تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

روتر و اکسس پوینت تندا Router Accesspoint Tenda

به فروشگاه اینترنتی روتر و اکسس پوینت تندا رایانه آنلاین خوش آمدید

Tenda W6 Wireless N300 In-Wall Plate Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda W6 Wireless N300 In-Wall Plate Access Point

اکسس پوینت بی سیم N300 دیواری تندا مدل W6

مدلاکسس پوینت بی سیم N300 دیواری تندا مدل W6
باند فرکانسی2.4
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
تعداد آنتندو عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)دو عدد
تماس بگیرید
Tenda O6 Outdoor Point to Point CPE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda O6 Outdoor Point to Point CPE

سی پی ایی نقطه به نقطه خارجی تندا مدل O6

تماس بگیرید
Tenda i6 N300 Wireless Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda i6 N300 Wireless Access Point

اکسس پوینت بی سیم N300 تندا مدل i6

مدلاکسس پوینت بی سیم N300 تندا مدل i6
تعداد پورت شبکه (LAN)یک عدد
باند فرکانسی2.4
تعداد آنتندو عدد
تماس بگیرید
Tenda i12 N300 Wireless Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda i12 N300 Wireless Access Point

اکسس پوینت بی سیم N300 تندا مدل i12

مدلاکسس پوینت بی سیم N300 تندا مدل i12
تعداد پورت شبکه (LAN)یک عدد
تعداد آنتندو عدد
باند فرکانسی2.4
تماس بگیرید
Tenda AC9 Dual-Band Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda AC9 Dual-Band Wireless Router

روتر بی سیم دو بانده تندا مدل AC9

مدلروتر بی سیم دو بانده تندا مدل AC9
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
باند فرکانسی2.4
تعداد آنتندو عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
تماس بگیرید
Tenda AC18 Dual-Band Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda AC18 Dual-Band Wireless Router

روتر بی سیم دو بانده تندا مدل AC18

مدلروتر بی سیم دو بانده تندا مدل AC18
تعداد آنتنسه عدد
تعداد پورت USB 3.0یک عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
باند فرکانسی2.4 5
تماس بگیرید
Tenda 4G630 Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda 4G630 Wireless Router

روتر بی سیم تندا مدل 4G630

مدلروتر بی سیم تندا مدل 4G630
باند فرکانسی2.4
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
تعداد آنتندو عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)سه عدد
تماس بگیرید
Tenda FH303 Plus Wireless N300 High Power Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda FH303 Plus Wireless N300 High Power Router

روتر بی‌سیم تندا مدل FH303 Plus

مدلروتر بی‌سیم تندا مدل FH303 Plus
تعداد پورت شبکه (LAN)سه عدد
تعداد آنتنسه عدد
باند فرکانسی2.4
تماس بگیرید
Tenda FH1202 Wireless AC1200 Dual-Band Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda FH1202 Wireless AC1200 Dual-Band Router

روتر دوبانده AC1200 تندا مدل FH1202

مدلروتر دوبانده AC1200 تندا مدل FH1202
تعداد آنتنپنج عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد پورت شبکه (LAN)سه عدد
تماس بگیرید
Tenda W312A Wireless N300 Wall Plate Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda W312A Wireless N300 Wall Plate Access Point

اکسس پوینت دیواری N300 تندا مدل W312A

مدلاکسس پوینت دیواری N300 تندا مدل W312A
تعداد پورت شبکه (LAN)دو عدد
تعداد آنتندو عدد
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
باند فرکانسی2.4
تماس بگیرید
Tenda N301 Wireless N300 Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda N301 Wireless N300 Router

روتر بی‌سیم N300 تندا مدل N301

مدلروتر بی‌سیم N300 تندا مدل N301
تعداد آنتندو عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)سه عدد
باند فرکانسی2.4
تماس بگیرید
Tenda N6 600Mbps Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda N6 600Mbps Wireless Router

روتر بی‌سیم 600Mbps تندا مدل N6

مدلروتر بی‌سیم 600Mbps تندا مدل N6
تعداد آنتندو عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)چهار عدد
باند فرکانسی2.4 5
تماس بگیرید
Tenda F3 300Mbps Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda F3 300Mbps Wireless Router

روتر بی‌سیم 300Mbps تندا مدل F3

مدلروتر بی‌سیم 300Mbps تندا مدل F3
تعداد پورت شبکه (LAN)سه عدد
تعداد آنتنسه عدد
باند فرکانسی2.4
تماس بگیرید
Tenda AP5 300Mbps Wireless N Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda AP5 300Mbps Wireless N Access Point

اکسس پوینت بی‌سیم 300Mbps تندا مدل AP5

مدلاکسس پوینت بی‌سیم 300Mbps تندا مدل AP5
باند فرکانسی2.4
تعداد پورت شبکه (LAN)دو عدد
تعداد آنتنسه عدد
تماس بگیرید
Tenda AP4 300Mbps Wireless N Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda AP4 300Mbps Wireless N Access Point

اکسس پوینت بی‌سیم 300Mbps تندا مدل AP4

مدلاکسس پوینت بی‌سیم 300Mbps تندا مدل AP4
باند فرکانسی2.4
تعداد پورت شبکه (LAN)دو عدد
تعداد آنتندو عدد
تماس بگیرید
Tenda AC15 Dual-Band Wireless AC1900 Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda AC15 Dual-Band Wireless AC1900 Router

روتر دوبانده بی‌سیم AC1900 تندا مدل AC15

مدلروتر دوبانده بی‌سیم AC1900 تندا مدل AC15
تعداد پورت USB 3.0یک عدد
باند فرکانسی2.4 5
تعداد پورت شبکه (LAN)سه عدد
تعداد آنتنسه عدد
تماس بگیرید
Tenda FH456 N300 Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda FH456 N300 Wireless Router

روتر بی‌سیم N300 تندا مدل FH456

مدلروتر بی‌سیم N300 تندا مدل FH456
تعداد پورت شبکه (LAN)سه عدد
باند فرکانسی2.4
تعداد آنتنچهار عدد
تماس بگیرید
Tenda N150 Wireless N150 Easy Setup Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda N150 Wireless N150 Easy Setup Router

روتر بی‌سیم تندا مدل N150

مدلروتر بی‌سیم تندا مدل N150
تعداد پورت شبکه (LAN)سه عدد
باند فرکانسی2.4
تعداد آنتنیک عدد
تماس بگیرید
Tenda FH303 Wireless N300 High Power Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda FH303 Wireless N300 High Power Router

روتر بی‌سیم تندا مدل FH303

مدلروتر بی‌سیم تندا مدل FH303
باند فرکانسی2.4
تعداد آنتنسه عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)سه عدد
تماس بگیرید
Tenda W301A Wireless N300 Ceiling-Mount PoE Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda W301A Wireless N300 Ceiling-Mount PoE Access Point

اکسس پوینت بی‌سیم تندا مدل W301A

مدلاکسس پوینت بی‌سیم تندا مدل W301A
تعداد پورت شبکه (LAN)یک عدد
تعداد آنتندو عدد
باند فرکانسی2.4
تماس بگیرید
Tenda AC6 Dual-Band Wireless Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda AC6 Dual-Band Wireless Router

روتر بی سیم دو بانده تندا مدل AC6

مدلروتر بی سیم دو بانده تندا مدل AC6
تعداد آنتنچهار عدد
تعداد پورت شبکه (LAN)سه عدد
باند فرکانسی2.4 5
موجود نیست
Tenda R502 Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda R502 Router

روتر تندا مدل R502

موجود نیست
Tenda O3 Wireless Outdoor Access Point
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda O3 Wireless Outdoor Access Point

اکسس پوینت بی‌سیم و Outdoor تندا مدل O3

مدلاکسس پوینت بی‌سیم و Outdoor تندا مدل O3
تعداد پورت شبکه (LAN)یک عدد
باند فرکانسی2.4
موجود نیست
Tenda 3G150S Wireless N150 Nano Pocket 3G Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tenda 3G150S Wireless N150 Nano Pocket 3G Router

روتر 3G بی‌سیم و بسیار کوچک تندا مدل 3G150S

مدلروتر 3G بی‌سیم و بسیار کوچک تندا مدل 3G150S
تعداد پورت USB 2.0یک عدد
تعداد آنتنیک عدد
باند فرکانسی2.4
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن