تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

فلش مموری اکسپرو Usb Flash Memory Axpro

به فروشگاه اینترنتی فلش مموری اکسپرو رایانه آنلاین خوش آمدید

Axpro AXP5133 USB Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5133 USB Flash Memory - 32GB

فلش مموری USB اکسپرو AXP5133 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری USB اکسپرو AXP5133 ظرفیت 32 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت32 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
موجود نیست
Axpro AXP5139 USB Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5139 USB Flash Memory - 32GB

فلش مموری USB اکسپرو AXP5139 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری USB اکسپرو AXP5139 ظرفیت 32 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
ظرفیت32 گیگابایت
موجود نیست
Axpro AXP5160 USB Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5160 USB Flash Memory - 32GB

فلش مموری USB اکسپرو AXP5160 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری USB اکسپرو AXP5160 ظرفیت 32 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ضد آب
ظرفیت32 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Axpro AXP5719 Flash Memory - 32GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5719 Flash Memory - 32GB

فلش مموری اکسپرو AXP5719 ظرفیت 32 گیگابایت

مدلفلش مموری اکسپرو AXP5719 ظرفیت 32 گیگابایت
ظرفیت32 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
موجود نیست
Axpro AXP5122 - 4GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5122 - 4GB

یو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5122 - 4 گیگابایت

مدلیو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5122 - 4 گیگابایت
ظرفیت4 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 2.0 USB 1.1
موجود نیست
Axpro USB Flash Memory AXP5434 - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro USB Flash Memory AXP5434 - 16GB

یو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5434 - 16 گیگابایت

مدلیو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5434 - 16 گیگابایت
ضد آب
رابطUSB 2.0
ظرفیت16 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Axpro AXP5139 USB Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5139 USB Flash Memory - 16GB

فلش مموری USB اکسپرو AXP5139 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری USB اکسپرو AXP5139 ظرفیت 16 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت16 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ضد آب
موجود نیست
Axpro AXP5139 USB Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5139 USB Flash Memory - 8GB

فلش مموری USB اکسپرو AXP5139 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری USB اکسپرو AXP5139 ظرفیت 8 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ظرفیت8 گیگابایت
ضد آب
موجود نیست
Axpro AXP5160 USB Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5160 USB Flash Memory - 16GB

فلش مموری USB اکسپرو AXP5160 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری USB اکسپرو AXP5160 ظرفیت 16 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
مقاومت در برابر ضربه
ضد آب
ظرفیت16 گیگابایت
موجود نیست
Axpro AXP5160 USB Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5160 USB Flash Memory - 8GB

فلش مموری USB اکسپرو AXP5160 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری USB اکسپرو AXP5160 ظرفیت 8 گیگابایت
ضد آب
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ظرفیت8 گیگابایت
موجود نیست
Axpro AXP5815 - 4GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5815 - 4GB

یو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5815 - 4 گیگابایت

مدلیو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5815 - 4 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ضد آب
ظرفیت4 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Axpro AXP5814 USB Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5814 USB Flash Memory - 16GB

فلش مموری اکسپرو AXP5814 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری اکسپرو AXP5814 ظرفیت 16 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ظرفیت16 گیگابایت
موجود نیست
Axpro AXP5114 - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5114 - 16GB

یو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5114 - 16 گیگابایت

مدلیو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5114 - 16 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ظرفیت16 گیگابایت
موجود نیست
Axpro AXP5114 - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5114 - 8GB

یو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5114 - 8 گیگابایت

مدلیو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5114 - 8 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ظرفیت8 گیگابایت
موجود نیست
Axpro AXP5114 - 4GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5114 - 4GB

یو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5114 - 4 گیگابایت

مدلیو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5114 - 4 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
ظرفیت4 گیگابایت
موجود نیست
Axpro AXP5817 - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5817 - 16GB

یو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5817 - 16 گیگابایت

مدلیو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5817 - 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
موجود نیست
Axpro AXP5817 - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5817 - 8GB

یو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5817 - 8 گیگابایت

مدلیو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5817 - 8 گیگابایت
ظرفیت8 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
موجود نیست
Axpro AXP5817 - 4GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5817 - 4GB

یو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5817 - 4 گیگابایت

مدلیو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5817 - 4 گیگابایت
ظرفیت4 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
موجود نیست
Axpro AXP5719 Flash Memory - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5719 Flash Memory - 16GB

فلش مموری اکسپرو AXP5719 ظرفیت 16 گیگابایت

مدلفلش مموری اکسپرو AXP5719 ظرفیت 16 گیگابایت
ضد آب
ظرفیت16 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Axpro AXP5719 Flash Memory - 4GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5719 Flash Memory - 4GB

فلش مموری اکسپرو AXP5719 ظرفیت 4 گیگابایت

مدلفلش مموری اکسپرو AXP5719 ظرفیت 4 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت4 گیگابایت
ضد آب
رابطUSB 2.0 USB 1.1
موجود نیست
Axpro AXP5122 - 16GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5122 - 16GB

یو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5122 - 16 گیگابایت

مدلیو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5122 - 16 گیگابایت
ظرفیت16 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
مقاومت در برابر ضربه
موجود نیست
Axpro AXP5209 USB Flash Memory - 4GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5209 USB Flash Memory - 4GB

فلش مموری اکسپرو AXP5209 ظرفیت 4 گیگابایت

مدلفلش مموری اکسپرو AXP5209 ظرفیت 4 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
ظرفیت4 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
موجود نیست
Axpro AXP5814 USB Flash Memory - 8GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5814 USB Flash Memory - 8GB

فلش مموری اکسپرو AXP5814 ظرفیت 8 گیگابایت

مدلفلش مموری اکسپرو AXP5814 ظرفیت 8 گیگابایت
ظرفیت8 گیگابایت
رابطUSB 2.0 USB 1.1
موجود نیست
Axpro AXP5116 - 4GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Axpro AXP5116 - 4GB

یو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5116 - 4 گیگابایت

مدلیو اس بی فلش اکسپرو آ ایکس پی 5116 - 4 گیگابایت
ظرفیت4 گیگابایت
مقاومت در برابر ضربه
رابطUSB 2.0 USB 1.1
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن