تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

کارت حافظه ترنسند Memory Cards Transcend

به فروشگاه اینترنتی کارت حافظه ترنسند رایانه آنلاین خوش آمدید

Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 45MBps 300X SDHC - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 45MBps 300X SDHC - 16GB

کارت حافظه‌ SDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 16گیگابایت

مدلکارت حافظه‌ SDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 16گیگابایت
استاندارد سرعتUHS-I U3
ظرفیت16 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
تماس بگیرید
کارت حافظه microSDHC ترنسند مدل 300S کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 16 گیگابایت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کارت حافظه microSDHC ترنسند مدل 300S کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC ترنسند مدل 300S کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرضربه مغناطیس پرتو X گرما سرما
تماس بگیرید
Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X microSDHC - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X microSDHC - 16GB

کارت حافظه microSDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X ظرفیت 16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرسرما ضربه مغناطیس گرما آب پرتو X
ظرفیت16 گیگابایت
تماس بگیرید
Transcend Ultimate UHS-I U3 Class 10 95MBps 633X SDXC - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Ultimate UHS-I U3 Class 10 95MBps 633X SDXC - 64GB

کارت حافظه SDXC ترنسند مدل Ultimate کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps 633X ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDXC ترنسند مدل Ultimate کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps 633X ظرفیت 64 گیگابایت
ظرفیت64 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U3
تماس بگیرید
Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X SDHC - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X SDHC - 16GB

کارت حافظه‌ SDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه‌ SDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X ظرفیت 16 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
تماس بگیرید
Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X microSDXC With Adapter - 128GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X microSDXC With Adapter - 128GB

کارت حافظه microSDXC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X همراه با آداپتور SD ظرفیت 128 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDXC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X همراه با آداپتور SD ظرفیت 128 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه مغناطیس پرتو X گرما سرما
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت128 گیگابایت
تماس بگیرید
Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X microSDXC With Adapter - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X microSDXC With Adapter - 64GB

کارت حافظه microSDXC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X همراه با آداپتور SD ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDXC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X همراه با آداپتور SD ظرفیت 64 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه مغناطیس پرتو X گرما سرما
ظرفیت64 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
تماس بگیرید
Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X microSDHC With Adapter - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X microSDHC With Adapter - 32GB

کارت حافظه microSDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت32 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه مغناطیس پرتو X گرما سرما
تماس بگیرید
Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X microSDHC With Adapter - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X microSDHC With Adapter - 16GB

کارت حافظه microSDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرآب ضربه مغناطیس پرتو X گرما سرما
ظرفیت16 گیگابایت
تماس بگیرید
Transcend Ultimate UHS-I U3 Class 10 95MBps 633X microSDXC With Adapter - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Ultimate UHS-I U3 Class 10 95MBps 633X microSDXC With Adapter - 64GB

کارت حافظه microSDXC ترنسند مدل Ultimate کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps 633X همراه با آداپتور SD ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDXC ترنسند مدل Ultimate کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps 633X همراه با آداپتور SD ظرفیت 64 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U3
مقاوم در برابرآب ضربه مغناطیس پرتو X گرما سرما
ظرفیت64 گیگابایت
تماس بگیرید
Transcend Ultimate UHS-I U3 Class 10 95MBps 633X microSDHC With Adapter - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Ultimate UHS-I U3 Class 10 95MBps 633X microSDHC With Adapter - 32GB

کارت حافظه microSDHC ترنسند مدل Ultimate کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps 633X همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC ترنسند مدل Ultimate کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps 633X همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت
ظرفیت32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U3
مقاوم در برابرآب ضربه مغناطیس پرتو X گرما سرما
تماس بگیرید
Transcend 300S UHS-I U1 Class 10 90MBps microSDXC 64G
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend 300S UHS-I U1 Class 10 90MBps microSDXC 64G

کارت حافظه microSDXC ترنسند مدل 300S کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDXC ترنسند مدل 300S کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 64 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرآب ضربه مغناطیس پرتو X گرما سرما
ظرفیت64 گیگابایت
موجود نیست
Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X microSDHC With Adapter - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X microSDHC With Adapter - 8GB

کارت حافظه microSDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X همراه با آداپتور SD ظرفیت 8 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X همراه با آداپتور SD ظرفیت 8 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه مغناطیس پرتو X گرما سرما
ظرفیت8 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
موجود نیست
Transcend JetDrive Lite 360 Expansion Card For 15 Inch MacBook Pro Retina - 128GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetDrive Lite 360 Expansion Card For 15 Inch MacBook Pro Retina - 128GB

کارت حافظه ترنسند مدل JetDrive Lite 360 مناسب برای مک بوک پرو 15 اینچی رتینا ظرفیت 128 گیگابایت

مدلکارت حافظه ترنسند مدل JetDrive Lite 360 مناسب برای مک بوک پرو 15 اینچی رتینا ظرفیت 128 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه آب
ظرفیت128 گیگابایت
موجود نیست
Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 45MBps 300X SDHC - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 45MBps 300X SDHC - 8GB

کارت حافظه‌ SDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 8 گیگابایت

مدلکارت حافظه‌ SDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 8 گیگابایت
ظرفیت8 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرضربه
موجود نیست
Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X SDHC - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X SDHC - 32GB

کارت حافظه‌ SDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه‌ SDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 60MBps 400X ظرفیت 32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت32 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
موجود نیست
Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 30MBps 200X microSDHC - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 30MBps 200X microSDHC - 32GB

کارت حافظه‌ microSDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 30MBps 200X ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه‌ microSDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 30MBps 200X ظرفیت 32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرآب ضربه مغناطیس پرتو X گرما سرما
ظرفیت32 گیگابایت
موجود نیست
Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 30MBps 200X microSDHC - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Premium UHS-I U1 Class 10 30MBps 200X microSDHC - 16GB

کارت حافظه‌ microSDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 30MBps 200X ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه‌ microSDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 30MBps 200X ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه مغناطیس پرتو X گرما سرما
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
موجود نیست
Transcend Premium Class 10 20MBps 133X microSDHC - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Premium Class 10 20MBps 133X microSDHC - 8GB

کارت حافظه‌ microSDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 سرعت 20MBps 133X ظرفیت 8 گیگابایت

مدلکارت حافظه‌ microSDHC ترنسند مدل Premium کلاس 10 سرعت 20MBps 133X ظرفیت 8 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت8 گیگابایت
موجود نیست
Transcend JetDrive Lite 330 Expansion Card For 13 Inch MacBook Pro Retina - 128GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend JetDrive Lite 330 Expansion Card For 13 Inch MacBook Pro Retina - 128GB

کارت حافظه ترنسند مدل JetDrive Lite 330 مناسب برای مک بوک پرو 13 اینچی رتینا ظرفیت 128 گیگابایت

مدلکارت حافظه ترنسند مدل JetDrive Lite 330 مناسب برای مک بوک پرو 13 اینچی رتینا ظرفیت 128 گیگابایت
ظرفیت128 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه آب
موجود نیست
Transcend MicroSD Class 10 - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend MicroSD Class 10 - 8GB

کارت حافظه میکرو SD ترنسند کلاس 10 - 8 گیگابایت

مدلکارت حافظه میکرو SD ترنسند کلاس 10 - 8 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت8 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10
موجود نیست
Transcend SD Card 2GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend SD Card 2GB

کارت حافظه اس دی ترنسند 2 گیگابایت

موجود نیست
Transcend SDHC Card 16GB Class 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend SDHC Card 16GB Class 10

کارت حافظه اس دی اچ سی ترنسند 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه اس دی اچ سی ترنسند 16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10
ظرفیت16 گیگابایت
موجود نیست
Transcend SDHC Card 8GB Class 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend SDHC Card 8GB Class 10

کارت حافظه اس دی اچ سی ترنسند 8 گیگابایت کلاس 10

مدلکارت حافظه اس دی اچ سی ترنسند 8 گیگابایت کلاس 10
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت8 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن