تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

شارژر همراه یوبائو Power Bank Yoobao

به فروشگاه اینترنتی شارژر همراه یوبائو رایانه آنلاین خوش آمدید

Yoobao YB-M10 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao YB-M10 10000mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل YB-M10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل YB-M10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Yoobao A2 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao A2 20000mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل A2 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل A2 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
موجود نیست
Yoobao A1 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao A1 10000mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل A1 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل A1 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
Yoobao P20000L 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao P20000L 20000mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل P20000L ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل P20000L ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
موجود نیست
Yoobao YB-651i 7800mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao YB-651i 7800mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل YB-651i ظرفیت 7800 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل YB-651i ظرفیت 7800 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 1.5 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Yoobao PL12 12000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao PL12 12000mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل PL12 ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل PL12 ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
موجود نیست
Yoobao PL12QC 12000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao PL12QC 12000mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل PL12QC ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل PL12QC ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Yoobao YB-M4 10400mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao YB-M4 10400mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل YB-M4 ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل YB-M4 ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Yoobao M16 16000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao M16 16000mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل M16 ظرفیت 16000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل M16 ظرفیت 16000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Yoobao PL5 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao PL5 5000mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل PL5 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل PL5 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Yoobao T1 10200mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao T1 10200mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل T1 ظرفیت 10200 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل T1 ظرفیت 10200 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Yoobao M5 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao M5 10000mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل M5 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل M5 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
موجود نیست
Yoobao YB-6003 7800mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao YB-6003 7800mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل YB-6003 ظرفیت 7800 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل YB-6003 ظرفیت 7800 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Yoobao M20Pro 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao M20Pro 20000mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل M20Pro ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل M20Pro ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Yoobao PL10 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao PL10 10000mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل PL10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل PL10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
موجود نیست
Yoobao Mp4Pro 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao Mp4Pro 10000mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل Mp4Pro ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل Mp4Pro ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.0 آمپر
موجود نیست
Yoobao PL12Pro 12000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yoobao PL12Pro 12000mAh Power Bank

شارژر همراه یوبائو مدل PL12Pro ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه یوبائو مدل PL12Pro ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن