تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

دیتا-ویدیو پروژکتور پاناسونیک Data Video Projector Panasonic

به فروشگاه اینترنتی دیتا-ویدیو پروژکتور پاناسونیک رایانه آنلاین خوش آمدید

Panasonic PT-LB303 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-LB303 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-LB303

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-LB303
پورت HDMI
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
Wifi
خروجی S-Video
وضوح تصویر1024x768|XGA
ورودی شبکه
تماس بگیرید
Panasonic PT-LW333 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-LW333 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-LW333

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-LW333
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
USB
وضوح تصویر1280x800|WXGA
خروجی S-Video
ورودی شبکه
پورت HDMI
Wifi
تماس بگیرید
Panasonic PT-LB353 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-LB353 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-LB353

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-LB353
ورودی شبکه
USB
Wifi
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
خروجی S-Video
وضوح تصویر1024x768|XGA
پورت HDMI
تماس بگیرید
Panasonic PT-LB383 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-LB383 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-LB383

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-LB383
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1024x768|XGA
USB
Wifi
خروجی S-Video
پورت HDMI
ورودی شبکه
تماس بگیرید
Panasonic PT-LB423 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-LB423 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-LB423

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-LB423
USB
وضوح تصویر1024x768|XGA
ورودی شبکه
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
خروجی S-Video
پورت HDMI
Wifi
تماس بگیرید
Panasonic PT-VX425N Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-VX425N Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-VX425N

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-VX425N
ورودی شبکه
USB
خروجی S-Video
وضوح تصویر1024x768|XGA
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
Wifi
پورت HDMI
تماس بگیرید
Panasonic PT-VX420 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-VX420 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-VX420

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-VX420
Wifi
ورودی شبکه
خروجی S-Video
وضوح تصویر1024x768|XGA
USB
پورت HDMI
تماس بگیرید
Panasonic PT-VX610 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-VX610 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-VX610

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-VX610
خروجی S-Video
پورت HDMI
Wifi
ورودی شبکه
وضوح تصویر1024x768|XGA
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
USB
تماس بگیرید
Panasonic PT-EX520 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-EX520 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-EX520

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-EX520
پورت HDMI
USB
ورودی شبکه
وضوح تصویر1024x768|XGA
خروجی S-Video
Wifi
تماس بگیرید
Panasonic PT-VW530 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-VW530 Projector

ویدیو پروژکتور پاناسونیک مدل PT-VW530

مدلویدیو پروژکتور پاناسونیک مدل PT-VW530
پورت HDMI
خروجی S-Video
USB
Wifi
ورودی شبکه
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1280x800|WXGA
موجود نیست
Panasonic PT-TX402 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-TX402 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-TX402

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-TX402
پورت HDMI
وضوح تصویر1024x768|XGA
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
خروجی S-Video
ورودی شبکه
Wifi
موجود نیست
Panasonic PT-TW350 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-TW350 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-TW350

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-TW350
وضوح تصویر1280x800|WXGA
USB
خروجی S-Video
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
پورت HDMI
Wifi
موجود نیست
Panasonic PT-TW351R Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-TW351R Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-TW351R

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-TW351R
خروجی S-Video
پورت HDMI
وضوح تصویر1280x800|WXGA
ورودی شبکه
USB
Wifi
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
موجود نیست
Panasonic PT-LW373 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-LW373 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-LW373

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-LW373
ورودی شبکه
Wifi
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1280x800|WXGA
پورت HDMI
موجود نیست
Panasonic PT-VZ580 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-VZ580 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-VZ580

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-VZ580
Wifi
پورت HDMI
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1920x1200|WUXGA
ورودی شبکه
موجود نیست
Panasonic PT-VX605 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-VX605 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-VX605

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-VX605
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
USB
پورت HDMI
Wifi
وضوح تصویر1024x768|XGA
موجود نیست
Panasonic PT-VX600 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-VX600 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-VX600

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-VX600
پورت HDMI
Wifi
خروجی S-Video
ورودی شبکه
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1024x768|XGA
موجود نیست
Panasonic PT-VZ470 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-VZ470 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-VZ470

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-VZ470
ورودی شبکه
وضوح تصویر1920x1200|WUXGA
Wifi
خروجی S-Video
پورت HDMI
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
موجود نیست
Panasonic PT-EX620 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-EX620 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-EX620

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-EX620
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
Wifi
ورودی شبکه
وضوح تصویر1024x768|XGA
USB
پورت HDMI
موجود نیست
Panasonic PT-EW550 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-EW550 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-EW550

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-EW550
پورت HDMI
Wifi
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
وضوح تصویر1280x800|WXGA
خروجی S-Video
موجود نیست
Panasonic PT-EW650 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-EW650 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-EW650

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-EW650
Wifi
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
خروجی S-Video
ورودی شبکه
USB
وضوح تصویر1280x800|WXGA
موجود نیست
Panasonic PT-RZ470 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-RZ470 Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-RZ470

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-RZ470
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
پورت HDMI
USB
ورودی شبکه
Wifi
وضوح تصویر1920x1080|FHD
خروجی S-Video
موجود نیست
Panasonic PT-LW25H Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic PT-LW25H Projector

پروژکتور پاناسونیک مدل PT-LW25H

مدلپروژکتور پاناسونیک مدل PT-LW25H
وضوح تصویر1280x800|WXGA
خروجی S-Video
ورودی شبکه
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن