تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

کارت حافظه سیلیکون پاور Memory Cards Silicon Power

به فروشگاه اینترنتی کارت حافظه سیلیکون پاور رایانه آنلاین خوش آمدید

Silicon Power Color Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDXC With Adapter - 256GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Color Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDXC With Adapter - 256GB

کارت حافظه microSDXC سیلیکون پاور مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 256 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDXC سیلیکون پاور مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 256 گیگابایت
ظرفیت256 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه پرتو X
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
تماس بگیرید
Silicon Power Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps SDXC - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps SDXC - 64GB

کارت حافظه SDXC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDXC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 64 گیگابایت
ظرفیت64 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرآب ضربه پرتو X
تماس بگیرید
Silicon Power Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps SDHC - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps SDHC - 32GB

کارت حافظه SDHC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت32 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه پرتو X
تماس بگیرید
Silicon Power Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps SDHC - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps SDHC - 16GB

کارت حافظه SDHC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه پرتو X
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
تماس بگیرید
Silicon Power Color Elite UHS-I U1 Class 10 75MBps microSDXC With Adapter - 128GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Color Elite UHS-I U1 Class 10 75MBps microSDXC With Adapter - 128GB

کارت حافظه microSDXC سیلیکون پاور مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 75MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 128 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDXC سیلیکون پاور مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 75MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 128 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت128 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه پرتو X
تماس بگیرید
Silicon Power Color Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDXC With Adapter - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Color Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDXC With Adapter - 64GB

کارت حافظه microSDXC سیلیکون پاور مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDXC سیلیکون پاور مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 64 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه آب پرتو X
ظرفیت64 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
تماس بگیرید
Silicon Power Color Elite UHC-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Color Elite UHC-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter - 16GB

کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHC-I U1 سرعت 85MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHC-I U1 سرعت 85MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت16 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه پرتو X
تماس بگیرید
Silicon Power Color Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Color Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter - 8GB

کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 8 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 8 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه پرتو X
ظرفیت8 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
تماس بگیرید
Silicon Power Color Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Color Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter - 32GB

کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت
ظرفیت32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرآب ضربه پرتو X
تماس بگیرید
Silicon Power Elite UHS-I U1 U1 Class 10 85MBps microSDXC With Adapter - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Elite UHS-I U1 U1 Class 10 85MBps microSDXC With Adapter - 64GB

کارت حافظه microSDXC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت85MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDXC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت85MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 64 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت64 گیگابایت
تماس بگیرید
Silicon Power SDHC Class 4 - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power SDHC Class 4 - 8GB

کارت حافظه ی SDHC سیلیکون پاور کلاس 4 - 8 گیگابایت

مدلکارت حافظه ی SDHC سیلیکون پاور کلاس 4 - 8 گیگابایت
ظرفیت8 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 4
مقاوم در برابرضربه
تماس بگیرید
Silicon Power Elite UHS-I U1 Class 10 40MBps microSDHC With Adapter - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Elite UHS-I U1 Class 10 40MBps microSDHC With Adapter - 16GB

کارت حافظه سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت40MBps همراه با آداپتور تبدیل - 16GB

مدلکارت حافظه سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت40MBps همراه با آداپتور تبدیل - 16GB
مقاوم در برابرضربه
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت16 گیگابایت
تماس بگیرید
Silicon Power Elite UHS-I U1 Class 10 40MBps microSDXC With Adapter - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Elite UHS-I U1 Class 10 40MBps microSDXC With Adapter - 64GB

کارت حافظه سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت40MB/s همراه با آداپتور تبدیل - 64GB

مدلکارت حافظه سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت40MB/s همراه با آداپتور تبدیل - 64GB
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت64 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
تماس بگیرید
Silicon Power Elite microSDHC UHS-I 32GB Class 10 With Adapter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Elite microSDHC UHS-I 32GB Class 10 With Adapter

کارت حافظه میکرو اس دی Silicon Power مدل الیت 32 گیگابایت کلاس 10 با آداپتور

مدلکارت حافظه میکرو اس دی Silicon Power مدل الیت 32 گیگابایت کلاس 10 با آداپتور
مقاوم در برابرضربه
استاندارد سرعتClass 10
ظرفیت32 گیگابایت
تماس بگیرید
Silicon Power Class 10 microSDHC With Adapter 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Class 10 microSDHC With Adapter 8GB

کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور کلاس 10 همراه با آداپتور SD ظرفیت 8 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور کلاس 10 همراه با آداپتور SD ظرفیت 8 گیگابایت
ظرفیت8 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10
مقاوم در برابرضربه
تماس بگیرید
Silicon Power SDHC Class 10 - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power SDHC Class 10 - 8GB

کارت حافظه SDHC سیلیکون پاور کلاس 10 - 8 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC سیلیکون پاور کلاس 10 - 8 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت8 گیگابایت
تماس بگیرید
Silicon Power CF Card 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power CF Card 16GB

کارت حافظه سی اف سیلیکون پاور 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه سی اف سیلیکون پاور 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
تماس بگیرید
Silicon Power Superior CompactFlash 1000X 150MBps CF- 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Superior CompactFlash 1000X 150MBps CF- 16GB

کارت حافظه CF سیلیکون پاور مدل Superior سرعت 1000X 150MBps ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه CF سیلیکون پاور مدل Superior سرعت 1000X 150MBps ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
موجود نیست
Silicon Power Color Elite UHC-I U1 Class 10 85MBps microSDHC - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Color Elite UHC-I U1 Class 10 85MBps microSDHC - 16GB

کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHC-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHC-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت16 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه پرتو X
موجود نیست
Silicon Power UHS-I U1 Class 10 microSDHC With Adapter - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power UHS-I U1 Class 10 microSDHC With Adapter - 16GB

کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10
مقاوم در برابرضربه آب پرتو X
ظرفیت16 گیگابایت
موجود نیست
Silicon Power Superior Pro UHS-I U3 Class 10 90MBps microSDXC With Adapter - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Superior Pro UHS-I U3 Class 10 90MBps microSDXC With Adapter - 64GB

کارت حافظه microSDXC سیلیکون پاور مدل Superior Pro کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDXC سیلیکون پاور مدل Superior Pro کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 64 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه پرتو X
ظرفیت64 گیگابایت
استاندارد سرعتUHS-I U3
موجود نیست
Silicon Power Superior Pro UHS-I U3 Class 10 90MBps microSDHC With Adapter - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Superior Pro UHS-I U3 Class 10 90MBps microSDHC With Adapter - 32GB

کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Superior Pro کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Superior Pro کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه پرتو X
ظرفیت32 گیگابایت
استاندارد سرعتUHS-I U3
موجود نیست
Silicon Power Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDXC - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDXC - 64GB

کارت حافظه microSDXC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDXC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 64 گیگابایت
ظرفیت64 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه پرتو X
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
موجود نیست
Silicon Power Color Superior Pro UHS-I U3 Class 10 90MBps microSDHC With Adapter - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Silicon Power Color Superior Pro UHS-I U3 Class 10 90MBps microSDHC With Adapter - 32GB

کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Color Superior Pro کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Color Superior Pro کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U3
مقاوم در برابرآب ضربه پرتو X
ظرفیت32 گیگابایت
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن