تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

کارت حافظه لکسار Memory Cards Lexar

به فروشگاه اینترنتی کارت حافظه لکسار رایانه آنلاین خوش آمدید

Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 45MBps 300X microSDXC - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 45MBps 300X microSDXC - 64GB

کارت حافظه‌ microSDXC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه‌ microSDXC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 64 گیگابایت
ظرفیت64 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
تماس بگیرید
Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 95MBps 633X microSDHC With Adapter - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 95MBps 633X microSDHC With Adapter - 16GB

کارت حافظه‌ microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps 633X همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه‌ microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps 633X همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
تماس بگیرید
Lexar Premium UHS-I U1 Class 10 300X 45MBps SDXC - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar Premium UHS-I U1 Class 10 300X 45MBps SDXC - 64GB

کارت حافظه SDXC لکسار مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDXC لکسار مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 64 گیگابایت
ظرفیت64 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
تماس بگیرید
Lexar Premium UHS-I U1 Class 10 300X 45MBps SDHC - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar Premium UHS-I U1 Class 10 300X 45MBps SDHC - 16GB

کارت حافظه SDHC لکسار مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC لکسار مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 16 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
تماس بگیرید
Lexar Premium UHS-I U1 Class 10 300X 45MBps SDXC - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar Premium UHS-I U1 Class 10 300X 45MBps SDXC - 32GB

کارت حافظه SDXC لکسار مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDXC لکسار مدل Premium کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت32 گیگابایت
مقاوم در برابرآب ضربه مغناطیس پرتو X گرما سرما
موجود نیست
Lexar Professional Class 10 133X SDHC - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar Professional Class 10 133X SDHC - 32GB

کارت حافظه SDHC لکسار مدل Professional کلاس 10 سرعت 133X ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC لکسار مدل Professional کلاس 10 سرعت 133X ظرفیت 32 گیگابایت
ظرفیت32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10
مقاوم در برابرضربه مغناطیس پرتو X گرما سرما
موجود نیست
Lexar Professional Class 10 133X SDHC - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar Professional Class 10 133X SDHC - 16GB

کارت حافظه SDHC لکسار مدل Professional کلاس 10 سرعت 133X ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC لکسار مدل Professional کلاس 10 سرعت 133X ظرفیت 16 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه مغناطیس پرتو X گرما سرما
استاندارد سرعتClass 10
ظرفیت16 گیگابایت
موجود نیست
Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 45MBps microSDHC Card 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 45MBps microSDHC Card 16GB

کارت حافظه microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرضربه
موجود نیست
Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 95MBps 633X microSDXC With Adapter - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 95MBps 633X microSDXC With Adapter - 64GB

کارت حافظه‌ microSDXC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps 633X همراه با آداپتور SD ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه‌ microSDXC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps 633X همراه با آداپتور SD ظرفیت 64 گیگابایت
ظرفیت64 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرضربه
موجود نیست
Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 95MBps 633X microSDXC With Adapter - 128GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 95MBps 633X microSDXC With Adapter - 128GB

کارت حافظه‌ microSDXC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps 633X همراه با آداپتور SD ظرفیت 128 گیگابایت

مدلکارت حافظه‌ microSDXC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps 633X همراه با آداپتور SD ظرفیت 128 گیگابایت
ظرفیت128 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرضربه
موجود نیست
Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 45MBps microSDHC - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 45MBps microSDHC - 16GB

کارت حافظه microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps ظرفیت 16 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
موجود نیست
Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 45MBps 300X microSDHC - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 45MBps 300X microSDHC - 32GB

کارت حافظه‌ microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه‌ microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت32 گیگابایت
موجود نیست
Lexar Professional UHS-I U1 633X 95MBps SDXC - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar Professional UHS-I U1 633X 95MBps SDXC - 64GB

کارت حافظه SDXC لکسار مدل Professional استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps 633X ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDXC لکسار مدل Professional استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps 633X ظرفیت 64 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت64 گیگابایت
استاندارد سرعتUHS-I U1
موجود نیست
Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 95MBps 633X microSDHC With Adapter - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 95MBps 633X microSDHC With Adapter - 32GB

کارت حافظه‌ microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps 633X همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه‌ microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps 633X همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت32 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
موجود نیست
Lexar Micron Class 10 microSDHC with SD Adapter - 16 GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar Micron Class 10 microSDHC with SD Adapter - 16 GB

کارت حافظه microSDHC لکسار مدل Micron کلاس 10 همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC لکسار مدل Micron کلاس 10 همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10
موجود نیست
Lexar UHS-I U1 Class 10 95MBps microSDHC - 16 GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar UHS-I U1 Class 10 95MBps microSDHC - 16 GB

کارت حافظه microSDHC لکسار کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC لکسار کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
موجود نیست
Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 45MBps microSDHC With SD Adapter - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 45MBps microSDHC With SD Adapter - 8GB

کارت حافظه microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps به همراه آداپتور SD ظرفیت 8 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps به همراه آداپتور SD ظرفیت 8 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت8 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
موجود نیست
Lexar Professional UHS-I U1 Class 10 95MBps SDHC - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar Professional UHS-I U1 Class 10 95MBps SDHC - 16GB

کارت حافظه SDHC لکسار مدل Professional کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC لکسار مدل Professional کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 16 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
موجود نیست
Lexar Professional UHS-I U3 Class 10 95MBps microSDXC - 256GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar Professional UHS-I U3 Class 10 95MBps microSDXC - 256GB

کارت حافظه SDXC لکسار مدل Professional کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps ظرفیت 256 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDXC لکسار مدل Professional کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps ظرفیت 256 گیگابایت
ظرفیت256 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U3
موجود نیست
Lexar Professional UHS-I U1 Class 10 95MBps SDXC - 128GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar Professional UHS-I U1 Class 10 95MBps SDXC - 128GB

کارت حافظه SDXC لکسار مدل Professional کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 128 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDXC لکسار مدل Professional کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 128 گیگابایت
ظرفیت128 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
موجود نیست
Lexar Professional UHS-I U1 Class 10 95MBps SDHC - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar Professional UHS-I U1 Class 10 95MBps SDHC - 32GB

کارت حافظه SDHC لکسار مدل Professional کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC لکسار مدل Professional کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت32 گیگابایت
موجود نیست
Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 45MBps microSDHC - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 45MBps microSDHC - 8GB

کارت حافظه microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps ظرفیت 8 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps ظرفیت 8 گیگابایت
ظرفیت8 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
موجود نیست
Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 45MBps microSDHC With SD Adapter - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 45MBps microSDHC With SD Adapter - 16GB

کارت حافظه microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps به همراه آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps به همراه آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
ظرفیت16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
موجود نیست
Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 95MBps microSDXC With USB 3.0 Reader - 200GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 95MBps microSDXC With USB 3.0 Reader - 200GB

کارت حافظه microSDXC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps به همراه کارتخوان USB 3.0 ظرفیت 200 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDXC لکسار مدل High-Performance کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps به همراه کارتخوان USB 3.0 ظرفیت 200 گیگابایت
ظرفیت200 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
مقاوم در برابرضربه
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن