تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

تلسکوپ سلسترون Telescope Celestron

به فروشگاه اینترنتی تلسکوپ سلسترون رایانه آنلاین خوش آمدید

Celestron PowerSeeker 60AZ Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron PowerSeeker 60AZ Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 60AZ

مدلتلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 60AZ
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
مدل مقرسمتی ارتفاعی
محدوده قطر دهانهتا 80 میلی متر
تماس بگیرید
Celestron AstroMaster 90EQ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron AstroMaster 90EQ

تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ

مدلتلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ
جستجوی خودکار
مدل مقراستوایی
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
موتور
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
تماس بگیرید
Celestron PowerSeeker 50AZ telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron PowerSeeker 50AZ telescope

تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ

مدلتلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ
محدوده قطر دهانهتا 80 میلی متر
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
مدل مقرسمتی ارتفاعی
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
تماس بگیرید
Celestron NexStar 5SE Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron NexStar 5SE Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل NexStar 5SE

مدلتلسکوپ سلسترون مدل NexStar 5SE
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
موتور
مدل مقربازویی - چنگالی (Fork Arm)
مدل اپتیکاشمیت-کاسگرین
جستجوی خودکار
محدوده فاصله کانونیبین 1200 تا 1500 میلی متر
موجود نیست
Celestron Advanced VX C8-SGT Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Advanced VX C8-SGT Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C8-SGT

مدلتلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C8-SGT
مدل مقراستوایی
جستجوی خودکار
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
محدوده فاصله کانونیاز 2000 میلی متر به بالا
مدل اپتیکاشمیت-کاسگرین
موتور
موجود نیست
Celestron Advanced VX C6-SGT Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Advanced VX C6-SGT Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT

مدلتلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT
مدل اپتیکاشمیت-کاسگرین
موتور
جستجوی خودکار
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
محدوده فاصله کانونیبین 1500 تا 2000 میلی متر
مدل مقراستوایی
موجود نیست
Celestron Omni XLT 127 Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Omni XLT 127 Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 127

مدلتلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 127
محدوده فاصله کانونیبین 1200 تا 1500 میلی متر
جستجوی خودکار
مدل اپتیکاشمیت-کاسگرین
مدل مقراستوایی
موتور
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
موجود نیست
Celestron COmetron First Scope 76 Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron COmetron First Scope 76 Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل COmetron First Scope 76

مدلتلسکوپ سلسترون مدل COmetron First Scope 76
موتور
مدل مقردابسونی
محدوده فاصله کانونیتا 600 میلی متر
جستجوی خودکار
محدوده قطر دهانهتا 80 میلی متر
مدل اپتیکبازتابی-نیوتونی
موجود نیست
Celestron ExploraScope 80AZ Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron ExploraScope 80AZ Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل ExploraScope 80AZ

مدلتلسکوپ سلسترون مدل ExploraScope 80AZ
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
مدل مقرسمتی ارتفاعی
محدوده قطر دهانهتا 80 میلی متر
موتور
جستجوی خودکار
موجود نیست
Celestron COSMOS First Scope 76 Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron COSMOS First Scope 76 Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل COSMOS First Scope 76

مدلتلسکوپ سلسترون مدل COSMOS First Scope 76
جستجوی خودکار
محدوده قطر دهانهتا 80 میلی متر
مدل اپتیکبازتابی-نیوتونی
موتور
محدوده فاصله کانونیتا 600 میلی متر
مدل مقردابسونی
موجود نیست
Celestron Inspire 90AZ Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Inspire 90AZ Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 90AZ

مدلتلسکوپ سلسترون مدل Inspire 90AZ
مدل مقرسمتی ارتفاعی
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
موتور
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
جستجوی خودکار
موجود نیست
Celestron LCM 90 Refractor Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron LCM 90 Refractor Telescope

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90

مدلتلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90
جستجوی خودکار
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
مدل مقرAltazimuth
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
موتور
موجود نیست
Celestron Science Kit
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Science Kit

بسته علمی سلسترون

مدلبسته علمی سلسترون
جستجوی خودکار
موتور
مدل مقرسمتی ارتفاعی
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
موجود نیست
Celestron PowerSeeker 60EQ Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron PowerSeeker 60EQ Telescope

تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ

مدلتلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ
مدل مقراستوایی
جستجوی خودکار
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
موتور
محدوده قطر دهانهتا 80 میلی متر
موجود نیست
Celestron Omni XLT 120 Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Omni XLT 120 Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 120

مدلتلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 120
مدل مقراستوایی
جستجوی خودکار
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
موتور
موجود نیست
Celesteron LCM-80 Computerized Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celesteron LCM-80 Computerized Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل LCM-80 Computerized

مدلتلسکوپ سلسترون مدل LCM-80 Computerized
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
موتور
مدل مقرسمتی ارتفاعی
محدوده قطر دهانهتا 80 میلی متر
جستجوی خودکار
موجود نیست
Celesteron LCM-114 Computerized Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celesteron LCM-114 Computerized Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل LCM-114 Computerized

مدلتلسکوپ سلسترون مدل LCM-114 Computerized
مدل اپتیکنیوتونی
موتور
جستجوی خودکار
مدل مقرسمتی ارتفاعی
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
موجود نیست
Celestron Skyprodigy 130mm Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Skyprodigy 130mm Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل Skyprodigy 130mm

مدلتلسکوپ سلسترون مدل Skyprodigy 130mm
مدل مقرسمتی ارتفاعی
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
مدل اپتیکنیوتونی
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
موجود نیست
Celestron Travel Scope 70mm Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Travel Scope 70mm Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل Travel Scope 70mm

مدلتلسکوپ سلسترون مدل Travel Scope 70mm
محدوده فاصله کانونیتا 600 میلی متر
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
جستجوی خودکار
مدل مقرسمتی ارتفاعی
موتور
موجود نیست
Celestron Ambassador 80mm Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Ambassador 80mm Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل Ambassador 80mm

مدلتلسکوپ سلسترون مدل Ambassador 80mm
مدل مقرسمتی ارتفاعی
محدوده قطر دهانهبین 80 تا 115 میلی متر
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
موجود نیست
Celestron Land Sky 60mm
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Land Sky 60mm

تلسکوپ سلسترون مدل Land & Sky 60mm

مدلتلسکوپ سلسترون مدل Land & Sky 60mm
مدل مقرسمتی ارتفاعی
محدوده قطر دهانهتا 80 میلی متر
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
مدل اپتیکشکستی آکروماتیک
موجود نیست
Celestron Omni XLT 150 Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Omni XLT 150 Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 150

مدلتلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 150
مدل مقراستوایی
مدل اپتیکبازتابی-نیوتونی
جستجوی خودکار
موتور
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
موجود نیست
Celestron CPC 800 Telescope
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron CPC 800 Telescope

تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800

مدلتلسکوپ سلسترون مدل CPC 800
مدل اپتیکاشمیت-کاسگرین
مدل مقربازویی - چنگالی (Fork Arm)
موتور
محدوده فاصله کانونیاز 2000 میلی متر به بالا
محدوده قطر دهانهبین 200 تا 250 میلی متر
جستجوی خودکار
موجود نیست
Celestron Skyprodigy 130
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Celestron Skyprodigy 130

تلسکوپ سلسترون اسکای پرادیجی 130

مدلتلسکوپ سلسترون اسکای پرادیجی 130
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی متر
جستجوی خودکار
موتور
مدل اپتیکنیوتونی
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متر
مدل مقرسمتی ارتفاعی
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن