تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

تلسکوپ اسکای واچر Telescope Skywatcher

به فروشگاه اینترنتی تلسکوپ اسکای واچر رایانه آنلاین خوش آمدید

Skywatcher BK809AZ3 Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Skywatcher BK809AZ3 Telescope

تلسکوپ اسکای واچر مدل BK809AZ3

مدلتلسکوپ اسکای واچر مدل BK809AZ3
مدل مقرسمتی ارتفاعی
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
موتور
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
تماس بگیرید
Skywatcher 114mm Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Skywatcher 114mm Telescope

تلسکوپ اسکای واچر مدل 114mm

مدلتلسکوپ اسکای واچر مدل 114mm
مدل اپتیکبازتابی-نیوتونی
مدل مقراستوایی
موجود نیست
Skywatcher 1206 AZ3 Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Skywatcher 1206 AZ3 Telescope

تلسکوپ اسکای واچر مدل 1206 AZ3

موجود نیست
Skywatcher Dob 14 Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Skywatcher Dob 14 Telescope

تلسکوپ اسکای واچر مدل Dob 14

مدلتلسکوپ اسکای واچر مدل Dob 14
موتور
مدل اپتیکنیوتونی
مدل مقرسمتی ارتفاعی
جستجوی خودکار
موجود نیست
Sky Watcher Quattro 200 OTA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sky Watcher Quattro 200 OTA

کواترو 200 فیبر کربن سیاه استروگراف اسکای واچر

موجود نیست
Sky Watcher 250mm N F1200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sky Watcher 250mm N F1200

لوله تلسکوپ 250 میلیمتری نیوتنی F1200 اسکای واچر

موجود نیست
Sky Watcher MN190
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sky Watcher MN190

تلسکوپ 190 میلیمتری ماکستوف-نیوتنی اسکای واچر

مدلتلسکوپ 190 میلیمتری ماکستوف-نیوتنی اسکای واچر
محدوده قطر دهانهبین 200 تا 250 میلی متر
مدل مقرسمتی-ارتفاعی-استوایی
مدل اپتیکماکستوف-نیوتونی
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
موجود نیست
Nightsky 50mm Travel Scope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Nightsky 50mm Travel Scope

تلسکوپ اسکای واچر 50mmTravel Scope

مدلتلسکوپ اسکای واچر 50mmTravel Scope
محدوده فاصله کانونیتا 600 میلی متر
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
مدل مقرسمتی ارتفاعی
محدوده قطر دهانهتا 80 میلی متر
موجود نیست
Nightsky 60mm F700 AZ2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Nightsky 60mm F700 AZ2

تلسکوپ اسکای واچر 60mm F700 AZ2

مدلتلسکوپ اسکای واچر 60mm F700 AZ2
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
مدل مقرسمتی ارتفاعی
محدوده قطر دهانهتا 80 میلی متر
موجود نیست
Skywatcher BKDOB10 S GOTO
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Skywatcher BKDOB10 S GOTO

تلسکوپ 10 اینچی دابسونی

مدلتلسکوپ 10 اینچی دابسونی
مدل مقردابسونی
مدل اپتیکنیوتونی
موتور
محدوده فاصله کانونیبین 1200 تا 1500 میلی متر
محدوده قطر دهانه250 میلی متر و بالاتر
جستجوی خودکار
موجود نیست
Skywatcher BKP1145 EQ1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Skywatcher BKP1145 EQ1

تلسکوپ 114 نیوتنی لوله کوتاه با مقر EQ1

مدلتلسکوپ 114 نیوتنی لوله کوتاه با مقر EQ1
مدل اپتیکنیوتونی
محدوده فاصله کانونیتا 600 میلی متر
مدل مقراستوایی
موجود نیست
Skywatcher BKP2001EQ5 SYNSCAN
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Skywatcher BKP2001EQ5 SYNSCAN

تلسکوپ 8 اینچی نیوتنی با مقر EQ5

مدلتلسکوپ 8 اینچی نیوتنی با مقر EQ5
مدل مقراستوایی
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
موتور
مدل اپتیکنیوتونی
محدوده قطر دهانهبین 200 تا 250 میلی متر
جستجوی خودکار
موجود نیست
Skywatcher SKAZDBN P150 Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Skywatcher SKAZDBN P150 Telescope

تلسکوپ 150 میلی‌متری اسکای واچر مدل SKAZDBN

مدلتلسکوپ 150 میلی‌متری اسکای واچر مدل SKAZDBN
موتور
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
مدل مقرسمتی ارتفاعی
مدل اپتیکنیوتونی
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
موجود نیست
Skywatcher SKDOB6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Skywatcher SKDOB6

تلسکوپ 6 اینچی دابسونی

مدلتلسکوپ 6 اینچی دابسونی
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
محدوده فاصله کانونیبین 1200 تا 1500 میلی متر
مدل اپتیکنیوتونی
مدل مقردابسونی
موجود نیست
Skywatcher SKDOB10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Skywatcher SKDOB10

تلسکوپ اسکای واچر مدل SKDOB10

مدلتلسکوپ اسکای واچر مدل SKDOB10
مدل مقردابسونی
مدل اپتیکنیوتونی
محدوده قطر دهانه250 میلی متر و بالاتر
محدوده فاصله کانونیبین 1200 تا 1500 میلی متر
موجود نیست
Skywatcher SKDOB MINIMAK90 VIRTUOSO Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Skywatcher SKDOB MINIMAK90 VIRTUOSO Telescope

تلسکوپ اسکای واچر مدل SKDOB MINIMAK90 VIRTUOSO

مدلتلسکوپ اسکای واچر مدل SKDOB MINIMAK90 VIRTUOSO
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
محدوده فاصله کانونیبین 1200 تا 1500 میلی متر
موتور
مدل مقردابسونی
مدل اپتیکماکستوف-کاسگرین
جستجوی خودکار
موجود نیست
SkyWatcher ED100OTAW
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

SkyWatcher ED100OTAW

لوله تلسکوپ 100 میلی متری آپوکروماتیک

مدللوله تلسکوپ 100 میلی متری آپوکروماتیک
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
مدل اپتیکشکستی آپوکروماتیک
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
موجود نیست
SkyWatcher BK1201 EQ5 Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

SkyWatcher BK1201 EQ5 Telescope

تلسکوپ 120 میلی متری آکروماتیک لوله بلند با مقر EQ5

مدلتلسکوپ 120 میلی متری آکروماتیک لوله بلند با مقر EQ5
مدل مقراستوایی
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
موجود نیست
SkyWatcher BK1025AZ3 Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

SkyWatcher BK1025AZ3 Telescope

تلسکوپ اسکای واچر مدل BK1025AZ3

مدلتلسکوپ اسکای واچر مدل BK1025AZ3
محدوده فاصله کانونیتا 600 میلی متر
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
مدل مقرسمتی ارتفاعی
موجود نیست
SkyWatcher BK709AZ3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

SkyWatcher BK709AZ3

تلسکوپ 70 میلی‌متری آکروماتیک با مقر AZ3

مدلتلسکوپ 70 میلی‌متری آکروماتیک با مقر AZ3
مدل مقرسمتی ارتفاعی
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
محدوده قطر دهانهتا 80 میلی متر
موجود نیست
SkyWatcher BKMak150OTAW
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

SkyWatcher BKMak150OTAW

لوله تلسکوپ 150 میلی متری ماکستوف کاسگرین

مدللوله تلسکوپ 150 میلی متری ماکستوف کاسگرین
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
مدل اپتیکماکستوف-کاسگرین
محدوده فاصله کانونیبین 1500 تا 2000 میلی متر
موجود نیست
SkyWatcher BKMAK127AZGT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

SkyWatcher BKMAK127AZGT

تلسکوپ 127 میلی متری ماکستوف کاسگرین

مدلتلسکوپ 127 میلی متری ماکستوف کاسگرین
محدوده فاصله کانونیبین 1500 تا 2000 میلی متر
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
موتور
مدل اپتیکماکستوف-کاسگرین
جستجوی خودکار
مدل مقرسمتی ارتفاعی
موجود نیست
Skywatcher BKED80 + AZ4 NEQ5 Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Skywatcher BKED80 + AZ4 NEQ5 Telescope

تلسکوپ اسکای واچر مدل BKED80 + AZ4 NEQ5

مدلتلسکوپ اسکای واچر مدل BKED80 + AZ4 NEQ5
موتور
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
مدل اپتیکشکستی آپوکروماتیک
مدل مقرسمتی ارتفاعی
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
موجود نیست
Skywatcher BKED80HEQ5 Dual
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Skywatcher BKED80HEQ5 Dual

تلسکوپ اسکای واچر BKED80HEQ5 Dual

مدلتلسکوپ اسکای واچر BKED80HEQ5 Dual
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
مدل مقراستوایی
جستجوی خودکار
موتور
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
مدل اپتیکشکستی آپوکروماتیک
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن