تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

هارد دیسک اکسترنال ترنسند External Hard Disk Transcend

به فروشگاه اینترنتی هارد دیسک اکسترنال ترنسند رایانه آنلاین خوش آمدید

Transcend StoreJet 25M3G Slim External Hard Drive - 2TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 25M3G Slim External Hard Drive - 2TB

هارد اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25M3G Slim ظرفیت 2 ترابایت

مدلهارد اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25M3G Slim ظرفیت 2 ترابایت
مدل اتصالباسیم
مدل رابطUSB 2.0 USB 3.0 USB 3.1
مدل حافظهقابل حمل
مقاوم در برابر آب
مقاوم در برابر ضربه
ظرفیت2 ترابایت
تماس بگیرید
Transcend StoreJet 25M3G Slim External Hard Drive - 1TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 25M3G Slim External Hard Drive - 1TB

هارد اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25M3G Slim ظرفیت 1 ترابایت

مدلهارد اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25M3G Slim ظرفیت 1 ترابایت
مقاوم در برابر آب
مدل حافظهقابل حمل
مقاوم در برابر ضربه
ظرفیت1 ترابایت
مدل اتصالباسیم
مدل رابطUSB 2.0 USB 3.0 USB 3.1
تماس بگیرید
Transcend StoreJet 25M3S Slim External Hard Drive - 2TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 25M3S Slim External Hard Drive - 2TB

هارد اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25M3S Slim ظرفیت 2 ترابایت

مدلهارد اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25M3S Slim ظرفیت 2 ترابایت
مدل حافظهقابل حمل
مقاوم در برابر آب
ظرفیت2 ترابایت
مدل رابطUSB 2.0 USB 3.0 USB 3.1
مدل اتصالباسیم
تماس بگیرید
Transcend StoreJet 25M3S Slim External Hard Drive - 1TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 25M3S Slim External Hard Drive - 1TB

هارد اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25M3S Slim ظرفیت 1 ترابایت

مدلهارد اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25M3S Slim ظرفیت 1 ترابایت
ظرفیت1 ترابایت
مقاوم در برابر آب
مدل اتصالباسیم
مقاوم در برابر ضربه
مدل رابطUSB 2.0 USB 3.0 USB 3.1
مدل حافظهقابل حمل
تماس بگیرید
Transcend StoreJet 25C3N External Hard Drive - 2TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 25C3N External Hard Drive - 2TB

هارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25C3N ظرفیت 2 ترابایت

مدلهارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25C3N ظرفیت 2 ترابایت
مقاوم در برابر آب
مدل حافظهقابل حمل
مدل رابطUSB 3.0
مدل اتصالباسیم
مقاوم در برابر ضربه
ظرفیت2 ترابایت
تماس بگیرید
Transcend StoreJet 25C3N External Hard Drive - 1TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 25C3N External Hard Drive - 1TB

هارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25C3N ظرفیت 1 ترابایت

مدلهارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25C3N ظرفیت 1 ترابایت
مقاوم در برابر ضربه
مدل حافظهقابل حمل
مدل رابطUSB 3.0
مدل اتصالباسیم
ظرفیت1 ترابایت
مقاوم در برابر آب
تماس بگیرید
Transcend StoreJet 35T3 External Hard Drive - 3TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 35T3 External Hard Drive - 3TB

هارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 35T3 ظرفیت 3 ترابایت

مدلهارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 35T3 ظرفیت 3 ترابایت
ظرفیت3 ترابایت
مدل حافظهدسکتاپ
مقاوم در برابر آب
مدل اتصالباسیم
مقاوم در برابر ضربه
مدل رابطUSB 3.0
تماس بگیرید
Transcend StoreJet 35T3 External Hard Drive - 8TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 35T3 External Hard Drive - 8TB

هارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 35T3 ظرفیت 8 ترابایت

مدلهارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 35T3 ظرفیت 8 ترابایت
ظرفیت8 ترابایت
مدل رابطUSB 3.0
مقاوم در برابر آب
مدل اتصالباسیم
مدل حافظهدسکتاپ
مقاوم در برابر ضربه
تماس بگیرید
Transcend StoreJet 35T3 External Hard Drive - 4TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 35T3 External Hard Drive - 4TB

هارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 35T3 ظرفیت 4 ترابایت

مدلهارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 35T3 ظرفیت 4 ترابایت
مدل رابطUSB 3.0
مدل اتصالباسیم
ظرفیت4 ترابایت
مدل حافظهدسکتاپ
مقاوم در برابر آب
مقاوم در برابر ضربه
تماس بگیرید
Transcend StoreJet 25H3 Portable Hard Drive - 4TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 25H3 Portable Hard Drive - 4TB

هارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25H3 ظرفیت 4 ترابایت

مدلهارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25H3 ظرفیت 4 ترابایت
مقاوم در برابر ضربه
مدل رابطUSB 3.0
ظرفیت4 ترابایت
مدل اتصالباسیم
مدل حافظهقابل حمل
مقاوم در برابر آب
تماس بگیرید
Transcend StoreJet 25H3 Portable Hard Drive - 3TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 25H3 Portable Hard Drive - 3TB

هارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25H3 ظرفیت 3 ترابایت

مدلهارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25H3 ظرفیت 3 ترابایت
مدل اتصالباسیم
مقاوم در برابر ضربه
مقاوم در برابر آب
ظرفیت3 ترابایت
مدل حافظهقابل حمل
مدل رابطUSB 2.0 USB 3.0
تماس بگیرید
Transcend StoreJet 25M3 External Hard Drive - 2TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 25M3 External Hard Drive - 2TB

هارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25M3 ظرفیت 2 ترابایت

مدلهارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25M3 ظرفیت 2 ترابایت
مقاوم در برابر آب
مدل رابطUSB 2.0 USB 3.0
مدل حافظهقابل حمل
مقاوم در برابر ضربه
مدل اتصالباسیم
ظرفیت2 ترابایت
تماس بگیرید
Transcend StoreJet 25M3 External Hard Drive - 1TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 25M3 External Hard Drive - 1TB

هارد اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25M3 ظرفیت 1 ترابایت

مدلهارد اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25M3 ظرفیت 1 ترابایت
مدل اتصالباسیم
مدل رابطUSB 2.0 USB 3.0
ظرفیت1 ترابایت
مدل حافظهقابل حمل
مقاوم در برابر ضربه
مقاوم در برابر آب
تماس بگیرید
Transcend StoreJet 25H3 External Hard Drive - 2TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 25H3 External Hard Drive - 2TB

هارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25H3 ظرفیت 2 ترابایت

مدلهارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25H3 ظرفیت 2 ترابایت
ظرفیت2 ترابایت
مدل اتصالباسیم
مقاوم در برابر ضربه
مدل رابطUSB 2.0 USB 3.0
مقاوم در برابر آب
مدل حافظهقابل حمل
تماس بگیرید
Transcend StoreJet 25H3 External Hard Drive - 1TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 25H3 External Hard Drive - 1TB

هارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25H3 ظرفیت 1 ترابایت

مدلهارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25H3 ظرفیت 1 ترابایت
مقاوم در برابر ضربه
مدل رابطUSB 2.0 USB 3.0
مقاوم در برابر آب
مدل اتصالباسیم
مدل حافظهقابل حمل
ظرفیت1 ترابایت
تماس بگیرید
Transcend Store Jet 25M3 External Hard Drive - 1TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend Store Jet 25M3 External Hard Drive - 1TB

هارد اکسترنال ترنسند مدل Store Jet 25M3 ظرفیت 1 ترابایت

مدلهارد اکسترنال ترنسند مدل Store Jet 25M3 ظرفیت 1 ترابایت
ظرفیت1 ترابایت
مقاوم در برابر آب
مدل رابطUSB 2.0 USB 3.0
مقاوم در برابر ضربه
مدل حافظهقابل حمل
مدل اتصالباسیم
موجود نیست
Transcend StoreJet 25A3 USB 3.0 Portable Hard Drive- 1TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 25A3 USB 3.0 Portable Hard Drive- 1TB

هارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25A3 ظرفیت 1 ترابایت

مدلهارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25A3 ظرفیت 1 ترابایت
مقاوم در برابر ضربه
مدل رابطUSB 2.0 USB 3.0
مدل حافظهقابل حمل
مدل اتصالباسیم
مقاوم در برابر آب
ظرفیت1 ترابایت
موجود نیست
Transcend StoreJet 25A3 USB 3.0 Portable Hard Drive- 1TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 25A3 USB 3.0 Portable Hard Drive- 1TB

هارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25A3 ظرفیت 1 ترابایت

مدلهارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25A3 ظرفیت 1 ترابایت
مدل رابطUSB 2.0 USB 3.0
مقاوم در برابر ضربه
مدل حافظهقابل حمل
مدل اتصالباسیم
ظرفیت1 ترابایت
مقاوم در برابر آب
موجود نیست
Transcend StoreJet 300 Portable Hard Drive For Mac - 2TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 300 Portable Hard Drive For Mac - 2TB

هارد اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 300 برای مک ظرفیت 2 ترابایت

مدلهارد اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 300 برای مک ظرفیت 2 ترابایت
مقاوم در برابر ضربه
مدل حافظهقابل حمل
مدل اتصالباسیم
ظرفیت2 ترابایت
مقاوم در برابر آب
مدل رابطThunderbolt USB 3.0
موجود نیست
Transcend StoreJet SJM100 External Hard Drive - 2TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet SJM100 External Hard Drive - 2TB

هارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet SJM100 ظرفیت 2 ترابایت

مدلهارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet SJM100 ظرفیت 2 ترابایت
مدل حافظهقابل حمل
ظرفیت2 ترابایت
مدل رابطUSB 2.0 USB 3.0
مقاوم در برابر آب
مقاوم در برابر ضربه
مدل اتصالباسیم
موجود نیست
Transcend StoreJet 25M3 External Hard Drive - 750GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet 25M3 External Hard Drive - 750GB

هارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25M3 ظرفیت 750 گیگابایت

مدلهارددیسک اکسترنال ترنسند مدل StoreJet 25M3 ظرفیت 750 گیگابایت
مدل حافظهقابل حمل
ظرفیت750 گیگابایت
مدل رابطUSB 2.0 USB 3.0
موجود نیست
Transcend StoreJet A3 USB 3.0 - 500GB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Transcend StoreJet A3 USB 3.0 - 500GB

هارد ترنسند استوریج جت آ 3 - 500 گیگابایت

مدلهارد ترنسند استوریج جت آ 3 - 500 گیگابایت
ظرفیت500 گیگابایت
مدل حافظهقابل حمل
مدل رابطUSB 2.0 USB 3.0
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن