus

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Sadra Plus
مدل بارکدخوان قابل اتصالPs2
مدل نمایشگر7-Segment LED
پورتUSB PS2
قابلیت چاپبارکد تجمیعی روی رسید رسید بارکد سطر بارکد سطر روی رسید
مدل لودسلZemic
دقت5
تماس بگیرید
Tozin Sadr LSG 17 A Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr LSG 17 A Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل LSG 17 A

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل LSG 17 A
قابلیت چاپبارکد تجمیعی روی لیبل بارکد تجمیعی روی رسید بارکد تجمیعی لیبل رسید بارکد سطر روی لیبل بارکد سطر روی رسید بارکد سطر
مدل نمایشگر7-Segment LCD
مدل بارکدخوان قابل اتصالSerial
پورتسوکت اتصال به صندوق LAN USB
مدل لودسلZemic
دقت5
موجود نیست
ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Paya P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Paya P

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Paya P
مدل لودسلZemic
مدل نمایشگر7-Segment LCD
دقت5
موجود نیست
ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Paya B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Paya B

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Paya B
مدل نمایشگر7-Segment LCD
دقت5
مدل لودسلZemic
موجود نیست
ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل 7003 LCD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل 7003 LCD

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل 7003 LCD
دقت5
مدل لودسلZemic
مدل نمایشگرLCD
موجود نیست
Tozin Sadr LSG12B Lable Printer Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr LSG12B Lable Printer Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل LSG12B لیبل پرینتر

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل LSG12B لیبل پرینتر
مدل نمایشگرLCD
قابلیت چاپلیبل بارکد تجمیعی بارکد تجمیعی روی رسید بارکد تجمیعی روی لیبل رسید بارکد سطر بارکد سطر روی رسید بارکد سطر روی لیبل
مدل بارکدخوان قابل اتصالUSB
مدل لودسلZemic
پورتLAN USB سوکت اتصال به صندوق
دقت5
موجود نیست
Tozin Sadr LSG 15B Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr LSG 15B Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل LSG 15B

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل LSG 15B
مدل لودسلZemic
قابلیت چاپبارکد تجمیعی روی لیبل بارکد تجمیعی روی رسید بارکد تجمیعی لیبل رسید بارکد سطر روی لیبل بارکد سطر روی رسید بارکد سطر
مدل نمایشگر7-Segment LED
مدل بارکدخوان قابل اتصالUSB
پورتسوکت اتصال به صندوق LAN USB
دقت2
موجود نیست
Tozin Sadr Vista Plus W Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr Vista Plus W Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Vista Plus W

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Vista Plus W
پورتLAN USB PS2 سوکت اتصال به صندوق
مدل نمایشگرLCD
دقت5
موجود نیست
Tozin Sadr Lsg12aW Lable Printer Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr Lsg12aW Lable Printer Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل LSG12AW لیبل پرینتر

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل LSG12AW لیبل پرینتر
مدل نمایشگرLCD
پورتLAN USB سوکت اتصال به صندوق
دقت5
موجود نیست
Tozin Sadr LSG15AW Lable Printer Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr LSG15AW Lable Printer Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل LSG15AW لیبل پرینتر

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل LSG15AW لیبل پرینتر
دقت5
مدل نمایشگرLCD
پورتLAN USB سوکت اتصال به صندوق
موجود نیست
Tozin Sadr LSG12A Lable Printer Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr LSG12A Lable Printer Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل LSG12A لیبل پرینتر

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل LSG12A لیبل پرینتر
دقت5
پورتLAN USB سوکت اتصال به صندوق
مدل بارکدخوان قابل اتصالUSB
مدل لودسلZemic
قابلیت چاپلیبل بارکد تجمیعی بارکد تجمیعی روی رسید بارکد تجمیعی روی لیبل رسید بارکد سطر بارکد سطر روی رسید بارکد سطر روی لیبل
مدل نمایشگرLCD
موجود نیست
Tozin Sadr Vista Plus Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr Vista Plus Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Vista Plus

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Vista Plus
قابلیت چاپبارکد تجمیعی روی رسید رسید بارکد سطر بارکد سطر روی رسید
مدل نمایشگرLCD
دقت5
پورتLAN USB PS2 سوکت اتصال به صندوق
مدل بارکدخوان قابل اتصالPs2
مدل لودسلZemic
موجود نیست
Tozin Sadr LSG 15A Price Computing Scale
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tozin Sadr LSG 15A Price Computing Scale

ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل LSG 15A

مدلترازو فروشگاهی توزین صدر مدل LSG 15A
مدل نمایشگر7-Segment LED
مدل لودسلZemic
قابلیت چاپلیبل بارکد تجمیعی بارکد تجمیعی روی رسید بارکد تجمیعی روی لیبل رسید بارکد سطر بارکد سطر روی رسید بارکد سطر روی لیبل
پورتLAN USB سوکت اتصال به صندوق
مدل بارکدخوان قابل اتصالSerial
دقت2
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن