تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

دیتا-ویدیو پروژکتور اپسون Data Video Projector Epson

به فروشگاه اینترنتی دیتا-ویدیو پروژکتور اپسون رایانه آنلاین خوش آمدید

Epson EB-X41 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EB-X41 Projector

پروژکتور اپسون مدل EB-X41

مدلپروژکتور اپسون مدل EB-X41
پورت HDMI
ورودی شبکه
وضوح تصویر1024x768|XGA
Wifi
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
خروجی S-Video
USB
تماس بگیرید
Epson EB-U42 Video Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EB-U42 Video Projector

ویدیو پروژکتور اپسون مدل EB-U42

مدلویدیو پروژکتور اپسون مدل EB-U42
Wifi
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
پورت HDMI
USB
خروجی S-Video
وضوح تصویر1920x1200|WUXGA
ورودی شبکه
تماس بگیرید
Epson EB-X05 Video Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EB-X05 Video Projector

ویدیو پروژکتور اپسون مدل EB-X05

مدلویدیو پروژکتور اپسون مدل EB-X05
Wifi
پورت HDMI
وضوح تصویر1024x768|XGA
USB
خروجی S-Video
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
تماس بگیرید
EPSON X41 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EPSON X41 Projector

ویدیو پروژکتور اپسون مدل X41

مدلویدیو پروژکتور اپسون مدل X41
خروجی S-Video
ورودی شبکه
Wifi
وضوح تصویر1024x768|XGA
پورت HDMI
USB
تماس بگیرید
ویدئو پروژکتور اپسون مدل EH-TW5600
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ویدئو پروژکتور اپسون مدل EH-TW5600

مدلویدئو پروژکتور اپسون مدل EH-TW5600
پورت HDMI
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1920x1080|FHD
ورودی شبکه
Wifi
خروجی S-Video
تماس بگیرید
Epson EB-S05 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EB-S05 Projector

پروژکتور اپسون مدل EB-S05

مدلپروژکتور اپسون مدل EB-S05
Wifi
USB
پورت HDMI
وضوح تصویر800x600|SVGA
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
تماس بگیرید
Epson EB-S41 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EB-S41 Projector

پروژکتور اپسون مدل EB-S41

مدلپروژکتور اپسون مدل EB-S41
Wifi
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
پورت HDMI
وضوح تصویر800x600|SVGA
USB
ورودی شبکه
تماس بگیرید
Epson CB 530 Video Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson CB 530 Video Projector

ویدئو پروژکتور اپسون CB-530

مدلویدئو پروژکتور اپسون CB-530
USB
خروجی S-Video
Wifi
ورودی شبکه
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
تماس بگیرید
Epson EB-X04 Data Video Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EB-X04 Data Video Projector

دیتا ویدیو پروژکتور اپسون مدل EB-X04

مدلدیتا ویدیو پروژکتور اپسون مدل EB-X04
Wifi
خروجی S-Video
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
USB
تماس بگیرید
EPSON EB-965H Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EPSON EB-965H Projector

پروژکتور اپسون مدل EB-965H

مدلپروژکتور اپسون مدل EB-965H
USB
خروجی S-Video
پورت HDMI
Wifi
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1024x768|XGA
ورودی شبکه
تماس بگیرید
EPSON EB-X27 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EPSON EB-X27 Projector

پروژکتور اپسون مدل EB-X27

مدلپروژکتور اپسون مدل EB-X27
Wifi
خروجی S-Video
USB
ورودی شبکه
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1024x768|XGA
تماس بگیرید
Epson EB-S31 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EB-S31 Projector

پروژکتور اپسون مدل EB-S31

مدلپروژکتور اپسون مدل EB-S31
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
وضوح تصویر800x600|SVGA
خروجی S-Video
Wifi
پورت HDMI
USB
تماس بگیرید
Epson EB-W29 Data Video Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EB-W29 Data Video Projector

دیتا ویدیو پروژکتور اپسون مدل EB-w29

مدلدیتا ویدیو پروژکتور اپسون مدل EB-w29
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
پورت HDMI
Wifi
خروجی S-Video
وضوح تصویر1280x800|WXGA
ورودی شبکه
موجود نیست
Epson EH-LS10000 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EH-LS10000 Projector

پروژکتور اپسون مدل EH-LS10000

مدلپروژکتور اپسون مدل EH-LS10000
USB
ورودی شبکه
Wifi
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
خروجی S-Video
وضوح تصویر1920x1080|FHD
موجود نیست
Epson EH-TW7300 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EH-TW7300 Projector

پروژکتور اپسون مدل EH-TW7300

مدلپروژکتور اپسون مدل EH-TW7300
ورودی شبکه
USB
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1920x1080|FHD
موجود نیست
EPSON EB-U32 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EPSON EB-U32 Projector

پروژکتور اپسون مدل EB-U32

مدلپروژکتور اپسون مدل EB-U32
ورودی شبکه
پورت HDMI
خروجی S-Video
Wifi
USB
موجود نیست
Epson EH-TW9200W Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EH-TW9200W Projector

پروژکتور اپسون مدل EH-TW9200W

مدلپروژکتور اپسون مدل EH-TW9200W
خروجی S-Video
USB
Wifi
وضوح تصویر1920x1080|FHD
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
پورت HDMI
موجود نیست
Epson EH-TW6600 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EH-TW6600 Projector

پروژکتور اپسون مدل EH-TW6600

مدلپروژکتور اپسون مدل EH-TW6600
پورت HDMI
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
وضوح تصویر1920x1080|FHD
Wifi
موجود نیست
Epson EB-W28 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EB-W28 Projector

پروژکتور اپسون مدل EB-W28

مدلپروژکتور اپسون مدل EB-W28
پورت HDMI
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
Wifi
وضوح تصویر1280x800|WXGA
خروجی S-Video
موجود نیست
Epson EB-X31 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EB-X31 Projector

پروژکتور اپسون مدل EB-X31

مدلپروژکتور اپسون مدل EB-X31
وضوح تصویر1024x768|XGA
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
خروجی S-Video
پورت HDMI
Wifi
USB
موجود نیست
Epson EB-U04 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EB-U04 Projector

پروژکتور اپسون مدل EB-U04

مدلپروژکتور اپسون مدل EB-U04
USB
پورت HDMI
ورودی شبکه
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1920x1200|WUXGA
خروجی S-Video
موجود نیست
Epson EH-TW5300 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EH-TW5300 Projector

پروژکتور اپسون مدل EH-TW5300

مدلپروژکتور اپسون مدل EH-TW5300
خروجی S-Video
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
USB
Wifi
ورودی شبکه
پورت HDMI
وضوح تصویر1920x1080|FHD
موجود نیست
Epson EH-TW570 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EH-TW570 Projector

پروژکتور اپسون مدل EH-TW570

مدلپروژکتور اپسون مدل EH-TW570
ورودی شبکه
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1280x800|WXGA
Wifi
خروجی S-Video
پورت HDMI
USB
موجود نیست
Epson EB-430 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Epson EB-430 Projector

پروژکتور اپسون مدل EB-430

مدلپروژکتور اپسون مدل EB-430
ورودی شبکه
Wifi
پورت HDMI
خروجی S-Video
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
USB
وضوح تصویر1024x768|XGA
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن