تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

شارژر همراه انرجایزر Power Bank Energizer

به فروشگاه اینترنتی شارژر همراه انرجایزر رایانه آنلاین خوش آمدید

Energizer UE20018 20000mAh PowerBank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE20018 20000mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20018 ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE20018 ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Energizer XP10002CQ 10000mAh PowerBank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer XP10002CQ 10000mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل XP10002CQ ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل XP10002CQ ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی1.5 آمپر 2.0 آمپر 2.1 آمپر 3.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Energizer UE20015CQ 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE20015CQ 20000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20015CQ ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE20015CQ ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.5 آمپر 2.0 آمپر 3.0 آمپر
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Energizer QE10000CQ 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer QE10000CQ 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل QE10000CQ ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل QE10000CQ ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.5 آمپر 2.0 آمپر 2.4 آمپر 3.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی3 عدد
تماس بگیرید
Energizer QE10000 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer QE10000 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل QE10000 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل QE10000 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت
شدت جریان خروجی2.4 آمپر 3.0 آمپر
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی3 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Energizer UE18000 18000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE18000 18000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE18000 ظرفیت 18000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE18000 ظرفیت 18000 میلی آمپرساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Energizer UE15002 15000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE15002 15000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE15002 ظرفیت 15000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE15002 ظرفیت 15000 میلی آمپرساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر 2.4 آمپر
تماس بگیرید
Energizer UE10016CQ 10000mAh PowerBank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE10016CQ 10000mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10016CQ ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE10016CQ ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.5 آمپر 2.0 آمپر 3.0 آمپر
تماس بگیرید
Energizer UE15002CQ 15000mAh PowerBank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE15002CQ 15000mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE15002CQ ظرفیت 15000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE15002CQ ظرفیت 15000 میلی آمپرساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Energizer UE10015CQ 10000mAh PowerBank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE10015CQ 10000mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10015CQ ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE10015CQ ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی3 عدد
تماس بگیرید
Energizer UE10018 10000mAh PowerBank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE10018 10000mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10018 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE10018 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Energizer UE20001QC 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE20001QC 20000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20001QC ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE20001QC ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Energizer UE10012 10000mAh PowerBank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE10012 10000mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10012 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE10012 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Energizer UE20100CQ 20100mAh PowerBank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE20100CQ 20100mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20100CQ ظرفیت 20100 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE20100CQ ظرفیت 20100 میلی آمپرساعت
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Energizer UE10013 10050mAh PowerBank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE10013 10050mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10013 ظرفیت 10050 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE10013 ظرفیت 10050 میلی آمپرساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر 2.4 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تماس بگیرید
Energizer UE20100 20100mAh PowerBank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE20100 20100mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20100 ظرفیت 20100 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE20100 ظرفیت 20100 میلی آمپرساعت
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
تماس بگیرید
Energizer UE10013CQ 10050mAh PowerBank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE10013CQ 10050mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10013CQ ظرفیت 10050 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE10013CQ ظرفیت 10050 میلی آمپرساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی3 عدد
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
تماس بگیرید
Energizer UE8003 8000mAh PowerBank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE8003 8000mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE8003 ظرفیت 8000 میلی آمپرساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE8003 ظرفیت 8000 میلی آمپرساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Energizer UE8001 8000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE8001 8000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE8001 ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE8001 ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.0 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
تعداد درگاه خروجی1 عدد
تماس بگیرید
Energizer UE8002 8000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE8002 8000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE8002 ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE8002 ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تماس بگیرید
Energizer UE15005 15000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE15005 15000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE15005 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE15005 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تماس بگیرید
Energizer UE10009 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE10009 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10009 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE10009 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.4 آمپر 1.2 آمپر
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Energizer UE10004QC 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE10004QC 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10004QC ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE10004QC ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Energizer UE10005 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Energizer UE10005 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10005 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه انرجایزر مدل UE10005 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تماس بگیرید
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن