تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

تلفن آلکاتل Telephone Alcatel

به فروشگاه اینترنتی تلفن آلکاتل رایانه آنلاین خوش آمدید

Alcatel XP1050 DUO Wireless Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel XP1050 DUO Wireless Phone

تلفن بی سیم آلکاتل مدل XP1050 DUO

مدلتلفن بی سیم آلکاتل مدل XP1050 DUO
تعداد خطوط1
قابلیت کنفرانس
نمایشگر
تعداد گوشی های بی سیمیک عدد
منشی تلفنی
فرکانس1.9
دفترچه تلفن
اسپیکر
تماس بگیرید
Alcatel XPS2120 Combo Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel XPS2120 Combo Phone

تلفن آلکاتل مدل کمبو 2120

مدلتلفن آلکاتل مدل کمبو 2120
نمایشگر
دفترچه تلفن
قابلیت کنفرانس
تعداد گوشی های بی سیمیک عدد
تعداد خطوط2
اسپیکر
منشی تلفنی
فرکانس1.9
تماس بگیرید
Alcatel Conference 1850 IP Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel Conference 1850 IP Phone

تلفن تحت شبکه آلکاتل مدل کنفرانس 1850

مدلتلفن تحت شبکه آلکاتل مدل کنفرانس 1850
تعداد خطوط1
دفترچه تلفن
نمایشگر
تعداد گوشی های بی سیمچهار عدد
منشی تلفنی
اسپیکر
فرکانس1.9
قابلیت کنفرانس
تماس بگیرید
Alcatel S250 Wireless Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel S250 Wireless Phone

تلفن بی سیم آلکاتل مدل S250

مدلتلفن بی سیم آلکاتل مدل S250
اسپیکر
منشی تلفنی
تعداد خطوط1
دفترچه تلفن
نمایشگر
قابلیت کنفرانس
تعداد گوشی های بی سیمیک عدد
تماس بگیرید
Alcatel F680 Voice Wireless Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel F680 Voice Wireless Phone

تلفن بی سیم آلکاتل مدل F680 Voice

مدلتلفن بی سیم آلکاتل مدل F680 Voice
منشی تلفنی
نمایشگر
تعداد گوشی های بی سیمیک عدد
قابلیت کنفرانس
اسپیکر
تعداد خطوط1
دفترچه تلفن
تماس بگیرید
Alcatel Smile Wireless Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel Smile Wireless Phone

تلفن بی سیم آلکاتل مدل Smile

مدلتلفن بی سیم آلکاتل مدل Smile
نمایشگر
تعداد خطوط1
دفترچه تلفن
قابلیت کنفرانس
منشی تلفنی
تعداد گوشی های بی سیمیک عدد
اسپیکر
تماس بگیرید
Alcatel 151 IP Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel 151 IP Phone

تلفن تحت شبکه آلکاتل مدل 151

مدلتلفن تحت شبکه آلکاتل مدل 151
قابلیت کنفرانس
اسپیکر
دفترچه تلفن
نمایشگر
تعداد خطوط10
منشی تلفنی
تماس بگیرید
Alcatel 701 IP Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel 701 IP Phone

تلفن تحت شبکه آلکاتل مدل 701

مدلتلفن تحت شبکه آلکاتل مدل 701
منشی تلفنی
قابلیت کنفرانس
دفترچه تلفن
اسپیکر
نمایشگر
تعداد خطوط32
تماس بگیرید
Alcatel 301 IP Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel 301 IP Phone

تلفن تحت شبکه آلکاتل مدل 301

مدلتلفن تحت شبکه آلکاتل مدل 301
دفترچه تلفن
منشی تلفنی
نمایشگر
تعداد خطوط24
قابلیت کنفرانس
اسپیکر
تماس بگیرید
Alcatel T76 Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel T76 Phone

تلفن رومیزی آلکاتل مدل T76

مدلتلفن رومیزی آلکاتل مدل T76
اسپیکر
تعداد خطوط1
قابلیت کنفرانس
منشی تلفنی
دفترچه تلفن
نمایشگر
تماس بگیرید
Alcatel T56 Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel T56 Phone

تلفن رومیزی آلکاتل مدل T56

مدلتلفن رومیزی آلکاتل مدل T56
دفترچه تلفن
نمایشگر
تعداد خطوط1
قابلیت کنفرانس
منشی تلفنی
اسپیکر
تماس بگیرید
Alcatel T06 Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel T06 Phone

تلفن آلکاتل مدل T06

مدلتلفن آلکاتل مدل T06
نمایشگر
قابلیت کنفرانس
تعداد خطوط1
دفترچه تلفن
اسپیکر
منشی تلفنی
تماس بگیرید
Alcatel Origin Voice Wireless Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel Origin Voice Wireless Phone

تلفن بی‌سیم آلکاتل مدل Origin Voice

مدلتلفن بی‌سیم آلکاتل مدل Origin Voice
تعداد خطوط1
قابلیت کنفرانس
فرکانس1.9
اسپیکر
تعداد گوشی های بی سیمیک عدد
منشی تلفنی
نمایشگر
دفترچه تلفن
تماس بگیرید
Alcatel F370 Duo Wireless Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel F370 Duo Wireless Phone

تلفن بی‌سیم آلکاتل مدل F370 Duo

مدلتلفن بی‌سیم آلکاتل مدل F370 Duo
فرکانس1.9
تعداد گوشی های بی سیمدو عدد
اسپیکر
قابلیت کنفرانس
منشی تلفنی
نمایشگر
تعداد خطوط1
تماس بگیرید
Alcatel T16 Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel T16 Phone

تلفن آلکاتل مدل T16

مدلتلفن آلکاتل مدل T16
تعداد خطوط1
قابلیت کنفرانس
نمایشگر
منشی تلفنی
اسپیکر
دفترچه تلفن
تماس بگیرید
Alcatel E192 Wireless Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel E192 Wireless Phone

تلفن بی‌سیم آلکاتل مدل E192

مدلتلفن بی‌سیم آلکاتل مدل E192
قابلیت کنفرانس
تعداد خطوط1
نمایشگر
اسپیکر
تعداد گوشی های بی سیمیک عدد
فرکانس1.9
دفترچه تلفن
منشی تلفنی
تماس بگیرید
Alcatel Temporis 780 Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel Temporis 780 Phone

تلفن با سیم آلکاتل مدل 780

مدلتلفن با سیم آلکاتل مدل 780
دفترچه تلفن
قابلیت کنفرانس
اسپیکر
تعداد خطوط1
منشی تلفنی
نمایشگر
تماس بگیرید
Alcatel C250 Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel C250 Phone

تلفن بی سیم آلکاتل مدل C250

مدلتلفن بی سیم آلکاتل مدل C250
نمایشگر
منشی تلفنی
قابلیت کنفرانس
اسپیکر
تعداد گوشی های بی سیمیک عدد
دفترچه تلفن
تعداد خطوط1
فرکانس2.4
تماس بگیرید
Alcatel T70EX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel T70EX

تلفن باسیم آلکاتل T70EX

مدلتلفن باسیم آلکاتل T70EX
نمایشگر
دفترچه تلفن
قابلیت کنفرانس
اسپیکر
تعداد خطوط1
منشی تلفنی
تماس بگیرید
Alcatel XP1050 Wireless Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel XP1050 Wireless Phone

تلفن بی سیم آلکاتل مدل XP1050

مدلتلفن بی سیم آلکاتل مدل XP1050
تعداد گوشی های بی سیمیک عدد
قابلیت کنفرانس
تعداد خطوط1
نمایشگر
اسپیکر
فرکانس1.9
منشی تلفنی
تماس بگیرید
Alcatel XP2050
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel XP2050

تلفن بی سیم آلکاتل مدل XP2050

مدلتلفن بی سیم آلکاتل مدل XP2050
قابلیت کنفرانس
دفترچه تلفن
تعداد گوشی های بی سیمیک عدد
اسپیکر
تعداد خطوط1
فرکانس1.9
منشی تلفنی
نمایشگر
تماس بگیرید
Alcatel 1800 Conference Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel 1800 Conference Phone

تلفن کنفرانس آلکاتل مدل 1800

مدلتلفن کنفرانس آلکاتل مدل 1800
اسپیکر
قابلیت کنفرانس
دفترچه تلفن
منشی تلفنی
تعداد گوشی های بی سیمچهار عدد
فرکانس1.9
تعداد خطوط1
نمایشگر
تماس بگیرید
Alcatel Delta 180 Voice Wireless Phone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel Delta 180 Voice Wireless Phone

تلفن بی سیم آلکاتل مدل Delta 180 Voice

مدلتلفن بی سیم آلکاتل مدل Delta 180 Voice
اسپیکر
تعداد خطوط1
منشی تلفنی
فرکانس1.9
قابلیت کنفرانس
تعداد گوشی های بی سیمیک عدد
نمایشگر
دفترچه تلفن
تماس بگیرید
Alcatel F370 Voice
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Alcatel F370 Voice

تلفن بی سیم الکاتل مدل F370 Voice

مدلتلفن بی سیم الکاتل مدل F370 Voice
منشی تلفنی
قابلیت کنفرانس
تعداد خطوط1
فرکانس1.9
تعداد گوشی های بی سیمیک عدد
نمایشگر
اسپیکر
دفترچه تلفن
تماس بگیرید
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن