تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

سه پایه و تک پایه بنرو Tripod Monopod Benro

به فروشگاه اینترنتی سه پایه و تک پایه بنرو رایانه آنلاین خوش آمدید

نگهدارنده سه پایه بنرو مدل 001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نگهدارنده سه پایه بنرو مدل 001

تماس بگیرید
Benro C38T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro C38T

تک پایه بنرو C38T

مدلتک پایه بنرو C38T
گستره بیشینه تحمل وزن12 کیلوگرم و بیشتر
جنسفیبر کربن
تعداد قطعات پایه4
تماس بگیرید
Benro A35FBR1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A35FBR1

تک پایه بنرو A35FBR1

مدلتک پایه بنرو A35FBR1
مدل هدبال هد
تعداد قطعات پایه4
گستره بیشینه تحمل وزن4 تا 7 کیلوگرم
جنسآلومینیوم
تماس بگیرید
Benro A674TGH10 Camera Tripod
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A674TGH10 Camera Tripod

سه پایه دوربین بنرو مدل A674TGH10

مدلسه پایه دوربین بنرو مدل A674TGH10
تعداد قطعات پایه3
گستره بیشینه تحمل وزن7 تا 12 کیلوگرم
جنسآلومینیوم
مدل هدپن هد
تماس بگیرید
Mefoto A0350Q0 Camera Tripod
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Mefoto A0350Q0 Camera Tripod

سه پایه دوربین می فوتو مدل A0350Q0

مدلسه پایه دوربین می فوتو مدل A0350Q0
جنسآلومینیوم
گستره بیشینه تحمل وزن4 تا 7 کیلوگرم
تعداد قطعات پایه5
مدل هدبال هد
تماس بگیرید
Benro A150 FBR0 Tripod
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A150 FBR0 Tripod

سه پایه ی بنرو مدل A150-FBR0

مدلسه پایه ی بنرو مدل A150-FBR0
گستره بیشینه تحمل وزناز 2 تا 3 کیلوگرم
تعداد قطعات پایه4
جنسآلومینیوم
مدل هدپن هد
تماس بگیرید
Benro A350 FHD1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A350 FHD1

سه پایه ی بنرو A350-FHD1

مدلسه پایه ی بنرو A350-FHD1
تعداد قطعات پایه4
جنسآلومینیوم
مدل هدپن هد
گستره بیشینه تحمل وزن4 تا 7 کیلوگرم
تماس بگیرید
Benro BV4 Camera Tripod
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro BV4 Camera Tripod

سه پایه دوربین بنرو مدل BV4

مدلسه پایه دوربین بنرو مدل BV4
مدل هدپن هد
تعداد قطعات پایه3
گستره بیشینه تحمل وزناز 3 تا 4 کیلوگرم
جنسآلومینیوم
موجود نیست
Benro A4580F Camera Tripod
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A4580F Camera Tripod

سه پایه دوربین بنرو مدل A4580F

مدلسه پایه دوربین بنرو مدل A4580F
تعداد قطعات پایه4
مدل هدفاقد هد
گستره بیشینه تحمل وزن12 کیلوگرم و بیشتر
جنسآلومینیوم
موجود نیست
Benro A2573FS4 Camera Tripod
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A2573FS4 Camera Tripod

سه پایه دوربین بنرو مدل A2573FS4

مدلسه پایه دوربین بنرو مدل A2573FS4
جنسمنیزیم
گستره بیشینه تحمل وزناز 3 تا 4 کیلوگرم
تعداد قطعات پایه3
مدل هدپن هد
موجود نیست
Benro Vt1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro Vt1

سه پایه نگهدارنده مونوپاد بنرو مدل VT1

مدلسه پایه نگهدارنده مونوپاد بنرو مدل VT1
جنسمنیزیم
تعداد قطعات پایه3
موجود نیست
Benro A673TMH8 Camera Tripod
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A673TMH8 Camera Tripod

سه پایه دوربین بنرو مدل A673TMH8

مدلسه پایه دوربین بنرو مدل A673TMH8
تعداد قطعات پایه3
مدل هدپن هد
جنسآلومینیوم
گستره بیشینه تحمل وزن7 تا 12 کیلوگرم
موجود نیست
Benro A48T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A48T

تک پایه بنرو A48T

مدلتک پایه بنرو A48T
مدل هدفاقد هد
تعداد قطعات پایه4
جنسآلومینیوم
گستره بیشینه تحمل وزن12 کیلوگرم و بیشتر
موجود نیست
Benro A49F Camera Monopod
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A49F Camera Monopod

تک پایه بنرو مدل A49F

مدلتک پایه بنرو مدل A49F
تعداد قطعات پایه5
جنسآلومینیوم
گستره بیشینه تحمل وزن12 کیلوگرم و بیشتر
موجود نیست
Benro A1570F-B1 Camera Tripod
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A1570F-B1 Camera Tripod

سه پایه دوربین بنرو مدل A1570F-B1

مدلسه پایه دوربین بنرو مدل A1570F-B1
تعداد قطعات پایه3
جنسآلومینیوم
گستره بیشینه تحمل وزن4 تا 7 کیلوگرم
مدل هدبال هد
موجود نیست
Benro A1350Q1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A1350Q1

سه پایه ی بنرو A1350Q1

مدلسه پایه ی بنرو A1350Q1
جنسآلومینیوم
مدل هدبال هد
تعداد قطعات پایه5
موجود نیست
Benro A49T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A49T

تک پایه ی بنرو A49T

مدلتک پایه ی بنرو A49T
تعداد قطعات پایه5
مدل هدفاقد هد
جنسآلومینیوم
گستره بیشینه تحمل وزن12 کیلوگرم و بیشتر
موجود نیست
Benro A48F
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A48F

تک پایه ی بنرو A48F

مدلتک پایه ی بنرو A48F
جنسآلومینیوم
تعداد قطعات پایه4
گستره بیشینه تحمل وزن12 کیلوگرم و بیشتر
مدل هدفاقد هد
موجود نیست
Benro C28T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro C28T

تک پایه ی بنرو C28T

مدلتک پایه ی بنرو C28T
جنسفیبر کربن
تعداد قطعات پایه4
گستره بیشینه تحمل وزن7 تا 12 کیلوگرم
موجود نیست
Benro A673TGH8
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A673TGH8

سه پایه ی بنرو A673TGH8

مدلسه پایه ی بنرو A673TGH8
گستره بیشینه تحمل وزن7 تا 12 کیلوگرم
جنسآلومینیوم
تعداد قطعات پایه3
مدل هدپن هد
موجود نیست
Benro A1573 FS2 Camera Tripod
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A1573 FS2 Camera Tripod

سه پایه دوربین بنرو مدل A1573 FS2

مدلسه پایه دوربین بنرو مدل A1573 FS2
مدل هدپن هد
گستره بیشینه تحمل وزن12 کیلوگرم و بیشتر
جنسآلومینیوم
تعداد قطعات پایه3
موجود نیست
Benro A3573 FS6 Camera Tripod
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A3573 FS6 Camera Tripod

سه پایه دوربین بنرو مدل A3573 FS6

مدلسه پایه دوربین بنرو مدل A3573 FS6
گستره بیشینه تحمل وزن4 تا 7 کیلوگرم
مدل هدپن هد
جنسآلومینیوم
تعداد قطعات پایه3
موجود نیست
Benro A500FHD2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A500FHD2

سه پایه ی بنرو A500FHD2

مدلسه پایه ی بنرو A500FHD2
گستره بیشینه تحمل وزن4 تا 7 کیلوگرم
تعداد قطعات پایه3
مدل هدپن هد
جنسآلومینیوم
موجود نیست
Benro A1340Q1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Benro A1340Q1

سه پایه ی بنرو A1340Q1

مدلسه پایه ی بنرو A1340Q1
جنسآلومینیوم
مدل هدبال هد
تعداد قطعات پایه4
گستره بیشینه تحمل وزن7 تا 12 کیلوگرم
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن