تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

لنز دوربین سامیانگ Camera Lens Samyang

به فروشگاه اینترنتی لنز دوربین سامیانگ رایانه آنلاین خوش آمدید

Samyang 24mm T1.5 ED AS UMC VDSLR Canon
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 24mm T1.5 ED AS UMC VDSLR Canon

لنز سامیانگ 24mm T1.5 ED AS UMC VDSLR Canon

مدللنز سامیانگ 24mm T1.5 ED AS UMC VDSLR Canon
مخصوص دوربین شرکتکانن
ماونت لنزEF-S
کمینه نسبت کانونیf/1.2 تا f/2.0
کمینه فاصله کانونی24 تا 50 میلی متر
تماس بگیرید
Samyang 10mm T3.1 ED AS NCS CS VDSLR For Canon
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 10mm T3.1 ED AS NCS CS VDSLR For Canon

لنز سامیانگ 10mm T3.1 ED AS NCS CS VDSLR Canon

مدللنز سامیانگ 10mm T3.1 ED AS NCS CS VDSLR Canon
ماونت لنزEF-S
مخصوص دوربین شرکتکانن
کمینه نسبت کانونیf/2.0-f/3.5
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
تماس بگیرید
Samyang 8mm Fisheye f/3.5 AS IF UMC for Nikon AE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 8mm Fisheye f/3.5 AS IF UMC for Nikon AE

لنز سامیانگ 8 میلی متر فیش آی f/3.5 AS IF UMS AE برای نیکون

مدللنز سامیانگ 8 میلی متر فیش آی f/3.5 AS IF UMS AE برای نیکون
ماونت لنزDX
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
کمینه نسبت کانونیf/3.5-4.5
مخصوص دوربین شرکتنیکون
تماس بگیرید
Samyang 135mm F/2.0 ED UMC Telephoto Lens
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 135mm F/2.0 ED UMC Telephoto Lens

لنز سامیانگ مدل 135mm f/2.0 ED UMC Telephoto Lens

موجود نیست
Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Telephoto Macro Lens
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Telephoto Macro Lens

لنز سامیانگ مدل 100mm f/2.8 ED UMC Macro Telephoto Macro Lens

مدللنز سامیانگ مدل 100mm f/2.8 ED UMC Macro Telephoto Macro Lens
مخصوص دوربین شرکتکانن
ماونت لنزEF
موجود نیست
Samyang 85 mm T/1.5 As IF UMC VDSLR Camera Lens
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 85 mm T/1.5 As IF UMC VDSLR Camera Lens

لنز دوربین سامیانگ مدل 85mm T/1.5 As IF UMC VDSLR

موجود نیست
Samyang 14 mm T/3.1 As IF UMC VDSLR Camera Lens
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 14 mm T/3.1 As IF UMC VDSLR Camera Lens

لنز سامیانگ مدل 14mm T/3.1 As IF UMC VDSLR

مدللنز سامیانگ مدل 14mm T/3.1 As IF UMC VDSLR
ماونت لنزEF
مخصوص دوربین شرکتکانن
کمینه فاصله کانونی250 تا 400 میلی متر
موجود نیست
Samyang 500mm f/6.3 Mirror Lens Camera Lens
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 500mm f/6.3 Mirror Lens Camera Lens

لنز سامیانگ مدل 500mm f/6.3 Mirror Lens

موجود نیست
Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens for Nikon F Mount with AE Chip Camera Lens
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens for Nikon F Mount with AE Chip Camera Lens

لنز سامیانگ مدل 135mm f/2.0 ED UMC Lens for Nikon F Mount with AE Chip

موجود نیست
Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens for Sony E Camera lens
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens for Sony E Camera lens

لنز سامیانگ 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens for Sony E

موجود نیست
Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens for Canon EF-S Camera Lens
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens for Canon EF-S Camera Lens

لنز سامیانگ مدل 16mm f/2.0 ED AS UMC CS

مدللنز سامیانگ مدل 16mm f/2.0 ED AS UMC CS
کمینه نسبت کانونیf/1.2 تا f/2.0
ماونت لنزEF-S
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
مخصوص دوربین شرکتکانن
موجود نیست
Samyang 12mm f/2.8 ED AS IF NCS UMC Fisheye Camera Lens
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 12mm f/2.8 ED AS IF NCS UMC Fisheye Camera Lens

لنز سامیانگ مدل 12mm f/2.8 ED AS IF NCS UMC Fisheye

مدللنز سامیانگ مدل 12mm f/2.8 ED AS IF NCS UMC Fisheye
ماونت لنزEF
مخصوص دوربین شرکتکانن
کمینه نسبت کانونیf/2.0-f/3.5
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
موجود نیست
Samyang 500mm F/8.0 Preset IF MC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 500mm F/8.0 Preset IF MC

لنز سامیانگ 500mm F/8.0 Preset IF MC

مدللنز سامیانگ 500mm F/8.0 Preset IF MC
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
ماونت لنزT
کمینه نسبت کانونیf/5.6 و بالاتر
موجود نیست
Samyang 8mm T38 Asph IF MC Fisheye CSII DH VDSLR Canon
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 8mm T38 Asph IF MC Fisheye CSII DH VDSLR Canon

لنز 8mm T38 Asph IF MC Fisheye CSII DH VDSLR Canon

مدللنز 8mm T38 Asph IF MC Fisheye CSII DH VDSLR Canon
مخصوص دوربین شرکتکانن
کمینه نسبت کانونیf/3.5-4.5
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
ماونت لنزEF-S
موجود نیست
Samyang 85mm T1.5 AS IF UMC VDSLR For Nikon
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 85mm T1.5 AS IF UMC VDSLR For Nikon

لنز سامیانگ 85mm T1.5 AS IF UMC VDSLR Nikon

مدللنز سامیانگ 85mm T1.5 AS IF UMC VDSLR Nikon
کمینه نسبت کانونیf/1.2 تا f/2.0
ماونت لنزDX
مخصوص دوربین شرکتنیکون
کمینه فاصله کانونی50 تا 100 میلی متر
موجود نیست
Samyang 35mm T1.5 AS UMC VDSLR For Canon
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 35mm T1.5 AS UMC VDSLR For Canon

لنز سامیانگ 35mm T1.5 AS UMC VDSLR Canon

مدللنز سامیانگ 35mm T1.5 AS UMC VDSLR Canon
مخصوص دوربین شرکتکانن
ماونت لنزEF
کمینه فاصله کانونی24 تا 50 میلی متر
موجود نیست
Samyang 14mm T3.1 ED AS IF UMC VDSLR For Nikon
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 14mm T3.1 ED AS IF UMC VDSLR For Nikon

لنز سامیانگ 14mm T3.1 ED AS IF UMC VDSLR Nikon

مدللنز سامیانگ 14mm T3.1 ED AS IF UMC VDSLR Nikon
کمینه نسبت کانونیf/2.0-f/3.5
مخصوص دوربین شرکتنیکون
ماونت لنزDX
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
موجود نیست
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CS For Sony
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CS For Sony

لنز سامیانگ 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CS Sony

مدللنز سامیانگ 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CS Sony
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
کمینه نسبت کانونیf/3.5-4.5
موجود نیست
Samyang 8mm T3.8 Asph IF MC Fisheye CSII DH VDSLR For Nikon AE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 8mm T3.8 Asph IF MC Fisheye CSII DH VDSLR For Nikon AE

لنز سامیانگ سامیانگ 8mm T3.8 Asph IF MC Fisheye CSII DH VDSLR Nikon AE

مدللنز سامیانگ سامیانگ 8mm T3.8 Asph IF MC Fisheye CSII DH VDSLR Nikon AE
مخصوص دوربین شرکتنیکون
ماونت لنزDX
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
موجود نیست
Samyang 500mm MC IF f/8 Mirror
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 500mm MC IF f/8 Mirror

لنز سامیانگ 500mm MC IF f/8 Mirror

مدللنز سامیانگ 500mm MC IF f/8 Mirror
کمینه نسبت کانونیf/5.6 و بالاتر
ماونت لنزT
کمینه فاصله کانونی400 تا 1000 میلی متر
موجود نیست
Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC For NIKON AE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC For NIKON AE

لنز سامیانگ 24mm f/1.4 ED AS UMC NIKON AE

مدللنز سامیانگ 24mm f/1.4 ED AS UMC NIKON AE
ماونت لنزDX
کمینه نسبت کانونیf/1.2 تا f/2.0
کمینه فاصله کانونی24 تا 50 میلی متر
مخصوص دوربین شرکتنیکون
موجود نیست
Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC For Canon
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC For Canon

لنز سامیانگ 24mm f/1.4 ED AS UMC Canon

مدللنز سامیانگ 24mm f/1.4 ED AS UMC Canon
کمینه نسبت کانونیf/1.2 تا f/2.0
کمینه فاصله کانونی24 تا 50 میلی متر
ماونت لنزEF-S
مخصوص دوربین شرکتکانن
موجود نیست
Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS For Canon
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS For Canon

لنز سامیانگ 16mm f/2.0 ED AS UMC CS For Canon

مدللنز سامیانگ 16mm f/2.0 ED AS UMC CS For Canon
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
ماونت لنزEF-S
کمینه نسبت کانونیf/2.0-f/3.5
مخصوص دوربین شرکتکانن
موجود نیست
Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS For Nikon
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS For Nikon

لنز سامیانگ سامیانگ 10mm f/2.8 ED AS NCS CS Nikon

مدللنز سامیانگ سامیانگ 10mm f/2.8 ED AS NCS CS Nikon
مخصوص دوربین شرکتنیکون
کمینه نسبت کانونیf/2.0-f/3.5
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
ماونت لنزDX
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن