تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

کارت حافظه کداک Memory Cards Kodak

به فروشگاه اینترنتی کارت حافظه کداک رایانه آنلاین خوش آمدید

Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter - 32GB

کارت حافظه microSDHC کداک مدل UHS-I U1 کلاس 10 سرعت 85MBps همراه با آداپتور ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC کداک مدل UHS-I U1 کلاس 10 سرعت 85MBps همراه با آداپتور ظرفیت 32 گیگابایت
ظرفیت32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
تماس بگیرید
Kodak EXTRA PERFORMANCE Class 10 microSDHC With Adapter - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak EXTRA PERFORMANCE Class 10 microSDHC With Adapter - 16GB

کارت حافظه microSDHC کداک مدل EXTRA PERFORMANCE کلاس 10 همراه با آداپتور ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC کداک مدل EXTRA PERFORMANCE کلاس 10 همراه با آداپتور ظرفیت 16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U3
ظرفیت16 گیگابایت
تماس بگیرید
Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDXC With Adapter - 128GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDXC With Adapter - 128GB

کارت حافظه microSDXC کداک مدل UHS-I U1 کلاس 10 سرعت 85MBps همراه با آداپتور ظرفیت 128 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDXC کداک مدل UHS-I U1 کلاس 10 سرعت 85MBps همراه با آداپتور ظرفیت 128 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت128 گیگابایت
تماس بگیرید
Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDXC With Adapter - 64GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDXC With Adapter - 64GB

کارت حافظه microSDXC کداک مدل UHS-I U1 کلاس 10 سرعت 85MBps همراه با آداپتور ظرفیت 64 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDXC کداک مدل UHS-I U1 کلاس 10 سرعت 85MBps همراه با آداپتور ظرفیت 64 گیگابایت
ظرفیت64 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
تماس بگیرید
Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter - 16GB

کارت حافظه microSDHC کداک مدل UHS-I U1 کلاس 10 سرعت 85MBps همراه با آداپتور ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC کداک مدل UHS-I U1 کلاس 10 سرعت 85MBps همراه با آداپتور ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
تماس بگیرید
Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter - 8GB

کارت حافظه microSDHC کداک مدل UHS-I U1 کلاس 10 سرعت 85MBps همراه با آداپتور ظرفیت 8 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC کداک مدل UHS-I U1 کلاس 10 سرعت 85MBps همراه با آداپتور ظرفیت 8 گیگابایت
ظرفیت8 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
تماس بگیرید
Kodak UHS-I U3 Class 10 90MBps microSDHC With Adapter - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak UHS-I U3 Class 10 90MBps microSDHC With Adapter - 32GB

کارت حافظه microSDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت
ظرفیت32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U3
تماس بگیرید
Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC - 32GB

کارت حافظه microSDHC کداک استاندارد UHS-I U1 کلاس 10 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC کداک استاندارد UHS-I U1 کلاس 10 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت
ظرفیت32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
موجود نیست
Kodak UHS-I U3 Class 10 90MBps microSDHC With Adapter - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak UHS-I U3 Class 10 90MBps microSDHC With Adapter - 16GB

کارت حافظه microSDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U3
موجود نیست
Kodak UHS-I U1 Class 10 30MBps SDHC - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak UHS-I U1 Class 10 30MBps SDHC - 8GB

کارت حافظه SDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 30MBps ظرفیت 8 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 30MBps ظرفیت 8 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت8 گیگابایت
موجود نیست
Kodak UHS-I U1 Class 10 50MBps SDHC - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak UHS-I U1 Class 10 50MBps SDHC - 32GB

کارت حافظه SDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 50MBps ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 50MBps ظرفیت 32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت32 گیگابایت
موجود نیست
Kodak UHS-I U1 Class 10 50MBps SDHC - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak UHS-I U1 Class 10 50MBps SDHC - 16GB

کارت حافظه SDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 50 MBps ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه SDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 50 MBps ظرفیت 16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت16 گیگابایت
موجود نیست
Kodak UHS-I U1 Class 10 50MBps microSDHC With Adapter - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak UHS-I U1 Class 10 50MBps microSDHC With Adapter - 16GB

کارت حافظه microSDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 50MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 50MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت16 گیگابایت
موجود نیست
Kodak UHS-I U1 Class 10 50MBps microSDHC With Adapter - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak UHS-I U1 Class 10 50MBps microSDHC With Adapter - 32GB

کارت حافظه microSDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 50MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 50MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 32 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت32 گیگابایت
موجود نیست
Kodak UHS-I U1 Class 10 30MBps microSDHC With Adapter - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak UHS-I U1 Class 10 30MBps microSDHC With Adapter - 8GB

کارت حافظه microSDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 30MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 8 گیگابایت

مدلکارت حافظه microSDHC کداک کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 30MBps همراه با آداپتور SD ظرفیت 8 گیگابایت
استاندارد سرعتClass 10 UHS-I U1
ظرفیت8 گیگابایت
موجود نیست
Kodak SDHC Card 8GB Class 6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kodak SDHC Card 8GB Class 6

کارت حافظه اس دی اچ سی کداک 8 گیگابایت کلاس 6

مدلکارت حافظه اس دی اچ سی کداک 8 گیگابایت کلاس 6
استاندارد سرعتClass 6
ظرفیت8 گیگابایت
مقاوم در برابرضربه
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن