تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

دوربین دو چشمی و تک چشمی سلسترون Binoculars Celestron

به فروشگاه اینترنتی دوربین دو چشمی و تک چشمی سلسترون رایانه آنلاین خوش آمدید

Celestron C70 Monocular
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron C70 Monocular

دوربین تک چشمی سلسترون مدل C70

مدلدوربین تک چشمی سلسترون مدل C70
قابلیت مقاومتی
مدل اپتیکماکستوف - کاسگرین
توانایی زوم
تماس بگیرید
Celestron G2 10 x 25 Roof Binocular
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron G2 10 x 25 Roof Binocular

دوربین دو چشمی سلسترون مدل G2 10 x 25 Roof

مدلدوربین دو چشمی سلسترون مدل G2 10 x 25 Roof
مدل اپتیکروف
توانایی زوم
قابلیت مقاومتی
تماس بگیرید
Celestron 12x25 Focus View Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron 12x25 Focus View Binoculars

دوربین دوچشمی سلسترون مدل 12x25 Focus View

مدلدوربین دوچشمی سلسترون مدل 12x25 Focus View
قابلیت مقاومتی
توانایی زوم
تماس بگیرید
Celestron Skymaster 20x80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Skymaster 20x80

دوربین دوچشمی سلسترون Skymaster 20x80

مدلدوربین دوچشمی سلسترون Skymaster 20x80
قابلیت مقاومتی
گستره قطر دهانهبین 80 تا 120 میلی متر
توانایی زوم
گستره بزرگنماییاز 15 تا 20 برابر
تماس بگیرید
Celestron Upclose G2 10x50 Binocular
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Upclose G2 10x50 Binocular

دوربین دوچشمی سلسترون مدل Upclose G2 10x50

مدلدوربین دوچشمی سلسترون مدل Upclose G2 10x50
مدل اپتیکآکروماتیک
توانایی زوم
تماس بگیرید
Celestron SkyMaster 15X70 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron SkyMaster 15X70 Binoculars

دوربین دو چشمی سلسترون مدل SkyMaster 15X70

مدلدوربین دو چشمی سلسترون مدل SkyMaster 15X70
قابلیت مقاومتی
توانایی زوم
گستره بزرگنماییاز 15 تا 20 برابر
گستره قطر دهانهبین 50 تا 80 میلی متر
تماس بگیرید
Celestron 20-60x 60mm Monocular
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron 20-60x 60mm Monocular

دوربین تک چشمی سلسترون مدل 20-60x 60mm

مدلدوربین تک چشمی سلسترون مدل 20-60x 60mm
گستره بزرگنماییبیشتر از 20 برابر
توانایی زوم
گستره قطر دهانهبین 50 تا 80 میلی متر
قابلیت مقاومتی
موجود نیست
Celestron C90 Monocular
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron C90 Monocular

دوربین تک چشمی سلسترون مدل C90

مدلدوربین تک چشمی سلسترون مدل C90
مدل اپتیکماکستوف - کاسگرین
توانایی زوم
قابلیت مقاومتی
موجود نیست
Celestron Upclose G2 10X25 Monocular
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Upclose G2 10X25 Monocular

دوربین تک چشمی سلسترون مدل Upclose G2 10X25

مدلدوربین تک چشمی سلسترون مدل Upclose G2 10X25
مدل اپتیکروف
قابلیت مقاومتی
موجود نیست
Celestron Outland X 8x42 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Outland X 8x42 Binoculars

دوربین دوچشمی سلسترون مدل Outland X 8x42

مدلدوربین دوچشمی سلسترون مدل Outland X 8x42
قابلیت مقاومتی
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
مدل اپتیکروف
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
موجود نیست
Celestron Cometron 12x70 Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Cometron 12x70 Binoculars

دوربین دوچشمی سلسترون مدل Cometron 12x70

مدلدوربین دوچشمی سلسترون مدل Cometron 12x70
قابلیت مقاومتی
مدل اپتیکپرو
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
گستره قطر دهانهبین 50 تا 80 میلی متر
موجود نیست
Celestron 8-17X25 Zoom Focus View
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron 8-17X25 Zoom Focus View

دوربین دوچشمی سلسترون مدل 8-17X25 Zoom Focus View

موجود نیست
Celestron 16X32 FocusView Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron 16X32 FocusView Binoculars

دوربین دوچشمی سلسترون مدل 16X32 FocusView

موجود نیست
Celestron Focus View 8x21 Binocular
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Focus View 8x21 Binocular

دوربین دوچشمی سلسترون مدل Focus View 8x21

مدلدوربین دوچشمی سلسترون مدل Focus View 8x21
توانایی زوم
قابلیت مقاومتی
موجود نیست
Celestron 20-60x 60mm 45 Degree
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron 20-60x 60mm 45 Degree

دوربین تک چشمی سلسترون مدل 20-60x 60mm 45 Degree

مدلدوربین تک چشمی سلسترون مدل 20-60x 60mm 45 Degree
گستره بزرگنماییبیشتر از 20 برابر
قابلیت مقاومتی
توانایی زوم
گستره قطر دهانهبین 50 تا 80 میلی متر
موجود نیست
Celestron Upclose G2 8x21 Roof
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Upclose G2 8x21 Roof

دوربین دو چشمی سلسترون مدل G2 8x21 Roof

مدلدوربین دو چشمی سلسترون مدل G2 8x21 Roof
مدل اپتیکروف
قابلیت مقاومتی
موجود نیست
Celestron Upclose G2 16x32 Roof Binoculars
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Upclose G2 16x32 Roof Binoculars

دوربین دو چشمی سلسترون مدل G2 16x32 Roof

مدلدوربین دو چشمی سلسترون مدل G2 16x32 Roof
توانایی زوم
مدل اپتیکروف
گستره بزرگنماییاز 15 تا 20 برابر
موجود نیست
Celestron Ultima 80mm 45 Degree Monnocular
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Ultima 80mm 45 Degree Monnocular

دوربین تک چشمی سلسترون مدل Ultima 80mm 45 Degree

مدلدوربین تک چشمی سلسترون مدل Ultima 80mm 45 Degree
گستره قطر دهانهبین 80 تا 120 میلی متر
توانایی زوم
قابلیت مقاومتی
گستره بزرگنماییبیشتر از 20 برابر
موجود نیست
Celestron Ultima 65mm 45 Degree Monnocular
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Ultima 65mm 45 Degree Monnocular

دوربین تک چشمی سلسترون مدل Ultima 65mm 45 Degree

مدلدوربین تک چشمی سلسترون مدل Ultima 65mm 45 Degree
گستره بزرگنماییبیشتر از 20 برابر
گستره قطر دهانهبین 50 تا 80 میلی متر
توانایی زوم
قابلیت مقاومتی
موجود نیست
Celestron Outland X 10x42
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Outland X 10x42

دوربین دوچشمی سلسترون Outland X 10x42

مدلدوربین دوچشمی سلسترون Outland X 10x42
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
قابلیت مقاومتی
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
توانایی زوم
موجود نیست
Celestron Nature 10x42
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Nature 10x42

دوربین دوچشمی سلسترون Nature 10x42

مدلدوربین دوچشمی سلسترون Nature 10x42
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
توانایی زوم
گستره قطر دهانهتا 50 میلی متر
قابلیت مقاومتی
موجود نیست
Celestron 10X50 Upclose With Astro Pack
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron 10X50 Upclose With Astro Pack

دوربین دوچشمی سلسترون 10X50 Upclose به همراه پک رصد

مدلدوربین دوچشمی سلسترون 10X50 Upclose به همراه پک رصد
قابلیت مقاومتی
گستره بزرگنماییاز 7 تا 15 برابر
گستره قطر دهانهبین 50 تا 80 میلی متر
توانایی زوم
موجود نیست
Celestron 20x50 Upclose G2 Binocular
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron 20x50 Upclose G2 Binocular

دوربین دوچشمی سلسترون مدل 20x50 upclose G2

مدلدوربین دوچشمی سلسترون مدل 20x50 upclose G2
توانایی زوم
قابلیت مقاومتی
گستره قطر دهانهبین 50 تا 80 میلی متر
گستره بزرگنماییاز 15 تا 20 برابر
موجود نیست
Celestron 10-30x50 upclose G2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron 10-30x50 upclose G2

دوربین دوچشمی سلسترون مدل 10-30x50 upclose G2

مدلدوربین دوچشمی سلسترون مدل 10-30x50 upclose G2
گستره قطر دهانهبین 50 تا 80 میلی متر
توانایی زوم
مدل اپتیکآکروماتیک
گستره بزرگنماییبیشتر از 20 برابر
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن