تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

لنز دوربین سیگما Camera Lens Sigma

به فروشگاه اینترنتی لنز دوربین سیگما رایانه آنلاین خوش آمدید

Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art for Canon Cameras Lens
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art for Canon Cameras Lens

لنز سیگما مدل 85mm f/1.4 DG HSM Art for Canon Cameras Lens

مدللنز سیگما مدل 85mm f/1.4 DG HSM Art for Canon Cameras Lens
کمینه نسبت کانونیf/5.6 و بالاتر
ماونت لنزEF
مخصوص دوربین شرکتکانن
تماس بگیرید
Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon Cameras Lens
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon Cameras Lens

لنز سیگما مدل 85mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon Cameras Lens

مدللنز سیگما مدل 85mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon Cameras Lens
ماونت لنزFX
کمینه نسبت کانونیf/5.6 و بالاتر
مخصوص دوربین شرکتنیکون
تماس بگیرید
Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon Cameras Lens
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon Cameras Lens

لنز سیگما مدل 50mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon Cameras Lens

مدللنز سیگما مدل 50mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon Cameras Lens
ماونت لنزFX
کمینه نسبت کانونیf/5.6 و بالاتر
مخصوص دوربین شرکتنیکون
تماس بگیرید
Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Lens for Nikon Cameras
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Lens for Nikon Cameras

لنز سیگما مدل 35mm f/1.4 DG HSM Art مناسب برای دوربین های نیکون

مدللنز سیگما مدل 35mm f/1.4 DG HSM Art مناسب برای دوربین های نیکون
کمینه نسبت کانونیf/5.6 و بالاتر
مخصوص دوربین شرکتنیکون
تماس بگیرید
Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art

لنز سیگما 50mm f/1.4 DG HSM Art

مدللنز سیگما 50mm f/1.4 DG HSM Art
کمینه نسبت کانونیf/1.2 تا f/2.0
مخصوص دوربین شرکتکانن
ماونت لنزEF
کمینه فاصله کانونی50 تا 100 میلی متر
تماس بگیرید
Sigma 70-300mm f/4-5.6 Apo DG Macro Lens for Canon EOS Cameras Lens
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 70-300mm f/4-5.6 Apo DG Macro Lens for Canon EOS Cameras Lens

لنز سیگما مدل Sigma 70-300mm f/4-5.6 Apo DG Macro Lens for Canon EOS

مدللنز سیگما مدل Sigma 70-300mm f/4-5.6 Apo DG Macro Lens for Canon EOS
مخصوص دوربین شرکتکانن
ماونت لنزEF
موجود نیست
Sigma 24mm F/1.4 DG HSM Art For Canon
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 24mm F/1.4 DG HSM Art For Canon

لنز سیگما 24mm F/1.4 DG HSM Art For Canon

مدللنز سیگما 24mm F/1.4 DG HSM Art For Canon
کمینه نسبت کانونیf/1.2 تا f/2.0
ماونت لنزEF
مخصوص دوربین شرکتکانن
کمینه فاصله کانونی24 تا 50 میلی متر
موجود نیست
Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art

لنز سیگما 35mm f/1.4 DG HSM Art

مدللنز سیگما 35mm f/1.4 DG HSM Art
مخصوص دوربین شرکتکانن
کمینه نسبت کانونیf/1.2 تا f/2.0
کمینه فاصله کانونی24 تا 50 میلی متر
ماونت لنزEF
موجود نیست
Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM

لنز سیگما 50mm f/1.4 EX DG HSM

مدللنز سیگما 50mm f/1.4 EX DG HSM
کمینه فاصله کانونی50 تا 100 میلی متر
ماونت لنزEF
مخصوص دوربین شرکتکانن
کمینه نسبت کانونیf/1.2 تا f/2.0
موجود نیست
Sigma 85mm f/1.4 EX DG HSM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 85mm f/1.4 EX DG HSM

لنز سیگما 85mm f/1.4 EX DG HSM

مدللنز سیگما 85mm f/1.4 EX DG HSM
ماونت لنزEF
کمینه فاصله کانونی50 تا 100 میلی متر
کمینه نسبت کانونیf/1.2 تا f/2.0
مخصوص دوربین شرکتکانن
موجود نیست
Sigma 105mm f/2.8 EX DG Macro
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 105mm f/2.8 EX DG Macro

لنز سیگما 105mm f/2.8 EX DG Macro

مدللنز سیگما 105mm f/2.8 EX DG Macro
ماونت لنزEF
کمینه نسبت کانونیf/2.0-f/3.5
مخصوص دوربین شرکتکانن
کمینه فاصله کانونی100 تا 250 میلی متر
موجود نیست
Sigma 150mm f/2.8 EX DG HSM APO Macro
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 150mm f/2.8 EX DG HSM APO Macro

لنز سیگما 150mm f/2.8 EX DG HSM APO Macro

مدللنز سیگما 150mm f/2.8 EX DG HSM APO Macro
کمینه فاصله کانونی100 تا 250 میلی متر
ماونت لنزEF
کمینه نسبت کانونیf/2.0-f/3.5
مخصوص دوربین شرکتکانن
موجود نیست
Sigma 150-500mm f/5-6.3 DG OS HSM APO
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 150-500mm f/5-6.3 DG OS HSM APO

لنز سیگما 150-500mm f/5-6.3 DG OS HSM APO

مدللنز سیگما 150-500mm f/5-6.3 DG OS HSM APO
مخصوص دوربین شرکتکانن
کمینه فاصله کانونی100 تا 250 میلی متر
ماونت لنزEF
کمینه نسبت کانونیf/4.5-f/5.6
موجود نیست
Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG HSM APO
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG HSM APO

لنز سیگما 70-200mm f/2.8 EX DG HSM APO

مدللنز سیگما 70-200mm f/2.8 EX DG HSM APO
کمینه نسبت کانونیf/2.0-f/3.5
ماونت لنزEF
کمینه فاصله کانونی50 تا 100 میلی متر
مخصوص دوربین شرکتکانن
موجود نیست
Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC Macro
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC Macro

لنز سیگما 18-50mm f/2.8 EX DC Macro

مدللنز سیگما 18-50mm f/2.8 EX DC Macro
کمینه نسبت کانونیf/2.0-f/3.5
مخصوص دوربین شرکتکانن
ماونت لنزEF-S
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
موجود نیست
Sigma 50-500mm f/4-6.3 EX DG HSM APO
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 50-500mm f/4-6.3 EX DG HSM APO

لنز سیگما 50-500mm f/4-6.3 EX DG HSM APO

مدللنز سیگما 50-500mm f/4-6.3 EX DG HSM APO
کمینه نسبت کانونیf/3.5-4.5
کمینه فاصله کانونی24 تا 50 میلی متر
ماونت لنزEF
مخصوص دوربین شرکتکانن
موجود نیست
Sigma 50-500mm f/4.5-6.3 DG OS HSM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 50-500mm f/4.5-6.3 DG OS HSM

لنز سیگما 50-500mm f/4.5-6.3 DG OS HSM

مدللنز سیگما 50-500mm f/4.5-6.3 DG OS HSM
مخصوص دوربین شرکتکانن
کمینه فاصله کانونی50 تا 100 میلی متر
ماونت لنزEF
کمینه نسبت کانونیf/4.5-f/5.6
موجود نیست
Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM

لنز سیگما 10-20mm f/3.5 EX DC HSM

مدللنز سیگما 10-20mm f/3.5 EX DC HSM
ماونت لنزEF-S
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
کمینه نسبت کانونیf/2.0-f/3.5
مخصوص دوربین شرکتکانن
موجود نیست
Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM

لنز سیگما 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM

مدللنز سیگما 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM
ماونت لنزEF-S
مخصوص دوربین شرکتکانن
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
کمینه نسبت کانونیf/3.5-4.5
موجود نیست
Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM

لنز سیگما 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM

مدللنز سیگما 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
ماونت لنزEF-S
مخصوص دوربین شرکتکانن
کمینه نسبت کانونیf/4.5-f/5.6
موجود نیست
Sigma 12-24 f/4.5-5.6 EX DG ASP HSM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 12-24 f/4.5-5.6 EX DG ASP HSM

لنز سیگما 12-24 F4.5-5.6 EX DG ASP HSM

مدللنز سیگما 12-24 F4.5-5.6 EX DG ASP HSM
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
مخصوص دوربین شرکتنیکون
کمینه نسبت کانونیf/4.5-f/5.6
ماونت لنزFX
موجود نیست
Sigma 15mm F2.8 EX DG Diagonal Fisheye
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 15mm F2.8 EX DG Diagonal Fisheye

لنز سیگما 15MM F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE

مدللنز سیگما 15MM F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE
ماونت لنزEF
مخصوص دوربین شرکتکانن
کمینه نسبت کانونیf/2.0-f/3.5
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
موجود نیست
Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM

لنز سیگما 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM

مدللنز سیگما 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM
کمینه نسبت کانونیf/2.0-f/3.5
مخصوص دوربین شرکتکانن
ماونت لنزEF
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
موجود نیست
Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC OS / HSM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC OS / HSM

لنز سیگما 18-200MM F3.5-6.3 DC OS / HSM

مدللنز سیگما 18-200MM F3.5-6.3 DC OS / HSM
مخصوص دوربین شرکتکانن
ماونت لنزEF
کمینه نسبت کانونیf/3.5-4.5
کمینه فاصله کانونی8 تا 24 میلی متر
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن